ಏಕೆ ಬೃಂದಾವನದಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ಗುರುವೇ – Eke Brindavanadi Nelesiruve Guruve Lyrics

Brindavana

Contributed by : Ms. Bhavana Damle

Composed by : Sree Kamalesha Vittala Dasaru

ಏಕೆ ಬೃಂದಾವನದಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ಗುರುವೇ
ನಾಕವಿಲಸಿತಗೀತೆ ಲಾವಣ್ಯಮೂರ್ತೆ |
ಶ್ರೀಕಾಂತನೊಲಿಸಿದುದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲೆಂದು
ಏಕಾಂತ ಬಯಸಿದೆಯಾ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾ ||

ಹಿಂದೆ ನಿನಗಾಗಿ ನರಹರಿಯು ಕಂಬದಿ ಬಂದ
ಮುಂದೆ ನ೦ದನ ಕಂದ ನಿನ್ನೆದುರು ಕುಣಿದ
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿರದೆ ಹರಿಯು ನಲಿಯುತಿರೆ
ಇನ್ಯಾರ ಒಲಿಸಲೆಂದು ತಪಗೈಯುತಿರುವೆ ||೧||

ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿ ಬಹು ವರ್ಷಗಳು
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀ ಬಹು ಆಯಾಸಗೊಂಡೆಯಾ
ದುಷ್ಟವಾದಿಗಳ ವಾಗ್ಯುದ್ಧದಲಿ ಜಯಿಸುತಲಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥವ ಬರೆದು ಬರೆದು ಸಾಕಾಯ್ತೆ ||೨||

ಪರಿ ಪರಿ ಅಭಿಷ್ಟಗಳ ನೀಡೆಂದು ಜನ ಕಾಡೆ
ವರವಿತ್ತು ಸಾಕಾಯ್ತೆ ಕಮಲೇಶ ದಾಸ
ಧರೆಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಬೃಂದಾವನ ಸೇರಿದೊಡೆ
ಚರಣ ದಾಸರು ನಿನ್ನ ಬಿಡುವರೇನಯ್ಯಾ ||೩||

Eke bRuMdAvanadi nelesiruve guruvE
nAkavilasitagIte lAvaNyamUrte |
SrIkAMtanolisidudu sAkAgalilleMdu
EkAMta bayasideyA SrI rAGavEMdrA ||

hiMde ninagAgi narahariyu kaMbadi baMda
muMde na0dana kaMda ninneduru kuNida
oMdu kShaNa biTTirade hariyu naliyutire
inyAra olisaleMdu tapagaiyutiruve ||1||

iShTavillada rAjyavALi bahu varShagaLu
SrEShTha nI bahu AyAsagoMDeyA
duShTavAdigaLa vAgyuddhadali jayisutali
SrEShTha graMthava baredu baredu sAkAyte ||2||

pari pari aBiShTagaLa nIDeMdu jana kADe
varavittu sAkAyte kamalESa dAsa
dharege mareyAgi bRuMdAvana sEridoDe
caraNa dAsaru ninna biDuvarEnayyA ||3||

These are the 2 links for this beautiful song on Shri Rayaru . First one is in Karnataka style and the second in Hindustani.

6 responses to this post.

 1. Posted by renuka on August 31, 2015 at 12:58 am

  i need the audio clipings

  Reply

 2. Posted by Bhavana on June 16, 2013 at 8:44 am

  ऎके बृंदावनदि नेलेसिरुवे गुरुवॆ
  नाकविलसितगीते लावण्यमूर्ते ।
  श्रीकांतनोलिसिदुदु साकागलिल्लेंदु
  ऎकांत बयसिदेया श्री राघवॆंद्रा ॥

  हिंदे निनगागि नरहरियु कंबदि बंद
  मुंदे न०दन कंद निन्नेदुरु कुणिद
  ओंदु क्षण बिट्टिरदे हरियु नलियुतिरे
  इन्यार ओलिसलेंदु तपगैयुतिरुवे ॥१॥

  इष्टविल्लद राज्यवाळि बहु वर्षगळु
  श्रॆष्ठ नी बहु आयासगोंडेया
  दुष्टवादिगळ वाग्युद्धदलि जयिसुतलि
  श्रॆष्ठ ग्रंथव बरेदु बरेदु साकाय्ते ॥२॥

  परि परि अभीष्टगळ नीडेंदु जन काडे
  वरवित्तु साकाय्ते कमलॆश दास
  धरेगे मरेयागि बृंदावन सॆरिदोडे
  चरण दासरु निन्न बिडुवरॆनय्या ॥३॥

  Reply

 3. Posted by neha j on June 14, 2013 at 12:04 am

  plz translate these songs in marathi letters

  Reply

 4. Posted by Ranjini on May 18, 2013 at 9:17 am

  thank u very much for this beautiful song………….

  Reply

 5. Poojyaya Raghvendraya Sathya dharma Rathayacha, Bhajatham Kalpa Vrikshaya namatham kamadhenuve.
  Very nice to know that more than 3 million Bhakthaas visited the site.
  This is only a tip of the ice berg. Rayaru has uncountable bhakthaas!!!!.
  Thanks for this wonderful site.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: