ಮಹಾಗಣಪತೇ ಮಾತಂಗವದನ – MahaGanapathe Mathangavadana Lyrics

Song on – Lord Ganesha
Composed by – Sree Jayarama Vittala
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

Ganesha Idol at my house

Ganesha Idol at my house

ರಾಗ: ಅಭೇರಿ ತಾಳ: ಆದಿ

ಮಹಾಗಣಪತೇ ಮಾತಂಗವದನ
ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮಂಗಳಚರಣ ||

ವಿನಾಯಕ ನೀ ವಿಘ್ನಕೋಟಿ ಹರಣ
ವಾಮನರೂಪ ವಲ್ಲಭನೇ
ಷಣ್ಮುಖಸೋದರ ಸುರಮುನಿಪೂಜಿತ
ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಶಂಭುಕುಮಾರ ||೧||

ಲಂಬೋದರನೇ ಲಕುಮೀಕರನೇ
ಅಂಬಾಸುತನೇ ಆದಿಪೂಜ್ಯನೇ
ದಶಭುಜರೂಪನೆ ದೂರ್ವಾಪ್ರಿಯನೆ
ದುರಿತನಿವಾರಣ ದೀನರಕ್ಷಣ ||೨||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪಾಪವಿಮೋಚನ
ಪಾವನಸ್ಮರಣ ಪತಿತಪಾವನ
ಜಗದೊಳು ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಪೊಗಳುವೆ
ಜಯರಾಮ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ನೀ ಅತಿಪ್ರಿಯನೆ ||೩||

rAga: abhEri tALa: Adi

mahaagaNapatE maataMgavadana
mUShikavaahana maMgaLacharaNa ||

vinaayaka nI vighnakOTi haraNa
vaamanarUpa vallabhanE
ShaNmukhasOdara suramunipUjita
sharaNeMbe ninage shaMbhukumaara ||1||

laMbOdaranE lakumIkaranE
aMbaasutanE aadipUjyanE
dashabhujarUpane dUrvaapriyane
duritanivaaraNa dInarakShaNa ||2||

paashaaMkushadhara paapavimOchana
paavanasmaraNa patitapaavana
jagadoLu ninnaya naamava pogaLuve
jayaraama viThThalage nI atipriyane ||3||

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Dear Meera,

  I like the Doll of Vinayagar which you have placed here. The song of Vinayaga is
  very good, I like your all postings.

  Thank you

  S.Shanthi

  Reply

 2. Posted by Canchi Ravi on February 25, 2013 at 9:10 pm

  what a nice Ganapathi! Though Vinayaka Chavithi is far off, Ganapathi Maharaj asks us to learn this new beautiful dasarapada. Thanks a lot to the sender and to you.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: