Lyrics for DasanAgu VisheShanagu

Shri Nandan has sent me the lyrics for several songs last week. I will be posting them one after another the next week. Attached is the lyrics for the lyrics of dasanAgu visheShanagu in Kannada and English.

26 responses to this post.

 1. Posted by prasad puthran on June 1, 2009 at 10:24 am

  hi, thankz for uploading lyrics of Dasanagu VisheShanagu, i love this song vey much, but i also wanted to know the meaning of this song…pleas e mai lme up for the same …than you once again ..bless you …take care…

  Reply

 2. Posted by gayathri on June 10, 2009 at 5:02 pm

  hi ,,i too love this song …very nice…thanks for the work :-)

  Reply

 3. Posted by S.P.S.Prasad on October 20, 2009 at 8:11 am

  Please send me the meaning of the song. Though I know this song I do not know the meaning.
  Expecting to receive the meaning of the song at the earliest please.

  Thanks

  Prasad

  Reply

 4. Posted by Guru Prasad on December 23, 2009 at 7:44 am

  Thanks for posting the video!

  Reply

 5. Posted by Sujatha Ganesh on March 18, 2010 at 2:26 pm

  Dear,

  Pl note we not able to see this lyrics in kannada, can you pl post this again.

  Thanking you in advance.

  Regards,
  Sujatha Ganesh.

  Reply

 6. Posted by meeraghu on March 18, 2010 at 2:32 pm

  Sujatha,
  Did you open the PDF file? It has the lyrics first in Kannada, and English. What Operating System are you using? Windows or Mac? I tried on both at home, they work fine even today.

  Reply

 7. Posted by MithaliShetty on April 16, 2010 at 4:00 am

  Hii….Thank u very much for the Lyrics of this Beautiful Song. I will be very greatfull if u can post here or mail me the complete MEANING of this Song.I can sing the song byheart …but i dunno the meaning of it….
  Thank you.

  Reply

 8. Posted by MithaliShetty on April 22, 2010 at 5:50 am

  hi….i would like to knw the LYRICS FOR SOWBHAGYADATHE SARVALOKA BHARITHE….plss….do put as soon as possible…its urgent.
  thnk you.

  Reply

 9. Posted by meeraghu on April 22, 2010 at 11:43 am

  I don’t think I know this song.

  Reply

 10. Posted by sahana on May 18, 2010 at 3:28 am

  i need the lyrics of dasanagu visheshanagu

  Reply

 11. Posted by vikram on May 24, 2010 at 10:07 am

  Thx for the great work. Like sujatha, even i cannot see the lyrics in kannada (only 2nd, 3rd & 4th line is displayed in kannada, other lines are in ascii character), I use windows xp, ie 7, adobe reader 9.

  Reply

 12. Posted by Mahesh Patil on November 4, 2010 at 2:57 am

  Please send me the lyrics of Dasanagu Visheshanagu.
  This song is really good to listen.

  Reply

 13. Posted by Dhananjay on November 22, 2010 at 11:55 pm

  Who wrote Dasnagu Visheshnagu ?

  Reply

 14. Posted by siddu on December 3, 2010 at 1:53 am

  thanks man..

  Reply

 15. Posted by deepa hari on March 16, 2011 at 4:31 am

  Hi.. the work done is excelent. Thank you.Please keep it up.

  Reply

 16. Posted by krishna on January 30, 2012 at 12:27 pm

  Thanks a lot for sharing…Good work….

  Thanks,
  Krishna Kishore.K

  Reply

 17. Posted by latha on June 12, 2012 at 7:09 am

  if you have madvanama full in english can you send

  Reply

 18. Posted by spurthy on July 11, 2012 at 5:23 am

  Thanks for uploading

  Reply

 19. Posted by Manjunath M P on December 24, 2012 at 11:43 pm

  Is it possible to obtain the musical notes of this song? Thanks much in advance!

  Reply

 20. Posted by Bhavana on September 19, 2013 at 12:35 pm

 21. Posted by Raghu on July 30, 2015 at 2:56 am

  ದಸರ ಪದಗಳು -ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು
  ————————————————

  ಎಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು ಎಂಭತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ
  ಜೀವ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ !!

  ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಆಸೆ ತರವಲ್ಲ , ಮುಂದೆ ಬಾಹೋದಲ್ಲ
  ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು !!

  ಆಶ ಕ್ಲೇಶ್ ದೊಷೆವೆoಭ ಅರ್ಥಿಯೋಳು ಮುಳುಗಿ
  ಯಮನ ಪಾಶಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ನಿರ್ದೊಶಿಯಾಗು ಸಂತೂಷಿಯಾಗು!!

  ಕಾಶಿ ವಾರಾಣಸಿ ಕಂಚಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ರಮೇಶ್ವರ್
  ಎಸು ದೇಶ ತಿರುಗಿದರು ಬಾಹೂದೇನೂ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹೋದೆನು !!

  ದೂಷನಾಶ್ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಗಂಗೆ ಗೋದಾವರಿ ಭವ
  ನಾಶಿ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಯಮುನೆ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ !!

  ಮೀಸಲಾಗಿ ಮಿಂದು ಜಪ ತಪ ಹೋಮ ನೆಮಗಳ
  ಎಸು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರ ಫಲವೇನು ಈ ಛಲವೇನು !!

  ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಿರಿ ಕಮಲೇಅಶನ್ನನು
  ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಿಂದ ಯಾರು ಹಿಂಗ ನೆನಯಲಿಲ್ಲ ಮನ ದನಿಯಲಿಲ್ಲ !!

  ಬಂದು ಬಂದು ಭ್ರಹಮೆಗೊಂಡು ಮಾಯಾ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ
  ನೊಂದು ಬೆಂದು ಒಂದರಿಂದ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ ಕಲಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ !!

  ಸಂದೇಹವ ಮಾಡಿದರು ಅರಿಯು ಎಂಭ ದೀಪವಿಟ್ಟು
  ಇಂದು ಕಂಡ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೀoಡಾoಡ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ !!

  ಇಂದು ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿವೇಕದಿ
  ಮುಕುಂಧನೀಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡುಕಂಡ್ಯ ನೀ ನೋಡುಕಂಡ್ಯ !!

  ಮೂರುಬಾರಿ ಶರಣು ಮಾಡಿ ನೇರ ಮುಳುಗಲ್ಲ್ಯಾಕೆ
  ಪರನರಿಯರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯ ಮಾಡಿದಿ ಮನ ಸೆಳೆಯ ಮಾಡಿದಿ !!

  ಸುರೆಯೋಳು ಸುರೆ ತುಂಬಿ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ಹಾರ
  ಗೀರು ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆಯ ಧರಿಸಿದಂತೆ ನೀ ಮರೆಸಿದಂತೆ!!

  ಗಾರುಡಿಯ ಮಾತ ಬಿಟ್ಟು ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಿಡಿದು
  ಸಾರಿ ಸುರಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಮನದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮನದಿಂದ !!

  ನಾರಾಯಣ ಅಚುತ್ಯ ಅನಂತಾದಿ ಕೇಶವನ
  ಸಾರಮ್ರಥವನ್ನು ಉಂಡು ಸುಖಿಸೋ ಲಂಡ ಜೀವವೇ ಎಲೋ ಭಂಡ ಜೀವವೇ !!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,493 other followers

%d bloggers like this: