ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ – Naneke Badavanu Naneke Paradeshi Lyrics

Composed by – Sree Purandara Dasaru

Song on – Lord Krishna

Contributed by – Ms. Bhavana Damle

ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹರಿ ಎನಗೆ ನೀನಿರುವ ತನಕ ||ಪ.||

ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಾಯ್ತಂದೆ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರು ನೀನೆ
ಅಷ್ಟಬಂಧುವು ಸರ್ವ ಬಳಗ ನೀನೆ
ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಅಷ್ಟಾಭರಣ ನೀನೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರುತಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀನಿರುವ ತನಕ ||೧||

ಒದಹುಟ್ಟಿದವ ನೀನೆ ಒಡಲಿಗ್ಹಾಕುವ ನೀನೆ
ಉಡಲು ಹೊದೆಯಲು ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡುವವನು ನೀನೆ
ಮಡಾದಿ ಮಕ್ಕಳನೆಲ್ಲ ಕಡೆಹಾಯ್ಸುವವ ನೀನೆ
ಬಿಡದೆ ಸಲಹುವ ಒಡೆಯ ನೀನಿರುವ ತನಕ ||೨||

ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸುವ ನೀನೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವ ನೀನೆ
ಉದ್ಧಾರಕರ್ತ ಮಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೆ
ಮುದ್ದು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಾ ನಿನ್ನಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ
ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಎನಗೇತರ ಭಯವು ||೩||

nAnEke baDavanu nAnEke paradEshi
shrInidhi hari enage nIniruva tanaka ||pa.||

huTTisida tAytaMde iShTamitraru nIne
aShTabaMdhuvu sarva baLaga nIne
peTTigeyoLagina aShTAbharaNa nIne
shrEShTha mUruti kRuShNa nIniruva tanaka ||1||

odahuTTidava nIne oDalig~hAkuva nIne
uDalu hodeyalu vastra koDuvavanu nIne
maDAdi makkaLanella kaDehAysuvava nIne
biDade salahuva oDeya nIniruva tanaka ||2||

vidye kalisuva nIne buddhi hELuva nIne
uddhArakarta mama swAmi nIne
muddu shrI puraMdara viThalA ninnaDi myAle
biddukoMDiruva enagEtara bhayavu ||3||

4 responses to this post.

 1. Posted by srinivas on January 2, 2017 at 2:24 am

  it is very handy,tanks

  Reply

 2. Posted by Sunil C on December 24, 2015 at 12:11 pm

  nice thanks

  Reply

 3. Posted by Anand Nadiger on November 25, 2013 at 11:06 am

  Thanks for posting this. It is very useful. Please Keep up good work.

  Reply

 4. Posted by Balasubramanya Kodancha on September 13, 2013 at 11:11 pm

  wowow… nice thank you so much

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: