ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ – Kandu Dhanyanade GurugaLa Kannare Na Lyrics

The lyrics for ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ – Kandu Dhanyanade GurugaLa Kannare Na  written by Shree. Vijayamohana Vittala Dasaru. Lyrics in Kannada and Baraha English.

IMG_0877

ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ

ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗುರುಗಳ ||

ತುಂಗಾತಟದಿ ಬಂದು ನಿಂತ

ಪಂಗು ಬಧಿರಾದ್ಯಂಗಹೀನರ

ಅಂಗಗೈಸಿ ಸಲಹುವ ನರಸಿಂಗನಂಘ್ರಿ

ಭಜಕರಿವರ || ೧ ||

ಗುರುವರ ಸುಗುಣೇಂದ್ರರಿಂದ

ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಸೇವೆಗೊಳುತ

ವರಮಂತ್ರಾಲಯಪುರದಿ ಮೆರೆವ

ಪರಿಮಳಾಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ || ೨ ||

ಸೋಹಂ ಎನ್ನದೆ ಹರಿಯ ದಾಸೋಹಂ

ಎನ್ನಲು ಒಲಿದು

ವಿಜಯ ಮೋಹನವಿಠಲನ ಪರಮ

ಸ್ನೇಹದಿಂದ ತೋರುವವರ || ೩ ||

kaMDu dhanyanAde gurugaLa kaNNAre nA
kaMDu dhanyanAde namma I gurugaLa ||

tuMgAtaTadi baMdu niMta
paMgu badhirAdyaMgahInara
aMgagaisi salahuva narasiMganaMghri
bhajakarivara || 1 ||

guruvara suguNEMdrariMda
paripariyali sEvegoLuta
varamaMtrAlayapuradi mereva
parimaLAkhya graMthakartara || 2 ||

sOhaM ennade hariya dAsOhaM
ennalu olidu
vijaya mOhanaviThalana parama
snEhadiMda tOruvavara || 3 ||

Listen to the song here:

http://www.kannadaaudio.com/Songs/Devotional/home/SriRaghavendraDhayanidhe.php

4 responses to this post.

 1. Posted by shashikala on February 10, 2016 at 1:57 am

  Dear Meera
  while reading this song it happens as though rayaru has come and stood in front of us.
  Thank you
  Shashikala

  Reply

 2. Thanks a lot Amma for this nice dasarapada on Mantralaya prabhugalu. A similar pada on Udipi Krishna already sung by Poojya Vidyabhushana teertharu. Same raaga can be adopted for this song also.

  Reply

  • Posted by meeraghu on January 16, 2013 at 7:07 pm

   Yes, I listened to that song when I was trying to post for this song. It is just awesome from Purandara Dasaru. I will post that as well.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: