ಬಾಲ ಹನುಮ ಬರಲಿಲ್ಲವಮ್ಮ- Baala Hanuma Baralillavamma Lyrics

Ms. Bhavana Damle has sent the lyrics for an awesome song on Lord Hanuman by Shri Purandaradasaru.
Ms. Bhavana says though Hanuman is very strong and powerful, how the mother heart feels about him – This  is the beauty of this song.

I just listened to this song on Music India Online, the link which Bhavana sent , the song is just marvelous. Such a beautiful composition. Thanks, Bhavana.

ಬಾಲ ಹನುಮ ಬರಲಿಲ್ಲವಮ್ಮ
ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ ಹನುಮಗೆ ಏನಾಯಿತಮ್ಮ ||

ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರಿ
ಢಂಕಿಸಿ ಕೈಕಾಲು ನೊಂದಿದ್ದಾವೇನ
ಸಾಕು ತಿರುಗಲಾರೆನೆಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೇನ ||೧||

ಹಸಿದು ಬಂದ ಮುದ್ರಿಕೆ ತಂದ
ಹಸುಮಕ್ಕಳೂಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವಮ್ಮ
ಅಸುರರ ವನಕ್ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಮೆಲ್ಲೆಂದರೆ
ಅಸುರರ ಕಂಡು ತಾ ಅಂಜಿದ್ದಾನೇನ ||೨||

ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಿ ರಾಮರ ನುಡಿ ಕೇಳಿ
ಭರದಿಂದಲಿ ಲಂಕಾಪುರನೇರಿದ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನ ಕೊಂದ ವಿಭೀಷಣ ಗೆದ್ದ
ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ತಾ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೇನ ||೩||

baala hanuma baralillavamma
chikka baala hanumage Enaayitamma ||

shaMkeyillade laMkege haari
DhaMkisi kaikaalu noMdiddaavEna
saaku tirugalaareneMdu kuLitiddaanEna ||1||

hasidu baMda mudrike taMda
hasumakkaLUTakke baralillavamma
asurara vanak~hOgi haNNu melleMdare
asurara kaMDu taa aMjiddaanEna ||2||

aakaashamaargadi raamara nuDi kELi
bharadiMdali laMkaapuranErida
shrIraama raavaNana koMda vibhIShaNa gedda
puraMdara viThThala taa mecchiddaanEna ||3||

Audio Link

Advertisements

5 responses to this post.

 1. Posted by Gvedanti on February 15, 2013 at 9:23 pm

  Hello,
  Do we any special audio application to listen to this song? I am unable to play the audio. The sahitya is beautiful and would love to learn the song. Thank you.

  Reply

 2. it is beautiful and highly spiritual

  Reply

 3. Posted by chitra on February 16, 2013 at 8:04 am

  I am also not able to listen. Pl help.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: