ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡೀ ನುಡೀ – Rama Namava Nudi Nudi Lyrics

IMG_0886

Lyrics on  : Lord Rama
Composer : Shree Purandara Dasaru

ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡೀ ನುಡೀ

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಬಿಡೀ ಬಿಡೀ ಶ್ರೀ || ಪ ||

ಗುರುಗಳ ಚರಣವ ಹಿಡೀ ಹಿಡಿ

ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡೀ ಮುಡೀ

ಕರೆ ಕರೆ ಭವಪಾಶ ಕಡೀ ಕಡೀ ಬಂದ

ದುರಿತವನೆಲ್ಲ ಹೊಡೀ ಹೊಡೀ || ೧ ||

ಸಜ್ಜನ ಸಂಗವ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ

ದುರ್ಜನ ಸಂಗವ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ

ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯ ನೋಡೋ ನೋಡೋ

ಹರಿಭಜನೇಲಿ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ || ೨ ||

ಕರಿರಾಜ ವರದನ ಸಾರೋ ಸಾರೋ

ಶ್ರಮ ಪರಿಹರಿಸೆಂದು ಹೋರೋ ಹೋರೋ

ವರದ ಭೀಮೇಶನ ದೂರದಿರೋ ನಮ್ಮ

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ || ೩ ||

rAma nAmava nuDI nuDI
kAma krOdhagaLa biDI biDI SrI || pa ||

gurugaLa caraNava hiDI hiDi
hari nirmAlyava muDI muDI
kare kare bhavapASa kaDI kaDI baMda
duritavanella hoDI hoDI || 1 ||

sajjana saMgava mADO mADO
durjana saMgava biDO biDO
arjunana sArathiya nODO nODO
haribhajanEli mana iDO iDO || 2 ||

karirAja varadana sArO sArO
Srama parihariseMdu hOrO hOrO
varada BImESana dUradirO namma
puraMdara viThalana sErO sErO || 3 ||

Audio link:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: