ಕರುಣಿಸೆನ್ನ ಹರಿಯ ರಮಣಿ ವರದ ಲಕುಮಿ ದೇವಿಯೆ – KaruNisenna hariya ramaNi varada lakumi dEviye Lyrics

AySZ0I7CYAAFIcR.jpg large

Song on – Goddess Lakshmi
Contributed by – Ms. Bhavana Damle

ಕರುಣಿಸೆನ್ನ ಹರಿಯ ರಮಣಿ ವರದ ಲಕುಮಿ ದೇವಿಯೆ
ಕಮಲಬಾಣ ಜನನಿ ದಿವ್ಯ ಕಮಲಪಾಣಿ ರಾಜಿತೆ ||ಪ.||

ಸಕಲನಿಗಮ ವಿನುತ ಚರಣೆ ಸಕಲಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ
ಸಕಲ ಮೌನಿನೀಕರ ವಂದ್ಯ ಸಕಲ ಲೋಕ ನಾಯಕಿ ||೧||

ಶರಧಿ ತನುಜೆ ಮಂಗಳಾಂಗಿ ಪರಮ ಸೌಖ್ಯದಾಯಿನಿ
ವರದ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ವರನ ಪುರನಿವಾಸೆ ಮೋಹಿನಿ ||೨||

karuNisenna hariya ramaNi varada lakumi dEviye
kamalabANa janani divya kamalapANi rAjite ||pa.||

sakalanigama vinuta caraNe sakalaBAgyadAyini
sakala mauninIkara vaMdya sakala lOka nAyaki ||1||

Saradhi tanuje maMgaLAMgi parama sauKyadAyini
varada veMkaTAdri varana puranivAse mOhini ||2||

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Thank you for Lakshmi photo and song, which I have not listened before.

  Reply

 2. So nice to find this on your site.

  In the meantime I request you to watch the Live Webcast of Maha Shivratri Celebrations in the presence of Sri Sri Ravi Shankar on 10 March 2013 from 8 pm IST.

  Link: http://www.artofliving.org/webcast and http://www.youtube.com/artoflivingtv

  Reply

 3. Posted by sumanakumar on March 11, 2013 at 3:10 am

  thanks for posting lakshmi song

  Reply

 4. Posted by Sree on October 27, 2017 at 2:31 pm

  Very nice….. Thank you

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: