Shree Venkatesha Stotra

Ms. Padmashree who is a regular visitor to this blog has sent the scanned version of the Shree Venkatesha Stotra. Thanks so much Ms. Padmashree.

Attached below is the lyrics in Kannada.

And here are the lyrics in English:

Venkatesha Vasudeva Pradhyumno Amitha Vikrama
Sankarshano Anirudhascha Seshadri Patireva Cha || 1||

Janardhana Padmanabho Venkatachala Vasana

Srushti Kartha Jagannatho Madhavo  Bhaktha Vathsala ||2||

Govindo, Gopathi, Krishna, Kesavo, Garuda Dwaja
Varaho Vamanaschaiva Narayana Adhokshaja ||3||

Sridaraha Pundarikaksha SarvaDevaSthutho Hari
SriNarasimho MahaSimha  Suthrakara Purathana ||4||

Ramanatho MahiBhartha Bhoodharaha Purushothamaha
CholaPuthraPriya Shantho Brahmadeenaam VaraPradha ||5||

Srinidhi SarvaBhoothaanaam BhayakruthBhayaNasanaha
SriRamo Ramabhadrascha BhavaBhandhaikaMochakaha ||6||

Bhuthavaso Girivasa Srinivasa Sriya Pathihi
AchyuthananthaGovindo VishnurVenkataNayakaha ||7||

SarvaDevaika Saranam SarvaDevaika Daivatham
SamasthaDevaKavacham  SarvaDeva Shikamani ||8||

Ithidham KeerthithaniYasya VishnorAmithaThejasa
Trikala Ya PatehNithyam Papam Thasya Na Vidhyathe ||9||

Rajadware PatethGhore Sangrame RipuSankate
BhoothaSarpa]Pishachdhi Bhayam Nasthi Kadachana ||10||

Aputhro Labhathe Puthraan  Nirdhano Dhanavan Bhyaveth
Rogartho Muchyathe Rogath Bhadho Muchyathe Bhandanath ||11||

YadyaAdhiIshtathamam Loke ThathatPraponathya samsayaha
Aiswarya  RajaSanmanam , BhukthiMukthi PhalaPradham ||12||

VishnorLokaika Sopanam SarvaDukhaika Nashanam
SarvaIswaryaPradham Nurnaam SarvaMangalaKarakam ||13||

Mayavi Paramandam Thyakththwa Vaikunta Muthamam
Swami Pushkarani Theere Ramaya Saha Modhathe ||14||

Kalyanadbhutha Gathraya Kamithartha Pradhayine
Srimad Venkata Nathaya Srinivasaya Mangalam ||15||

Venkatadri samam sthanam brahmande nasthi kinchana

Venkatesha samo devo na bhootoh na bhavishyathi

Yetena Satyavakyena sarvartharn sadhayamyaham ||16||

Ithi Sri Brahmanda Purane Brahma-Narada Samvadhe Venkata Giri Mahatma
Srimad Venkatesha Stotram Sampoornam

5 responses to this post.

 1. Posted by sudhakar on October 8, 2015 at 10:57 am

  plz any one having same lyrics in telugu.

  Reply

 2. Posted by Bhavana on September 21, 2013 at 5:17 am

 3. Posted by Deepa rao on July 16, 2011 at 7:13 am

  Can you please post it in English script. Thank you . Deepa

  Reply

 4. Posted by anjana on May 5, 2011 at 10:30 pm

  Hi Mam

  can you please translate this in english for the kannda learners..
  Do we have any specific raga to this stotra??

  thankyou
  Anjana

  Reply

 5. Posted by abilash on May 1, 2011 at 9:14 pm

  Thanks for the Lyrics.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: