Archive for August 5th, 2008

Vande Vandyam Lyrics

Here comes one of the most famous lyrics by Shri Madhwacharya our Guru; also called Srimad Ananda Thirtha. This is the first prayer among the twelve prayers in the collection called Dvadasha Stotra. You can find the prayer in Devanagari and accented Roman at the link provided below which are PDF files.

Here is the lyrics in simple and plain English.

vande vandyam sadanandam vasudevam nirajanamh |
indirapatimadyadi varadesha varapradamh || 1||

namami nikhiladhisha kiritaghrishhtapithavath |
hrittamah shamanearkabham shripateh padapankajamh || 2||

jambunadambaradharam nitambam chintyamishituh |
svarnamaJnjirasamvitam arudham jagadambaya || 3||

udaram chintyam ishasya tanutveapi akhilambharam |
valitrayankitam nityam arudham shriyaikaya || 4||

smaraniyamuro vishhnoh indiravasamuttamaih |
anantam antavadiva bhujayorantarangatamh || 5||

shankhachakragadapadmadharashchintya harerbhujah |
pinavritta jagadraxa kevalodyoginoanishamh || 6||

santatam chintayetkantham bhasvatkaustubhabhasakamh |
vaikunthasyakhila veda udgiryanteanisham yatah || 7||

smareta yamininatha sahasramitakantimath |
bhavatapapanodidhyam shripateh mukhapankajamh || 8||

purnananyasukhodbhasim andasmitamadhishituh |
govindasya sada chintyam nityanandapadapradamh || 9||

smarami bhavasantapa hanidamritasagaramh |
purnanandasya ramasya sanuragavalokanamh || 10||

dhyayedajasramishasya padmajadipratixitamh |
bhrubhangam parameshhthhyadi padadayi vimuktidamh || 11||

santatam chintayeanantam antakale visheshhatah |
naivodapuh grinantoantam yadgunanam ajadayah || 12||

%d bloggers like this: