ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಹನುಮಾ Lyrics

Ms. Veena has provided this amazing lyrics on Lord Anjaneya. The song also talks about the three avatars of Our Guru Madhwacharya. He was Lord Anjaneya, Bheema and later Guru Madhwacharya.

The song is composed by Karpara Narahari Vittala Dasaru. He was in the period from 1896-1979. His original name was Koppara Giri Acharya. And he is from the place called Koppara.

Thanks so much Veena, for the wonderful lyrics.

||ಶ್ರೀ ||
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಹನುಮಾ ಹಾಲಬಾವಿಯೋಳಿರುವಂಥ  ಭೀಮಾ |

ಗುರು ಮಧ್ವ ರಾಯರ ಚರಣಕೊಂದಿಪೆ  ನಿತ್ಯ |

ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ನಿಜವಾದ ಮತಿ ಕೊಡು ಹನುಮಾ ಹಾಲಬಾವಿಯೋಳಿರುವಂಥ ಭೀಮಾ || ಪ||
ಅoಜನಾದೇವಿ  ಸಂಭೂತಾ | ಧನಂಜಯನಣ್ಣ   ಅತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಾ |

ಕುಂಜಲೋಚನ ರಾಮ ದೂತಾ | ಕುರು ಭುಂಜಿಸಿ ಆನಂದತೀರ್ಥ |

ಅoಜಿಕಿನ್ಯಾತಕೆ ಸಂಜೀವ ರಾಯಾ | ಸೌಗಂಧಿಕಾ  ಪುಷ್ಪ ತಂದ ಸುಂದರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾ ||೧||
ಸಾಗರ ದಾಟಿದ ಧೀರ | ಧರ್ಮರಾಜನ್ನ ನಿಜ ವ್ರಕೋದರ | ಆ ಮಧ್ಯಗೇಹರ  ಕುವರ |

ಹನುಮ ಭೀಮದೇವ ಮಧ್ವವತಾರ | ಆ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯ ರಾಮ ನಾಮಾಮೃತ |

ಪ್ರೇಮದಿ ಕರುಣಿಸೋ ಸ್ವಾಮಿ ದಯನಿಧೆ ಹನುಮಾ ||೨||
ದೂರ ನೋಡದಿರೋ ಹನುಮಾ | ಕರ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ಭೀಮಾ |

ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವ್ಯಾಳ್ಯ  ವ್ಯಾಳ್ಯಕೆ ಹರಿ ನಾಮಾ |

ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿಸೋ ಭಾರತಿ ರಮಣನೆ | ಸಿರಿ ದೊರೆ ನರಹರಿ ವಿಠಲನ ನಿಜದೂತ ಹನುಮಾ ||೩||

Advertisements

5 responses to this post.

 1. Posted by vidyavenugopal puttaparti on March 1, 2011 at 9:10 pm

  how do we sing this song/
  thank you
  vidyavenu

  Reply

 2. Posted by veena on March 22, 2011 at 4:21 am

  Dear Meera,

  I will upload the song how we use to sing it in temple. I am not a good singer pls. dont mind.

  Thanks

  Veena

  Reply

 3. Posted by Praveen on March 17, 2014 at 1:54 am

  Any link where we can get audio of
  this song

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: