ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ – Odi Baarayya Vaikuntapati Lyrics


Composed by : Sree Purandara Dasaru

Lyrics on : Lord Venkateshwara

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ
ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿ
ಪಾಡಿ ಪೊಗಳುವೆನು ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ ||ಪ.||

ಕೆಂದಾವರೆಯಂತೆ ಪಾದಂಗಳು ರಂಗ
ಚಂದದಿ ಧಿಮಿಧಿಮಿ ಕುಣಿಯುತಲಿ
ಅಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂ ನಲಿಯುತ ಬಾರೋ
ಅರವಿಂದ ನಯನ ಗೋವಿಂದ ನೀ ಬಾರೋ ||೧||

ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಕಾಂತಿಗಳಿಂದ
ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ ಬಾವುಲಿ ಹೊಳೆಯೆ
ಲಲಾಟ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವಿಡುವೆ ರಂಗ
ಕೂಟ ಗೋಪಾಲರ ಆಟ ಸಾಕೋ ಈಗ ||೨||

ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ಮೋಹನಕಾಯನೆ
ಸಂಗೀತಲೋಲ ಸದ್ಗುಣಶೀಲ
ಅಂಗನೆ ಲಕುಮಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಂದೆನ್ನ
ಅಂಗಳದೊಳಗಾಡೊ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ||೩||

ODi bArayya vaikuMThapati ninna nODuve manadaNiya
nODi muddADi mAtADi saMtOShadi
pADi pogaLuvenu parama puruSha hari ||pa.||

keMdAvareyaMte pAdaMgaLu raMga
chaMdadi dhimidhimi kuNiyutali
aMduge gejjeyiM naliyuta bArO
araviMda nayana gOviMda nI bArO ||1||

kOTi sUrya prabhA kAMtigaLiMda
kirITa kuMDala bAvuli hoLeye
lalATa kastUri tilakaviDuve raMga
kUTa gOpAlara ATa sAkO Iga ||2||

maMgaLAtmaka mOhanakAyane
saMgItalOla sadguNashIla
aMgane lakumi sahitavAgi baMdenna
aMgaLadoLagADo puraMdara viThala ||3||

http://www.youtube.com/watch?v=pPGC-72aYbE

4 responses to this post.

 1. Posted by shashikala on January 28, 2016 at 1:32 am

  Dear Meera
  Very nice song. My mother used to sing this song daily in the evenings. Your blog takes us down the memory lane.
  Shashikala

  Reply

 2. I want the lyrics/audio of hidako bida beda raghavendra pada by raichur sheshagiri das

  Reply

 3. Can you please provide me the song Hidako bida beda Raghavendra pada by Raichur Sheshagiri Das with lyrics and audio or whatever is availble. please

  Reply

 4. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ೦ಗ್ರಹಗಳ ಪರ೦ಪರೆಯನ್ನು ಮು೦ದುವರೆಸಿಕೊ೦ಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸ೦ತೋಷ.

  ಈ ಮಧ್ಯೆ, ’ರ೦ಗನ ದಿನಚರಿ’ ಸರಣಿಯ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ’ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕೆ. ಸತೀಶ್ ನಿಧನ: ಒ೦ದು ತು೦ಬಲಾರದ ನಷ್ಟ’ – ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಲುವಾಗಿ.
  http://bsranganath.blogspot.in/

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: