ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ(ದಶಾವತಾರ ) – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam (Dashaavatara) Lyrics

ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ

ಮುಕುಟಕೆ ಮಂಗಲ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಗೆ

ಮುಖಕೆ ಮಂಗಲ ಮುದ್ದು ಕೂರ್ಮನಿಗೆ

ಸುಕಂಠಕೆ ಮಂಗಲ ಸೂಕರ ರೂಪಗೆ

ನಖಕೆ ಮಂಗಲ ನರಸಿಂಹಗೆ || ೧ ||

ವಕ್ಷಕೆ ಮಂಗಲ ವಟು ವಾಮನಗೆ

ಪಕ್ಷಕೆ ಮಂಗಲ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ

ಕಕ್ಷಕೆ ಮಂಗಲ ಕಾಕುಸ್ಥ ರಾಮಗೆ

ಕುಕ್ಷಿಗೆ ಮಂಗಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ || ೨ ||

ಊರುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಲ ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಗೆ

ಚರಣಕೆ ಮಂಗಲ ಚೆಲುವ ಕಲ್ಕಿಗೆ

ಪರಿಪರಿ ರೂಪಗೆ ಪರಮಾನಂದಗೆ

ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ ಜಯ ಮಂಗಲ || ೩ ||

maMgalaM jaya maMgalaM

mukuTake maMgala matsyAvatArage
muKake maMgala muddu kUrmanige
sukaMThake maMgala sUkara roopage
naKake maMgala narasiMhage || 1 ||

vakShake maMgala vaTu vAmanage
pakShake maMgala paraSurAmanige
kakShake maMgala kAkustha rAmage
kukShige maMgala SreekRuShNage || 2 ||

UrugaLige maMgala uttama buddhage
caraNake maMgala celuva kalkige
paripari roopage paramAnaMdage
puraMdaraviThalage jaya maMgala || 3 ||

13 responses to this post.

 1. Posted by Anon on April 23, 2014 at 7:32 am

  Hello,

  Could you kindly include the audio link for the 2 versions of this song.

  It would be really helpful.

  Thanks !

  Reply

 2. Posted by Meenakshi Rao on January 11, 2013 at 8:46 am

  Dear Ms. Meera, ur blog is very useful for many people like me. I am not a trained singer but I like to sing traditional devotional songs. ur song lyrics r very helpful in selecting the songs. i learn by listening to the songs, so i find it difficult to learn them when u post only the lyrics and no audio is accompanying it. will u please provide the audio links to songs along with lyrics so that many people like me can benefit.with best wishes,sincerely yours,Meenakshi

  Reply

  • Posted by meeraghu on January 11, 2013 at 8:54 am

   Ms. Meenakshi, I post audio links as and when I find them. Many times, there aren’t any links for audio when I search them on Google. So, we will have to wait for some of them until someone posts a link.

   Reply

 3. Posted by bhavana on January 10, 2013 at 1:47 pm

  I will send in a day or two.

  Reply

 4. Posted by bhavana on January 10, 2013 at 1:17 pm

  Do you want the tuning?

  Reply

 5. Posted by bhavana on January 10, 2013 at 11:37 am

  Meera,
  A similar ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ(ದಶಾವತಾರ ) – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam (Dashaavatara) – I used to sing in my school days.

  ಚಲಿಸುವ ಜಲದಲಿ ಮತ್ಸ್ಯನಿಗೆ
  ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮನಿಗೆ
  ಧರೆಯನುದ್ಧರಿಸಿದ ವರಾಹವತಾರಗೆ
  ತರಳನ ಕಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಗೆ
  ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||

  ಭೂಮಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದಗೆ
  ಆ ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆಲಿದವಗೆ
  ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ ದಶರಥಸುತನಿಗೆ
  ಭಾಮೆಯರಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ
  ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||

  ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಿಹ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ
  ಉತ್ತಮ ಹಯವೇರಿದ ಕಲ್ಕಿಗೆ
  ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ
  ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೆ
  ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ||

  chalisuva jaladali matsyanige
  giriya bennali potta kUrmanige
  dhareyanuddharisida varaahavataarage
  taraLana kaayda shrI narasiMhage
  maMgalaM jaya maMgalaM ||

  bhUmiya daanava bEDidage
  aa mahaakShatriyara gelidavage
  raamachaMdraneMba dasharathasutanige
  bhaameyarasa gOpaalakRuShNage
  maMgalaM jaya maMgalaM ||

  battale niMtiha bouddhanige
  uttama hayavErida kalkige
  hattavataaradi bhaktara salahuva
  kartRu shrI puraMdara viThalanige
  maMgalaM jaya maMgalaM ||

  – Bhavana.

  Reply

 6. Posted by Pooja Shankar on January 10, 2013 at 9:10 am

  I was also looking for this song. My grand monther used to sing this song everyday in her prayers. Never thought of recording that time. We used to make fun of her. Now we repent. All her shashtriya songs are still in our ears singing. Thank you for posting this.

  Reply

 7. ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ೦ಗ್ರಹ ಕಾಯಕಕ್ಕಾಗಿ ’ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು’ವಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಮುಡಿಪಾಗಿರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ೦ತೋಷಕರ, ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ.

  ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ’ಐದು ಅನುಭವಗಳು’, ದಿ. ೩೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೨ – ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಲುವಾಗಿ.
  http://wisdomfromsrisriravishankarkannada.blogspot.in/2012_11_01_archive.html

  Reply

 8. Posted by Gvedanti on January 9, 2013 at 8:14 pm

  Namaskara,

  What a co-incidence, I was looking for this song for our Omaha NE- Purandaradasa Aradhane. Thank you very much.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: