ಮೂರುತಿಯನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ – Murutiyanu Nilliso Madhava Ninna Lyrics.

Composed by – Sree Purandara Dasaru
Lyrics on – Lord Krishna
Contributed by – Ms. Bhanava Damle

Lyrics and link –

ಮೂರುತಿಯನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ
ಮೂರುತಿಯನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ||ಪ.||

ಎಳೆತುಳಸಿಯ ವನಮಾಲೆಯು ಕೊರಳೊಳು
ಹೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರದಿಂದಲೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ||೧||

ಮುತ್ತಿನ ಸರ ನವರತ್ನದುಂಗುರವಿಟ್ಟು
ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿಯು ಉರದಲೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ||೨||

ಭಕ್ತ ಕಲ್ಪತರು ಭಕ್ತರ ಸುರಧೇನು
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಿನ್ನ ||೩||

mUrutiyanu nillisO mAdhava ninna
mUrutiyanu nillisO ||pa.||

eLetuLasiya vanamAleyu koraLoLu
hoLeva pItAMbaradiMdaloppuva ninna ||1||

muttina sara navaratnaduMguraviTTu
matte shrI lakumiyu uradaloppuva ninna ||2||

bhakta kalpataru bhaktara suradhEnu
muktidAyaka namma puraMdaraviThala ninna ||3||

One response to this post.

  1. Posted by Venkatesh on December 27, 2017 at 9:02 pm

    Thanks

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: