ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ -Bho Shambho Shiva Shambho Lyrics

Song on – Lord Shiva
Composer: Dayaananda Saraswati
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ||
ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ
ಮಾಮವ ಭವ ಸಾಗರ ತಾರಕ ||

ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ
ಗಮಾಗಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚ ರಹಿತ
ನಿಜಗುಹ ನಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ
ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯಲಿಂಗ ||೧||

ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿಕಿಟ ಕಿಟತೊಂ
ತೋಂ ತೋಂ ತರಿಕಿಟ ತರಿಕಿಟ ಕಿಟತೊಂ
ಮತಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶ
ಸರ್ವ ದಿಗಂಬರ ವೇಷ್ಟಿತ ವೇಷ
ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನಿತ್ಯ ನಟೇಶ
ಈಶ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ||೩||

bhO SaMbhO Siva SaMbhO svayaMbhO ||
gaMgAdhara SaMkara karuNAkara
mAmava Bava sAgara tAraka ||

nirguNa parabrahma svarUpa
gamAgama BUta prapaMca rahita
nijaguha nihita nitAMta anaMta
AnaMda atiSaya akShayaliMga ||1||

dhimita dhimita dhimi dhimikiTa kiTatoM
tOM tOM tarikiTa tarikiTa kiTatoM
mataMga munivara vaMdita Isha
sarva digaMbara vEShTita vESha
nitya niraMjana nitya naTEsha
Isha sarvEsha sarvEsha ||3||

Advertisements

9 responses to this post.

 1. Posted by Soumya Swamy on February 28, 2013 at 11:58 pm

  good work, thank you for all the recipes for  cooking and devotional lyrics

  Reply

 2. I like this song very much. I don’t know how to express my happiness. Thanks a lot.

  Reply

 3. To learn I want to down load this song lyrics…Thank s

  Reply

 4. I learnt this song 10 years back, this post refreshed my memory, thank you for this wonderful song 🙂

  Reply

 5. Posted by Akhila on January 16, 2015 at 5:25 am

  I like this song very much

  Reply

 6. Posted by latha mallik on December 22, 2016 at 4:35 am

  thnk you

  Reply

 7. Posted by dwarakanathbabu on March 20, 2017 at 5:38 am

  very good collection i like it

  Reply

 8. Posted by jayamangalam k.sudharsan on January 13, 2018 at 9:36 pm

  I could practice perfectly with the lyric published by you
  thanks a lot

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: