Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi – August 9th 2012

ಕೃಷ್ನಯ ವಾಸುದೇವಾಯ
ದೇವಕಿ ನಂದ  ನಾಯಚ
ನಂದಗೋಪ  ಕುಮಾರಾಯ
ಶ್ರೀ  ಗೋವಿಂದಯ ನಮೋ  ನಮಃ

ಕೃಷ್ಣಯ ವಾಸುದೇವಾಯ  ಹರಯೇ  ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶ  ನಾಶಾಯ  ಗೋವಿಂದಾಯ  ನಮೋ ನಮಃ

KRISHNAYA VASUDEVAYA
DEVAKI NANDA NAYACHA
NANDAGOPA KUMARAYA
SRI GOVINDAYA NAMO NAMAHA

KRISHNAYA VASUDEVAYA HARAYE PARAMAATMANE
PRANATHAH KLESHA NAASHAAYA GOVINDAAYA NAMONAMAHA

Pooje performed in 2009…

P8130061

P8130069

P8130083

P8130079


Updates: Pooje at my residence on August 23rd 2008.

Preparation 1

Preparation 1

Closeup of Lord's idols

Closeup of Lord

Another look before pooje

Another look before pooje

After the Pooje

After the Pooje

After the Naivedya

After the Naivedya

Shri Krishnastami is celebrated on Thursday August 9th 2012. Sri Krishnastami or Krishna Jayanthi marks the celebration of the birth of Lord Sri Krishna;the eighth avatar of Lord Vishnu. Lord Sri Krishna was born on the ‘Rohini’ nakshatra on Ashtami; that’s why it is called Krishnastami. In karnataka it is also known as Gokulashtami and Janmashtami. The festival occurs between August and September in our English calendar.

According to our Hindu mythology, Krishna was born to destroy Mathura’s demon King Kamsa, brother of his virtuous mother, Devaki. A celestial voice told Kamsa that he would be killed by the eighth child of Devaki. Alarmed by the message, Kamsa imprisoned Devaki and her husband Vasudeva. Taking no chances, Kamsa went on killing Devaki’s children soon after birth. Lord Krishna was born as the eighth child of Vasudeva at midnight. But at Krishna’s birth, under divine instructions, Vasudeva left the prison unnoticed with the baby. He crossed the mighty river Yamuna which was in spate due to heavy rains. Without any difficulty, he walked across the river protected from rain by the mighty serpent Shesha, and reached Gokul. In Gokul, on the same midnight, a girl named Yogamaya had been born to Yasoda, wife of Nanda a herdsman. The babies were exchanged, and Vasudeva came back to prison with the girl. When Kamsa was told that his sister had given birth to a child, Kamsa attempted kill the child. But the baby who was Goddess Maya, flew off to the heaven, warning Kamsa that Krishna, who would kill him, had already been born and was alive. Eventually, Krishna killed Kamsa, and released his parents from the prison, and brought peace and happiness to the common people.

In our Madhwa tradition, we are supposed to fast on this day, and late during the night; usually midnight we are supposed to give Arghya to Lord krishna. Here is the stotra to be said while giving Arghya to Lord Krishna. While giving the Arghya, hold a coin, a lemon and dried date in your right hand, and using a silver spoon offer 3 times milk and 3 times water to Lord krishna in a silver bowl, and keep repeating the below Stotra as well. Everyone in the household has to give Arghya to the Lord.

Argya Stotra

Arghya Stotra

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Arghya Stotra from the Utharadi Matta Panchanga

Krishna Arghya

Jathaha Kamsavadarthaya Bhoobharotharanayacha|
Kouravanam Vinashaya Dhaityanam Nidhanaya Cha ||
Pandavanam Hitharthaya Dharamasamsthapanaya Cha|
GruhanaArghyam Maya Dhatham Devakya Sahitho Hare ||

Chandra Arghya

Kshirodharnava Sambhootha AthiGotraSamudhbhava |
GruhanaArghyam Maya Dhatham Rhohinya Sahitho Shashin ||

Another set from Prasanna.

Krishna Arghya mantra
jatah kamsavadharthay bhubharo harNayacha

kouravaNam vinashaya diatyanam nidhanaya cha
panDavanam hitarthaya dharma sansthapanay cha

grahaNaarghyam mya dattam devikya sahito hare||

chandra arghya
kshirodarNav sambhootham atrigotra samudbhavam
grahaNrghyam mya dattam rohiNya sahitah shashinah||

The food items performed are mostly sweet dishes, fried items and items with Avalakki. All these dishes are performed with extreme madi. If you are not able to do so, here are some useful tips:

1. The most important thing in any festival is the breaking of the coconut and offering it to god, so bring a coconut.

2. Keep also 5 fruits for offering to god, like Banana, Mango, Apple, Orange, Grapes, Plum, Pear and so on..

3. You can make the following dishes which have been mentioned here in the blog which need no cooking at all, add the seasonings after you do the Naivedaya to god.

4. If you don’t mind cooking on the gas stove, here are other recipes you can make as well

5. Bring lots of flowers which are again easily available; roses

6. Offer butter also to the Lord which again is available in all grocery stores.

7. Below are several links which has all the songs in praise of Lord Krishna posted in this blog.

8. Here are some links from dvaita.org as pdf files

9. We also place a silver cradle and keep the Ambegalu Krishna idol in the cradle and rock the cradle while singing the following song:

10. Recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya as many times as possible.

11. Little feet of Lord Krishna are drawn as well along with other rangolis.

11. Last but not the least, do as many namaskaras as you can and break the fast.

Once you finish the pooje, surrender yourself to the Almighty Lord by saying the following Stotra.

ಕಾಯೇನ  ವಾಚ ಮನಸೇನದ್ರಿಯಿರ್ವ
ಬುದ್ಧ್ಯತ್ಮನ  ವ  ಪ್ರಕೃತೆ  ಸ್ವಭಾವತ್
ಕರೋಮಿ  ಯದ್ಯಥ್   ಸಕಲಂ  ಪರಸ್ಮೈ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

KAYENA VACHA MANASENDRIYAIRVA
BUDDHYATMANA VA PRAKRITE SWABHAVATH
KAROMI YADYAD SAKALAM PARASMAI
SRIMAN NARAYANAYETI SAMARPAYAMI

May Lord Krishna Bless ALL

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ್ಪನಮಸ್ತು

37 responses to this post.

 1. Posted by Devi on September 6, 2015 at 8:23 am

  Thanks very helpful

  Reply

 2. Hello Meera,
  The details of each festival with regards to Madhwa traditions are very useful to me. Thanks a lot. It is a wonderful blog.

  Reply

 3. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮೀರಾ ಅವ್ರೇ:’ it’s ಕೃಷ್ಣಾಯ not ಕೃಷ್ಣಯ

  Reply

 4. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
  ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ(ತೇ:) ಸ್ವಭಾವಾತ್
  ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
  ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ(ಸಮರ್ಪಯೇತತ್) || ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

  Reply

 5. Posted by Srinath on August 8, 2013 at 9:03 am

  Very Nice and impressive.

  Reply

 6. Posted by Pooja pramodh on July 31, 2013 at 2:38 pm

  Nice to see the complete procedures.

  Reply

 7. Can somebody explain the importance of giving Arghya.

  Reply

 8. Every year since 2010, this site has been my reference for the mantra. Thanks for putting it year!

  Reply

 9. Posted by GOVARDHANA DAASA on August 10, 2012 at 1:17 pm

  tHANKS A LOT GREAT BHAKTAS OF RADHAPATI….

  Reply

 10. Posted by Shubha Satish on August 10, 2012 at 12:25 pm

  Happy Gokulastami! The list of naivedya items was very helpful in making my checklist! Also, very quick, easy and delicious recipes. I was able to make almost all of the items. All of them turned out very well; me and my husband were very happy with the dishes. The pooja procedure is also written well.

  Reply

 11. Posted by Sindhu on August 9, 2012 at 1:10 pm

  Hi Meera,
  Wonderful Blog, very helpful for Madwas staying abroad.. Thanls a ton 🙂

  Reply

 12. Posted by Vani on August 8, 2012 at 3:01 am

  Hi Meera aware,
  Superb blog and nice article for krishna Janmastami, I was so happy to go through this it helped me lot…thank you once again

  Regards,
  Vani Viswanathan
  Abu Dhabi

  Reply

 13. Posted by Kavita on August 4, 2012 at 8:32 pm

  Thanks for the info.

  Reply

 14. Posted by Sindhu on August 23, 2011 at 3:11 am

  Hi Meera aware,

  Superb blog and nice article for krishna Janmastami,
  Do you have the Dashavathra song translated by BAnnjaye Govinda char ?
  It goes like ..

  Devkaki santasa vanunisida nanda gopana kandane ..
  Rukmini ya bagaya kadda manohara ..
  Parthanige sarathyava nunihisida Lokika sundara moorothy ..
  Hasulananu kaydawane ..

  dont remember the whole thing need a copy for reference //

  Regards,
  Sindhu

  Reply

 15. Posted by B.M.ANAND, on August 22, 2011 at 5:57 am

  An excellent attempt to educate the hinducustom for those who are not well inforfmed

  Reply

 16. Thanks from Dubai. I ‘googled’ for the Arghya mantra and your website was right there at the top. I have bookmarked your website for all future references.

  Please keep up the good work.

  Reply

 17. Posted by Vidya on August 21, 2011 at 10:21 pm

  Hi
  Where do I put the arghyawater. The coin lemon and date water and milk
  Please let me know

  Reply

 18. Posted by Gururajan on August 21, 2011 at 9:18 pm

  i found the argya manthra with ease. Thanks a lot. Those who are not in India and with the family this really helps.

  Reply

 19. Posted by sreenivas on August 21, 2011 at 2:42 pm

  thank you very much.

  sreenivas, hyderabad

  Reply

 20. Posted by prathima on August 21, 2011 at 1:49 pm

  thnq you Meeri for the stortras and the steps, I will prepare some avalakki dishes in the evening.

  Reply

 21. Posted by meeraghu on August 21, 2011 at 8:52 am

  Most welcome, Manjula.

  Reply

 22. Posted by manjulaashok on August 21, 2011 at 7:53 am

  wishu u happy gokulastami.. i read all above details iliked the hand writen shloka . loving manjulaashok

  Reply

 23. Posted by lavanya on August 21, 2011 at 7:01 am

  I’m in Germany and today i was searching for Arghya mantra.. found it here. Thanks a lot.

  Reply

 24. Posted by amma/ lakshmi on August 17, 2011 at 1:37 am

  Just an addition to the celebration schema. There is a difference between Krishna Jayanthi and Gokulaastami ( also know as Astami). Those who adhere to celebrate on the astami thithi they do it regardless of Rohini nakshatra and it is called gokulaashtami.

  But in other traditions Naktshatra and thithi is very important because it is what people look for celebrating auspicious events such as brahmopadesa and marraige. Many times Rohini star does not coincide with the astami thithi, but they overlap on slightly different days. This is what makes it jayanthi.

  This is what is celebrated as Sri krishna Jayanthi. This year it falls on 22nd and within this scheme, if one wants to be perfect with lunar or solar rise and set , 23rd is also a day some celebrate overlapping with 22nd. Guruvayur temple, it is a big thing and is celebrated on 22

  Added to pooja performing steps, is a must in our house , to read Krishna avatara Ghatta in Bhagavatha dashama skanda. This completely describes the birth in its full glory.

  The rules of how to calculate and celebrate is laid down by Vaikhanasa muni, son of Brahma to whom
  Sriman Narayanan himself explained the sasthras (Rules) on temple-building, procedures of prathistapana of idol for worship etc. Looks like Vikanasa Muni conveyed these shastras to his disciples Athri, Marisi, Kasyapar and others. Because he was the first one to establish the rules it is called”Vaikanasa Agamam” . Tirupati completely follows this tradition

  vande bRndAvana-caram, vallavI-jana-vallabham |
  jayantI sambhavam dhAma vaijayantI-vibhUshaNam ||

  After pooj ( olden days mid night) Idly and thenginakayi gasagase payasa is the tradition to serve. Navaneeta is a must and it is just a blend of Butter and sugar which is kept either hanging from the Phalavastra or kept in a bowl.

  I will post Chekkuli recipe, that most of us do here in bay area, by baking uddinabale , grind it and mix it with rice flour. It come out without fail and melts in the mouth.

  Reply

 25. Posted by Lalitha Rao on August 16, 2011 at 10:01 pm

  Happy Gokulashtami to you, Raghu and Sneha.
  Lalitha

  Reply

 26. Posted by vasant on August 16, 2011 at 8:35 am

  sri
  hare krishna

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: