ಬೃಂದಾವನವೇ ಮಂದಿರವಾಗಿಹ ಇಂದಿರೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ – Brundavanave Mandiravagiha Indire SrI Tulasi Lyrics

This Purandaradasa composition was in the lyrics section ( comments ) contributed by Neel Pai. Ms.Bhavana dug deep into this section and brought this to my notice to post on the main page for the festival tomorrow.

Audio courtesy : Sri Lakshman Ragde

http://lafango.com/nithink18/media/1845081-vrindavana-ve-mandira-vagide-indire-shri-tulasi-by-ravindra

http://bhakthigeetha.blogspot.ca/2009/10/brundavanave-mandiravaagiha.html

ಬೃಂದಾವನವೇ ಮಂದಿರವಾಗಿಹ ಇಂದಿರೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ|ಪ|
ನಂದ ನಂದನ ಮುಕುಂದಗೆ ಪ್ರಿಯಳಾದ ಚಂದದ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ |ಅ.ಪ|

ತುಳಸಿಯ ವನದಲಿ ಹರಿ ಇಹನೆಂಬುದ ಶೃತಿ ಸಾರುತಿದೆ ಕೇಳಿ
ತುಳಸಿ ದರ್ಶನದಿಂದ ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವು ದೂರವಾಗುವುದು ಕೇಳಿ
ತುಳಸಿ ಸ್ಪರ್ಶವ ಮಾಡೇ, ದೇಹಪಾವನವೆಂದು ತಿಳಿದುದಿಲ್ಲವೇ ಕೇಳಿ
ತುಳಸಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಇಷ್ಟವ ಪಡೆದು ಸುಖದಲಿ ನೀವು ಬಾಳಿ ||೧||

ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನು ಮುಖದಲಿ ಧರಿಸಲು ಮೂರ್ಲೋಕ ವಶವಹುದು
ಮಾಲೆ ಕೊರಳಲಿಟ್ಟ ಮನುಜಗೆ ಮುಕುತಿಯ ಮಾರ್ಗವು ತೋರುವುದು
ಕಾಲ ಕಾಲಗಳಲಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಕಳೆದು ಬಿಸುಟು ಪೋಗುವುದು
ಕಾಲನ ದೂತರ ಕಳಚಿ ಕೈವಲ್ಯದ ಲೀಲೆಯ ತೋರುವುದು ||೨

ಧರೆಯೊಳು ಸುಜನರ ಮರೆಯದೆ ಸಲಹುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ
ಪರಮಭಕ್ತರ ಘೋರ ಪಾಪಗಳ ತರಿದು ಪಾವನ ಮಾಡುವ ತುಳಸಿ
ಸಿರೀಯಾಯುಪುತ್ರಾದಿ ಸಂಫದಗಳನಿತ್ತು ಹರುಷ ನೀಡುವಳು ತುಳಸಿ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡುವಳು ತುಳಸಿ||೩||

bRuMdAvanavE maMdiravAgiha iMdire SrI tuLasi|pa|
naMda naMdana mukuMdage priyaLAda caMdada SrI tuLasi |a.pa|

tuLasiya vanadali hari ihaneMbuda SRuti sArutide kELi
tuLasi darSanadiMda duritagaLellavu dUravAguvudu kELi
tuLasi sparSava mADE, dEhapAvanaveMdu tiLidudillavE kELi
tuLasi smaraNe mADi sakala iShTava paDedu suKadali nIvu bALi ||1||

mUla mRuttikeyanu muKadali dharisalu mUrlOka vaSavahudu
mAle koraLaliTTa manujage mukutiya mArgavu tOruvudu
kAla kAlagaLali mADida duShkarma kaLedu bisuTu pOguvudu
kAlana dUtara kaLaci kaivalyada lIleya tOruvudu ||2

dhareyoLu sujanara mareyade salahuva varalakShmI SrI tuLasi
paramaBaktara GOra pApagaLa taridu pAvana mADuva tuLasi
sirIyAyuputrAdi saMPadagaLanittu haruSha nIDuvaLu tuLasi
puraMdara viThalana caraNa kamalagaLa smaraNe koDuvaLu tuLasi||3||

3 responses to this post.

 1. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕೆ ವಂದನೆಗಳು

  Reply

 2. Posted by seshamma c on November 14, 2013 at 12:30 am

  madam,
  thanks for providing this beautiful song. wish u happy tulasi festival

  Reply

 3. Posted by BRINDA on November 13, 2013 at 10:32 am

  I WOULD LIKE TO KNOW THE POOJA VIDHANA FOR TULASI PUJA

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: