Archive for October 28th, 2009

Tulasi Sankeerthaney Lyrics

IMG_2814

Attached below is the Tulasi Sankeerthaney provided by Ms. Rekha S Srinivasan. Thanks so much, Rekha.

Govindha govinda raama | Govindha naaraayana ||
Govindha gopala krishna | Govindha naaraayana || Pallavi ||

Soamaasuranemba dhaithya | Saamakavedhavanoyyaluma ||
Soamaasuranannu kondhu | Saamakavedhava thandhanuma || 1 ||(Hari govindha govindha..)

Guddavu mulugi poagalu namma dheva | Guddava bennali poththanuma ||
Guddadhanthey asuraranella | Addagedahi bisutanuma || 2 ||(Hari govindha govindha..)

Chinnaganninavanu bandhu | Kanney hennanoyyaluma ||
Varna roopava thaali asurana | Chinna binnava bagidhanuma || 3 ||(Hari govindha govindha..)

Kambadhindhali udhisi namma dheva | Jambhadhasurana bagidhanuma ||
Nambidha prahladhanna kaayidha | Ambujanaabha nrusimhanuma || 4 ||(Hari govindha govindha..)

Balu murudannaagi bhoomiya | Baliya dhaanava beydidhanuma ||
Ileya eeradiya maadi | Baliya paathaalakkoththidhanuma || 5 ||(Hari govindha govindha..)

Kodaliyannu pididhu namma dheva | Kadidha kshathriyanuma ||
Padedha thaaya shirava tharidhu | Padedhanaakeya praananuma || 6 ||(Hari govindha govindha..)

Enteradu thaleyaadhasurana | Kantahva chehdhisi bisutanuma ||
Vonti roopava thaali lankeya | Banta Vibbeeshanagiththanuma || 7 ||(Hari govindha govindha..)

Sola saasira gopiyarodaney | Kela meladholippanuma ||
Baalakanaagi thanna roopadhali shri | Lola ladshumiyarasanuma || 8 ||(Hari govindha govindha..)

Voppadhindhali bandhu namma dheva | Ippe vanadholagippanuma ||
Sarpasharannaagi pogi | Thripurasamhaara maadidhanuma || 9 ||(Hari govindha govindha..)

Yalama yalama yalama namma dheva | Ballidha kalkyavathaaranuma ||
Ileya swarga paathaalakodeya | Cheluva shrihayavadhananuma || 10||(Hari govindha govindha..)

%d bloggers like this: