ಹನುಮನ ಮತವೆ ಹರಿಯ ಮತವು – Hanumana Matave Hariya Matavu Lyrics

I have this song on my iPhone and listen to it quite often. The song is composed by Sree. Purandara Dasaru.

IMG_1074

ಹನುಮನ ಮತವೆ ಹರಿಯ ಮತವು

ಹರಿಯ ಮತವೆ ಹನುಮನ ಮತವು || ಪ ||

ಹನುಮನ ನಂಬಿದ ಸುಗ್ರೀವ ಗೆದ್ದ

ಹನುಮನ ನಂಬದ ವಾಲಿಯು ಬಿದ್ದ || ೧ ||

ಹನುಮನ ನಂಬಿದ ವಿಭೀಷಣ ಗೆದ್ದ

ಹನುಮನ ನಂಬದ ರಾವಣ ಬಿದ್ದ || ೨ ||

ಹನುಮನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಹನುಮನೊಳ್ ವಾಸ || ೩ ||

hanumana matave hariya matavu
hariya matave hanumana matavu || pa ||

hanumana naMbida sugrIva gedda
hanumana naMbada vAliyu bidda || 1 ||

hanumana naMbida vibhIShaNa gedda
hanumana naMbada rAvaNa bidda || 2 ||

hanumanu puraMdara viThalana dAsa
puraMdara viThalanu hanumanoL vAsa || 3 ||

11 responses to this post.

 1. Thank you very much

  Reply

 2. I would be happy if the Hanuman lyrics were in Tamil. As I don’t know Telegu, even if
  it is made into English, I couldn’t pronounce it properly. Could you please send it Tamil
  Language? I know Hanuman Salisa, I often chant on every Thursday.

  Jai Sri Ram

  S.Shanthi

  Reply

 3. very good lyrics, i also learned this previously

  Reply

 4. Posted by kishore on February 12, 2013 at 12:09 am

  pl post the audio link

  Reply

 5. Posted by Bhavana on February 13, 2013 at 5:56 am

  This is the audio link for “hanumana matave hariya matavu” –

  Reply

 6. Posted by manish on February 14, 2013 at 12:12 pm

  i like this song very very much 🙂

  Reply

 7. Posted by lalitakala on February 25, 2014 at 7:31 am

  హనుమన మతవె హరియ మతవు
  హరియ మతవె హనుమన మతవు
  హనుమన నంబిద సుగ్రీవ గెద్ద
  హనుమన నంబద వాలియు బిద్ద ll 1 ll
  హనుమన నంబిద విభీషణ గెద్ద
  హనుమన నంబద రావణ బిద్ద ll 2 ll
  హనుమను పురందర విఠలన దాస
  పురందర విఠలను హనుమనొళ్ వాస ll 3 ll

  hanumana matave hariya matavu
  hariya matave hanumana matavu
  hanumana naMbida sugrIva gedda
  hanumana naMbada vAliyu bidda || 1 ||
  hanumana naMbida vibhIShaNa gedda
  hanumana naMbada rAvaNa bidda || 2 ||
  hanumanu puraMdara viThalana dAsa
  puraMdara viThalanu hanumanoL vAsa || 3 ||

  Reply

 8. I am trying to find out the lyrics of the Dasara Patha “Ranganolitha Namma Krishnanolitha”. Can You please Please arrange to send it to me. My mail ID is : rajkhanna2005@yahoo.co.in

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: