Archive for April, 2011

Akshaya Thritiya ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿಯಾ – May 6th 2011

Akshaya Tritiya ಅಕ್ಷಯ  ತೃತಿಯಾ is the most important day in the hindu calendar.  Akshaya means growth and tritiya is the third day of the month in Vaishaka Masa. They say that in order to perform any major function like marriage, gruhapravesha you don’t even have to check your horoscope for finding a good Muhurtham. Any ritual or religious function performed on this day leads to growth.

The Uttaradi matta panchanga also mentions it is very important to apply gandha ಗಂಧ to the Lord. So, if you have access to the same, please do that as well.

On this day, many ladies give thambula including blouse piece, and other items. Any thing you give or donate they say becomes akshaya. Meaning infinite or one that never diminishes.

So, if you have decided to anything new this year, this is the right day to get started.

P.S: It is also the day my Mysore Ajji was born. Happy Birthday Ajji.

ಹೀರೆಕಾಯಿ ತ್ಹೊವೆ – Ridegourd Thove

ಹೀರೆಕಾಯಿ ತ್ಹೊವೆ or ridegourd thove is one of my favorite dish. I make two dishes with ಹೀರೆಕಾಯಿ or ridegourd. One is this thove, and the other is bonda. Just love both these anytime.

ಹೀರೆಕಾಯಿ or ridegourd is available only in Indian grocery stores. So, once a month when we visit Patel brothers I buy ridegourd. It is not available in the smaller Indian stores which are a couple of miles from my home.

It is very easy making this dish. Here is the recipe for the same.

Ingredients:

 • Moong Dal – ಹೆಸರು ಬೆಲೆ 2 cup
 • Ridegourd -ಹೀರೆಕಾಯಿ  2, chopped into cubes
 • 1-2 tsp oil
 • For Seasoning: mustard seeds, jeers, hing, curry leaves, red chillies ( 2) or green chillies
 • 5 tsp fresh coconut
 • 1 lemon
 • 1 tsp jaggery
 • salt to taste

Method:

 • Pressure cook moong dal with ridegourd. Two whistles should be enough.
 • Once the pressure comes down, in a pan heat 1-2 tsp oil.
 • Once the oil is heated up, add all the ingredients for seasoning.
 • Add this to the moong dal, ridegourd.
 • Next, add the coconut, salt and jaggery and let it boil for 5-7 minutes.
 • Once everything is incorporated, turn off the heat.
 • Add lemon and garnish with Coriander leaves.
 • Serve with either rice or chapathi.

Note: Instead of Moong Dal, you can also use Toor Dal.

Enjoy the delicious sweet, and tangy and very healthy ಹೀರೆಕಾಯಿ ತ್ಹೊವೆ – Ridegourd Thove.

ಇ೦ಥಾ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನೊ – Intha Prabhuva Kaneno Lyrics

Another amazing lyrics provided by Mr. Lakshman, I used the lyrics and converted it to Kannada and Baraha. Thanks, Mr. Lakshman.

ಇ೦ಥಾ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನೊ, ವಿಜಯದಾಸರು.

ಇ೦ಥಾ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನೊ ಈ ಜಗದೊಳಗಿ೦ಥಾ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನೊ

ಇ೦ಥಾ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆ ಶಾಂತ ಮೂರುತಿ ಜಗದಂತ ರಂಗನು ಲಕ್ಶ್ಮೀಕಾಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ

ಬೇಡಿದ ವರವ ಕೊಡುವ ಭಕ್ತರ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದು ಪೊರೆವ ಗಾಡಿಕಾರನು ಗರುಡಾರೂಡ ಗುಣವಂತ ಮಹಾ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪಿ ಜಗದಿ ಗೂಡದಿಂ ಸಂಚರಿಪ

ಪಾಡಿ ಪೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವರ ಮುಂದಾಡುಲಿಪ್ಪನು ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದರು ಕೇಡಿಗನೇ ನಾಡಾಡಿಗಳಂದದಿ ಈಡುಂಟೆ ಈ ವೆಂಕಟಗೇ

೨: ನಿಗಮ ತತಿಗಳರಿಯದ ನೀರಜ ಭವಾದ್ಯ ಗಣಿತ ಸುರರು ಕಾಣದ ಜಗದೊಡೆಯನು

ಭಕ್ತಾರುಗಳಿಗೊಲಿದು ತ್ರಿಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಲಿಯುಗದಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಗಣಿತ ಸುಗುಣಾರ್ಣವ

ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಜಗದೊಳು ಸೇವಾದಿಗಳನು ಕೊಳುತಿಹ ಅಘಹರ ಮೋಕ್ಷಾದಿಗಳ ಕೊಡುತಿಹ ನಗೆಮೊಗದಲಿ ಚೆನ್ನಿಗ ನಿಂತಿಹನೊ

೩: ಭಾರ್ಗವಿ ಭೂಮಿವಲ್ಲಭ ಭವದೂರ ಭಕ್ತವರ್ಗಕೆ ಇವ ಸುಲಭ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸ್ವರ್ಗದ್ವೈಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಅನರ್ಘ್ಯ

ಪದವನೀವ ದೀರ್ಘಾಯುವಂತ ನೀತ ಭಾರ್ಗವರಾಮ ನೃಪರ್ಗಳನೆಲ್ಲ ರಣಾರ್ಗದಿ ಜಯಿಸಿದ ಉಗ್ರಪ್ರತಾಪಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ ದುರ್ಗುಣ ಕಳೆವಾ

೪: ನಿರ್ದುಖಾನಂದಭರಿತ ನಿರವದ್ಯಾಸುಖಕೆ ಆರ್ದ್ಯಹೃದಯ ತೋರುತಾ ನಿದ್ರೆಯೊಳಿದ್ದವಗುಪದ್ರವಬಡಿಸಿ ದೈತ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರವಂಕೊಲಿಸಿ ಸುಭದ್ರ ಜಗಕೆ ಇತ್ತ

ನಿರ್ದಯನಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಶಯನ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯದುವರ್ಧನ ದನುಜ ವಿಮರ್ದನ ಲಕ್ಶ್ಮೀಜನಾರ್ಧನ ವರಶೇಶಾದ್ರಿನಿವಾಸ

೫: ಸರಸಿಜಾಸನ ಮನ್ಮಥ ಈರ್ವರು ಸುತರು ಸುರತರಂಗಿಣಿ ತನುಜೆ ಪುರವೇ ವೈಕುಂಠ

ಇಂದ್ರಾದ್ಯ ಮರತು ಕಿಂಕರರು ಗರುಡವಾಹನ ಉರಗ ಪರಿಯಂಕ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಸರಿದೊರೆಗಳ ನಾನರಿಯೆನು

ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಲಿ ಇರುತಿಹ ಕರುಣಿಗಳರಸನೆ ಮರೆಯದೆ ಪೊರೆಯುವ ಶರಣಾಗತರನು ಮರುತಾಂತರ್ಗತ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ

Attached below is the formatted Baraha script.

iMthA prabhuva kANeno, vijayadAsaru.

iMthA prabhuva kANeno I jagadoLagi0thA  prabhuva kANeno
iMthA prabhuva kANe shAMta mUruti jagadaMta raMganu lakshmIkAMta sarvAMtaryAmi

bEDida varava koDuva bhaktara tappu nODade baMdu poreva gADikAranu garuDArUDa
guNavaMta mahA prauDha pratApi jagadi gUDadiM saMcharipa
pADi pogaLi koMDADuvara muMdADulippanu kADoLagiddaru
kEDiganE nADADigaLaMdadi IDuMTe I veMkaTagE

2: nigama tatigaLariyada nIraja bhavAdya gaNita suraru kANada jagadoDeyanu
bhaktArugaLigolidu tristhAna tyajisi kaliyugadi bhUmige baMdu
agaNita suguNArNava shrI hariyE jagadoLu sEvAdigaLanu koLutiha
aghahara mOkShAdigaLa koDutiha nagemogadali chenniga niMtihano

3: bhArgavi bhUmivallabha bhavadUra bhaktavargake iva sulabha nirguNa nirvikAra
svargadwaishvaryadiMda anarghya padavanIva dIrghAyuvaMta nIta
bhArgavarAma nRupargaLanella raNArgadi jayisida ugrapratApi
agragaNya sadvigraha shrImad anugraha mADuta durguNa kaLevA

4: nirduKAnaMdabharita niravadyAsukhake ArdyahRudaya tOrutA nidreyoLiddavagupadravabaDisi
daitya kShudravaMkolisi subhadra jagake itta
nirdayanalla samudrashayana gOvardhana giriyanu uddharisida
yaduvardhana danuja vimardana lakSmIjanArdhana varashESAdrinivAsa

5: sarasijAsana manmatha Irvaru sutaru surataraMgiNi tanuje puravE vaikuMTha iMdrAdya
maratu kiMkararu garuDavAhana uraga pariyaMka niShkaLaMka
saridoregaLa nAnariyenu veMkaTagiriyali irutiha karuNigaLarasane
mareyade poreyuva sharaNAgataranu marutAMtargata sirivijayaviThThala

ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ – Ramanama Payasakke Lyrics

gÁªÀÄ£ÁªÀÄ ¥ÁAiÀĸÀPÉÌ: gÀa¹zÀªÀgÀÄ ²æà ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀÄ

gÁUÀ: D£ÀAzÀ¨ÉÊgÀ« vÁ¼À: gÀÆ¥ÀPÀ

gÁªÀÄ £ÁªÀÄ ¥ÁAiÀĸÀPÉÌ PÀȵÀÚ£ÁªÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ |

«oÀ®£ÁªÀÄ vÀÄ¥ÀàªÀ PÀ®¹ ¨Á¬Ä ZÀ¥Ààj¹gÉÆ ||¥À||

MªÀiÁä£À UÉÆâüAiÀÄ vÀAzÀÄ ªÉÊgÁUÀå PÀ°è° ©Ã¹ |

¸ÀĪÀÄä£É ¸ÀfÓUÉAiÀÄ vÉUÉzÀÄ ¸ÀtÚ ±Á«UÉAiÀÄ ºÉƸÉzÀÄ ||1||

ºÀÈzÀAiÀĪÉA¨ÉÆ ªÀÄqÀPÉAiÀÄ°è ¨sÁªÀªÉA¨ÉÆ J¸ÀgÀ¤lÄÖ |

§Ä¢Þ¬ÄAzÀ ¥ÁPÀªÀiÁr ºÀjªÁtPÉ §r¹PÉÆAqÀÄ ||2||

D£ÀAzÀ D£ÀAzÀªÉA¨ÉÆ vÉÃUÀÄ §A¢vÀÄ PÁtÂgÉÆà |

D£ÀAzÀ ªÀÄÆgÀÄw £ÀªÀÄä ¥ÀÄgÀAzÀgÀ «oÀ®£À £É£É¬ÄgÉÆ ||3||

 

ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ
ವಿಠಲನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೊ

ಒಮ್ಮನ ಗೋಧಿಯ ತಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಕಲ್ಲಲಿ ಬೀಸಿ
ಸುಮ್ಮನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸೆದು

ಹೃದಯವೆಂಬೊ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಭಾವವೆಂಬೊ ಎಸರು ಇಟ್ಟು
ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಪಕ್ವವ ಮಾಡಿ ಹರಿವಾಣದೊಳಗೆ ನೀಡಿ

ಆನಂದ ಆನಂದವೆಂಬೊ ತೇಗು ಬಂದ ಪರಿಯಲಿ
ಆನಂದಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೆನೆಯಿರೊ

Below are the lyrics in Baraha
raamanaama paayasakke: Composed by : shrI puraMdara daasaru

Raaga: aanaMdabairavi taaLa: rUpaka

raama naama paayasakke kRuShNanaama sakkare |

viThalanaama tuppava kalasi baayi capparisiro ||pa||

ommaana gOdhiya taMdu vairaagya kallili bIsi |

summane sajjigeya tegedu saNNa shaavigeya hosedu ||1||

hRudayaveMbo maDakeyalli bhaavaveMbo esaraniTTu |

buddhiyiMda paakamaaDi harivaaNake baDisikoMDu ||2||

aanaMda aanaMdaveMbo tEgu baMditu kANirO |

aanaMda mUruti namma puraMdara viThalana neneyiro ||3||

Attached below is also the link from dvaita.org website for this song.

http://www.dvaita.org/haridasa/song/19/249.html

gÀa¹zÀªÀgÀÄ

ಅಂಗಳದೊಳು ರಾಮನಾಡಿದ – Angaladolu Ramanadida Lyrics

Mr. Lakshman, has constantly provided several lyrics for anyone who ad requested in this blog. I really appreciate all his efforts deep from my heart. Thanks is a very small word for the great service he is doing. May Lord the ALMIGHTY shower his choicest blessings on Mr. Lakshman and all his family members.

I know I shouldn’t be saying this but life has been really hectic and I am unable to concentrate a lot on this blog. Lots of travels, and busy schedule has kept me from giving attention to this blog.

Anyway, when I saw the lyrics for this song posted by Mr. Lakshman, I read it several times. And couldn’t stop having a smile on my face seeing how our Lord Almighty Rama when he was a kid asked his Mom for the moon.

Thanks Mr. Lakshman for the lyrics. And this time I did take some time to convert lyrics to Kananda. Attached below are the lyrics in Kananda and English.

ಅಂಗಳದೊಳು  ರಾಮನಾಡಿದ . ರಾಗ : ಅಭೇರಿ . ಆದಿ ತಾಳ. ಕನಕದಾಸ

P: ಅಂಗಳದೊಳು  ರಾಮನಾಡಿದ  ಚಂದ್ರ  ಬೇಕೆಂದು  ತಾ ಹಠ  ಮಾಡಿದ

C1: ತಾಯಿಯ  ಕರೆದು  ಕೈ  ಮಾಡಿ ತೋರಿದ  ಮುಗಿಲ  ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ  ದಿಟ್ಟಿಸಿ  ನೋಡಿದ
ಚಿನ್ನಿಕೊಳು  ಚಂಡು ಬೂಗುರಿ ಎಲ್ಲವ  ಬೇಡ  ಬೇಡ  ಎಂದು  ತಾ  ಬಿಸಾಡಿದ

2: ಕಂದ ಬಾ ಎಂದು  ತಾಯಿ  ಕರೆದಳು  ಮಮ್ಮು  ಉನ್ನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು
ತಾಯಿ  ಕೌಸಲ್ಯ  ಕಳವಳ ಗೊಂಡಳು ಕಂದ ಅಂಜಿದನು ಎನ್ನುತಿದ್ದಳು

3: ಅಳುವ  ಧ್ವನಿ  ಕೇಳಿ ರಾಜನು  ಮಂತ್ರಿ  ಸಹಿತಾಗಿ  ಧಾವಿಸಿ  ಬಂದನು
ನಿಲುವ  ಕನ್ನಡಿ  ತಂದಿರಿಸಿದ  ಶ್ರೀ  ರಾಮನ  ಎತ್ತಿ  ಮುದ್ದಾಡಿದ

4: ಕನ್ನಡಿಯೊಳು  ಬಿಂಬ  ನೋಡಿದ  ಚಂದ್ರ  ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು  ಕುಣಿದಾಡಿದ
ಈ  ಸಂಭ್ರಮ  ನೋಡಿ  ಆದಿ  ಕೇಶವ  ರಘು ವಂಶವನ್ನೇ  ಕೊಂಡಾಡಿದ

 

angaLadoLu rAmanADida. rAgA: AbhEri. Adi tALA. Kanakadasa.

P: angaLadoLu rAmanADida candra bEkendu tA haTha mADidA
C1: tAyiya karedu kai mADi tOridA mugila kaDegomme diTTisi nODida

ciNikOLu chaNDu buguri ellava bEDa bEDa endu tA bisADidA

2: khanda bA endu tAyi karedaLu mammu uNNEndu baNNisuttiddaLu
tAyi kausalya kaLavaLa goNDalu kanda anjidanu ennutiddaLu

3: ALuva dhvani kELi rAjanu mantri sahitAgi dhAvisi bandanu
niluva kannaDi tanDisidA shrI rAmana etti muddADidA

4: kannaDiyoLu bimba nODidA chandra sikkidanendu kuNidADidA
I sambhrama nODi Adi kEshava raghu vamsahavannE koNDADidA

Sri Rama Navami – April 12th 2011

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

4. Here comes the Rama Ashtotra

Om Shri Ramaya Namaha
Om Ramabhadraya Namaha
Om Ramachandraya Namaha
Om Shashvataya Namaha
Om Rajivalochanaya Namaha
Om Shrimate Namaha
Om Rajendraya Namaha
Om Raghupungavaya Namaha
Om Janaki Vallabhaya Namaha
Om Jaitraya Namaha

Om Jitamitraya Namaha
Om Janardhanaya Namaha
Om Vishvamitra Priyaya Namaha
Om Dantaya Namaha
Om Sharanatrana Tatparaya Namaha
Om Bali Pramathanaya Namaha
Om Vagmine Namaha
Om Satyavache Namaha
Om Satyavikramaya Namaha
Om Satyavrataya Namaha

Om Vratadharaya Namaha
Om Sada Hanumadashritaya Namaha
Om Kausaleyaya Namaha
Om Kharadhvamsine Namaha
Om Viradha Vanapanditaya Namaha
Om Vibhishana Paritratre Namaha
Om Kodanda Khandanaya Namaha
Om Saptatala Prabhedre Namaha
Om Dashagriva Shiroharaya Namaha

Om Jamadagnya Mahadarppa Dalanaya Namaha

Om Tatakantakaya Namaha
Om Vedanta Saraya Namaha
Om Vedatmane Namaha
Om Bhavarogasya Bheshajaya Namaha
Om Dushanatri Shirohantre Namaha
Om Trimurtaye Namaha
Om Trigunatmakaya Namaha
Om Trivikramaya Namaha
Om Trilokatmane Namaha

Om Punyacharitra Kirtanaya Namah

Om Triloka Rakshakaya Namaha
Om Dhanvine Namaha
Om Dandakaranya Kartanaya Namaha
Om Ahalya Shapashamanaya Namaha
Om Pitru Bhaktaya Namaha
Om Vara Pradaya Namaha
Om Jitendriyaya Namaha
Om Jitakrodhaya Namaha
Om Jitamitraya Namaha
Om Jagad Gurave Namaha

Om Riksha Vanara Sanghatine Namaha
Om Chitrakuta Samashrayaya Namaha
Om Jayanta Trana Varadaya Namaha
Om Sumitra Putra Sevitaya Namaha
Om Sarva Devadhi Devaya Namaha
Om Mritavanara Jivanaya Namaha
Om Mayamaricha Hantre Namaha
Om Mahadevaya Namaha
Om Mahabhujaya Namaha
Om Sarvadeva Stutaya Namaha

Om Saumyaya Namaha
Om Brahmanyaya Namaha
Om Muni Samstutaya Namaha
Om Mahayogine Namaha
Om Mahadaraya Namaha
Om Sugrivepsita Rajyadaye Namaha
Om Sarva Punyadhi Kaphalaya Namaha
Om Smrita Sarvagha Nashanaya Namaha
Om Adipurushaya Namaha
Om Paramapurushaya Namaha

Om Mahapurushaya Namaha
Om Punyodayaya Namaha
Om Dayasaraya Namaha
Om Purana Purushottamaya Namaha
Om Smita Vaktraya Namaha
Om Mita Bhashine Namaha
Om Purva Bhashine Namaha
Om Raghavaya Namaha
Om Ananta Gunagambhiraya Namaha
Om Dhirodatta Gunottamaya Namaha

Om Maya Manusha Charitraya Namaha
Om Mahadevadi Pujitaya Namaha
Om Setukrite Namaha
Om Jita Varashaye Namaha
Om Sarva Tirthamayaya Namaha
Om Haraye Namaha
Om Shyamangaya Namaha
Om Sundaraya Namaha
Om Suraya Namaha
Om Pitavasase Namaha

Om Dhanurdharaya Namaha
Om Sarva Yajnadhipaya Namaha
Om Yajvine Namaha
Om Jaramarana Varjitaya Namaha
Om Vibhishana Pratishthatre Namaha
Om Sarvabharana Varjitaya Namaha
Om Paramatmane Namaha
Om Parabrahmane Namaha
Om Sachidananda Vigrahaya Namaha
Om Parasmai Jyotishe Namaha

Om Parasmai Dhamne Namaha
Om Parakashaya Namaha
Om Paratparaya Namaha
Om Pareshaya Namaha
Om Parakaya Namaha
Om Paraya Namaha
Om Sarva Devatmakaya Namaha
Om Parasmai Namaha

P.S: Here are some links where I found Lord Rama Bhajans in Hindi and English.

1. Ram Bhajans

And here are some in Telugu and English

2. Rama Slokas

Attached below are the links for Sri Nama Ramayana and also the Arghya Mantra.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,254 other followers

%d bloggers like this: