ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಿತನಕ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ – baare namma manitanaka bhaagyada dEvi Lyrics

I brought several CD’s when I visited India last month. One of the CD’s has this wonderful song. Thought this would be a wonderful song to sing during the upcoming shravana masa Lakshmi pooje. Attached below is the lyrics in Kannada and English as well.

The Song is in raga – anandabhairava and tala – Aaditalaಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಿತನಕ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ

ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಿತನಕ |ಪ|

ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಿತನಕ ಬಹಳ ಕರುಣದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ

ಕರಗಳ ಎರಗುವೆ ಚರಣಕೆ |ಅ ಪ|

ಜರದ ಪೀತಾಂಬರ ನೀರಿಗೆಗಳ್ ಹೊಳೆಯುತ

ಸರಗಿ ಸರವು ಚಂದ್ರ ಹಾರಗಳ್ ಹೊಳೆಯುತ || ೧ ||

ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ದುಂಡು ಕರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ

ತರುಳನ ಮ್ಯಾಲೆ ತಾಯೆ ಕರುಣವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೇ || ೨ ||

ಮಂದ ಗಮನೆ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ

ಇಂದಿರೇಶನ ಕೂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನಿತನಕ || ೩ ||

baare namma manitanaka bhaagyada dEvi
baare namma manitanaka |pa|

baare namma manitanaka bahaLa karuNadiMda jODisi
karagaLa eraguve charaNake |a pa|

jarada peetaaMbara neerigegaL hoLeyuta
saragi saravu chaMdra haaragaL hoLeyuta || 1 ||

haraDi kaMkaNa duMDu karadalli hoLeyuta
taruLana myaale taaye karuNaviTTu bEganE  || 2 ||

maMda gamane ninage vaMdisi bEDuve
iMdirEshana kUDa iMdu namma manitanaka   || 3 ||

20 responses to this post.

 1. Posted by Kirti on July 20, 2019 at 10:44 pm

  Super

  Reply

  • Posted by CHAMPA GOPALAKRISHNA on July 30, 2019 at 6:40 am

   Wow! Would like to hear your rendition very much. I personally like this devaranama very much and my mother sings it beautifully.

   Reply

 2. Posted by Uma jayaram on April 9, 2019 at 7:31 am

  Thank you so much for poojipene ninna lyrics

  Reply

 3. Posted by shailesh hejmady on March 29, 2017 at 2:04 am

  thanks for uploading lyrics written in kannada.
  you made my day… thanks once again

  Reply

 4. please post sanskrit lyrics of baare namma mane tanaka….

  Reply

 5. please post sanskrit lyrics

  Reply

 6. Posted by champa gopalakrishna on June 21, 2014 at 10:35 am

  Thanks for d lyrics. I had learnt it from my mother but forgotten few lines. I think now perhaps the lines are interchanged in the above lyrics. I may b wrong also. Please excuse me and enlighten. Thanks once again.

  Reply

 7. Posted by bhavana on January 14, 2013 at 1:11 pm

  Just now uploaded Baare nammani tanaka…and the link is –

  Reply

 8. Posted by nagaraju. on December 26, 2012 at 12:39 am

  song is the best bare nam manithanaka kindly send this to my email

  Reply

 9. Posted by Shri Prasad Nayak on September 26, 2011 at 12:12 am

  There is a audio CD available sing by Smt.Archana Udupa.. Very beautiful song..

  Reply

 10. Posted by meeraghu on August 6, 2011 at 9:32 am

  The song I have is copyrighted, I am trying to learn myself, record and upload. Hope to do it soon. 🙂

  Reply

 11. Posted by savitha on August 5, 2011 at 10:20 pm

  Can you please upload the song too? It will easy to learn, even if it is in mp3 format, its ok.. lyrics are so good, but need guidance to sing, thank you in advance

  Reply

 12. Posted by Nanditha Sadyojatha on August 5, 2011 at 11:12 am

  Hi Meera, I am very keen on learning devotional songs from “Pavamana Jagadapraana (Dasara Padagalu) – Puttur Narasimha Nayak”…

  Please let me know if you can get the lyrics of :
  Intha prabhuva kaaneno
  Baagilanu teredu seveya kodo hariye
  Baaro manege govinda..

  Reply

 13. Posted by amma on July 31, 2011 at 3:18 pm

  what raga and tala this is set to if you know please let me know

  Amma

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: