ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ – Biduvenenayya Hanuma Lyrics

Composer: Sree Purandaradasaru
Lyrics on: Lord Hanumantha or Anjaneya

The image below is of Lord Anjaneya in the Sree Venkateshwara Swamy temple in L.I.C Colony Bangalore. Thanks Ms.Bhavana Damle for the lyrics.

Lord-Anjaneya
biDuvEnEnayya hanuma, summane biDuvEnEnayya||pa.||

biDuvenEnu hanuma ninna ADigaLige Sirava bAgi
j~jAna Bakti vairAgyavanu koDuva tanaka summanE naanu||a.pa.||

hastava ettidarEnu hAragAla hAkalEnu
BRutyanO ninnavanu nAnu hastivaradana tOruva tanaka||1||

hallumuDiya kaccidarEnu aMjuvenEnO ninage nAnu
PullanABanalli manasu nilliso tanakasummane naanu ||2||

DoMku mOre bAlava tiddi hUMkarisidare aMjuvanalla
kiMkara ninnage kiMkara nAnu puraMdhara viThalana tOruva tanaka||3||

ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ||ಪ.||

ಬಿಡುವೆನೇನು ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಆಡಿಗಳಿಗೆ ಶಿರವ ಬಾಗಿ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನು ಕೊಡುವ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೇ ನಾನು||ಅ.ಪ.||

ಹಸ್ತವ ಎತ್ತಿದರೇನು ಹಾರಗಾಲ ಹಾಕಲೇನು
ಭೃತ್ಯನೋ ನಿನ್ನವನು ನಾನು ಹಸ್ತಿವರದನ ತೋರುವ ತನಕ||೧||

ಹಲ್ಲುಮುಡಿಯ ಕಚ್ಚಿದರೇನು ಅಂಜುವೆನೇನೋ ನಿನಗೆ ನಾನು
ಫುಲ್ಲನಾಭನಲ್ಲಿ ಮನಸು ನಿಲ್ಲಿಸೊ ತನಕಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ||೨||

ಡೊಂಕು ಮೋರೆ ಬಾಲವ ತಿದ್ದಿ ಹೂಂಕರಿಸಿದರೆ ಅಂಜುವನಲ್ಲ
ಕಿಂಕರ ನಿನ್ನಗೆ ಕಿಂಕರ ನಾನು ಪುರಂಧರ ವಿಠಲನ ತೋರುವ ತನಕ||೩||

Audio link: http://www.youtube.com/watch?v=t2_vVmhVFSY

Advertisements

3 responses to this post.

  1. Posted by murali on November 23, 2013 at 1:23 pm

    I LIKED THIS DIVINE COMPOSITION god bless us all

    Reply

  2. Posted by Bhavana on November 24, 2013 at 6:14 am

    Very beautiful idol with a very special posture!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: