ಮಾಧವ ಮಾಯಾ ಮಾನವ – Madhava Maya Manava Lyrics

Composer: Sri Papanasam Sivan.
Contributed by: Ms. Bhavana Damle
rAga: haMsAnaMdi tALa: Adi

mAdhava mAyA mAnava rUpa vAsudEva mathurApuri nAyaka ||pa.||

yAdava kuladIpa rAdhA manOhara yashOdA tanaya sudhAkara murahara ||1||

naMda kumAra gOviMda dayAkara bRuMdAvanacara kanakAMbaradhara ||2||

dInajanAvana dhRutakara kaMkaNa dEvakI naMdana bhakta parAyaNa ||3||

shrI madhusUdana gOpikAramaNa rAmadAsa vaMdita muraLIdhara ||4||

ರಾಗ: ಹಂಸಾನಂದಿ ತಾಳ: ಆದಿ

ಮಾಧವ ಮಾಯಾ ಮಾನವ ರೂಪ ವಾಸುದೇವ ಮಥುರಾಪುರಿ ನಾಯಕ ||ಪ.||

ಯಾದವ ಕುಲದೀಪ ರಾಧಾ ಮನೋಹರ ಯಶೋದಾ ತನಯ ಸುಧಾಕರ ಮುರಹರ ||೧||

ನಂದ ಕುಮಾರ ಗೋವಿಂದ ದಯಾಕರ ಬೃಂದಾವನಚರ ಕನಕಾಂಬರಧರ ||೨||

ದೀನಜನಾವನ ಧೃತಕರ ಕಂಕಣ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಭಕ್ತ ಪರಾಯಣ ||೩||

ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಗೋಪಿಕಾರಮಣ ರಾಮದಾಸ ವಂದಿತ ಮುರಳೀಧರ ||೪||

4 responses to this post.

 1. Posted by chitra on May 13, 2013 at 9:28 pm

  This song is very nice. Please help me to get the audio link of the kannada song “Mudde koduve naa”. This is the second line I think.

  Reply

 2. Posted by Mrudula on May 12, 2013 at 7:02 am

  Hello Meera

  Happy Akshaya Tritiya to you and your family.
  I just happened to think of a song heard long time back from my parents which goes as: Bhakta vatsala bara, nitya nirmala tora…. Am not sure if my lyrics are perfect. Can you help me with the lyrics or atleast the song somewhere on the net. I tried but couldn’t find any.

  Thanks
  Mrudula

  Reply

 3. I liked this song,and I am fond of Sow. Sowmya”s song (wherever I get a chance to listen.) Thank you

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: