ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam Lyrics

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ – JayaMangalam Nitya ShubhaMangalam Lyrics on Guru Raghavendra Swamy.

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ

ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥಕರ ರಾಜೀವ ಪೂಜಿತಗೆ

ಭಾಗವತಜನ ಪ್ರಿಯರೆನಿಸುವರಿಗೆ

ಯೋಗಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸುಧೀಂದ್ರಕರಜಾತರಿಗೆ

ಬಾಗಿ ವಂದಿಪರ ಸಲಹುವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ || ೧ ||

ವರಹಜಾತೀರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿಕೇತನಗೆ

ಧರಣಿಯೊಳಗ ಅಪ್ರತಿಮ ಚರಿತೆ ತೋರ್ವರಿಗೆ

ಕುರುಡ ಕಿವುಡಾದಿಗಳ ಬಯಕೆ ಪೂರೈಪರಿಗೆ

ವರ ಸುವೃಂದಾವನದಿ ಶೋಭಿಪರಿಗೆ || ೨ ||

ಆರಾಧನೆಯ ಜನರು ಮಾಡುವುದು ನೋಡಲಿಕೆ

ವಾರವಾರಕ್ಕಧಿಕವೆನಿಸುವರಿಗೆ

ಮಾರಮಣ ಪ್ರಾಣೇಶವಿಠಲನಂಘ್ರಿ ಜಲಜಕೆ

ಆರುಪದವೆನಿಪಗೆ ಕರುಣಾಜಲಧಿಗೆ || ೩ ||

jayamaMgaLaM nitya SubhamaMgaLaM

yOgIMdratIrthakara rAjIva pUjitage
bhAgavatajana priyarenisuvarige
yOgigaLa adhipati sudhIMdrakarajAtarige
bAgi vaMdipara salahuva svAmige || 1 ||

varahajAtIra maMtrAlaya nikEtanage
dharaNiyoLaga apratima carite tOrvarige
kuruDa kivuDAdigaLa bayake pUraiparige
vara suvRuMdAvanadi SObhiparige || 2 ||

ArAdhaneya janaru mADuvudu nODalike
vAravArakkadhikavenisuvarige
mAramaNa prANESaviThalanaMghri jalajake
Arupadavenipage karuNAjaladhige || 3 ||

One response to this post.

 1. Posted by Bhavana on February 26, 2013 at 10:08 pm

  Meera, Very nice Mangalam to our beloved Rayaru. I will try to get the tuning.

  By the way, I am in search of one more beautiful composition on Shri Rayaru. It starts like this –

  Raaghavendra gururaaya namaste
  Yogivarya karunaamaya murte

  Long back I had heard it on TV , sung by Kasaravalli sisters. I had recorded it too.
  If i get the lyrics I can follow the tune and try to sing.

  I hope I will get it through your blog by the grace of Shri Rayaru.

  – Bhavana.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: