ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಪವಮಾನ – Palaya Maam Pavamana Lyrics

Composed by : Sree Abhinava Janardana Vithala
Song on : Lord Hanuman
Contributed by: Ms. Bhavana Damle
ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಪವಮಾನ | ಪವಮಾನ
ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಪವಮಾನ
ಪಾಲಯಮಾಂ ಕರುಣಾಲಯ ಹರಿಪದ
ಕೀಲಾಲಯ ಮಧುಪ | ಪವಮಾನ ||

ಪ್ರಾಣ-ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ-ಉದಾನ ಸಮಾನ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ
ನೀನೊಲಿದೆನ್ನ ಸದಾನುರಾಗದಲಿ
ಮಾಣದೆ ಪೊರೆಯೆನ್ನ |ಪವಮಾನ ||೧||

ಹರಿಸುತ ಹರಪಿತ ಚರಾಚರಸ್ಥಿತ ಶರಣ ಜನರ ಪಾಲ
ಹರಿಯಾಜ್ಞದಿ ಜೀವರಿಗೆ ತುದಿಯಲಿ
ಅವರವರ ಗತಿ ಪ್ರದಾತ | ಪವಮಾನ ||೨||

ಮುದ್ದು ಅಭಿನವ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಠಲನ ಪದ್ಮಪಾದಯುಗಳ
ಶುದ್ಧ ಭಕುತಿಯಲಿ ಪೊತ್ತಿ ಸುಖಿಪ ತೆರ
ಉದ್ಧರಿಸುವುದೆನ್ನ | ಪವಮಾನ ||೩||

paalaya maaM pavamaana | pavamaana
paalaya maaM pavamaana
paalayamaaM karuNaalaya haripada
keelaalaya madhupa | pavamaana ||

praaNa-apaana vyaana-udaana samaana poorNaj~jaana
neenolidenna sadaanuraagadali
maaNade poreyenna |pavamaana ||1||

harisuta harapita charaacharasthita sharaNa janara paala
hariyaaj~jadi jIvarige tudiyali
avaravara gati pradaata | pavamaana ||2||

muddu abhinava janaardhana viThalana padmapaadayugaLa
shuddha bhakutiyali potti sukhipa tera
uddharisuvudenna | pavamaana ||3||

Advertisements

3 responses to this post.

  1. Very good song. I like it. Thanks.

    Reply

  2. Posted by mamatha on April 27, 2013 at 12:46 pm

    song is fine but let me know the raga of the song.how can I help you regarding music

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: