ಪಂಢರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ – Pandarapuravembha Dhoda Nagara Lyrics

Yet another wonderful contribution from Mr. Lakshman and Ms. Damle. Thanks so much.

I have visited Pandharapur many times when I was young, any time relatives visited us in Bijapur, my parents took them to Pandharapur. And we accompanied them as well. At that time, we didn’t have such easy access to cameras and smart phones. I wish I can go back to that age with my smart phone.

paMDharApuraveMba doDDa nagara alli viThObaneMba sAhukAra
viThObaniruvadu naditIra alli paMDharibhajane vyApAra ||pa.||

taMde nIne tAyi nIne pAMDuraMga namma baMdhu nIne baLaga nIne pAMDuraMga
bhaktara pOShaka pAMDuraMga namma muktidAyaka pAMDuraMga ||1||

viThObanige priya tuLasihAra alli bhakta janara vyApAra
viThObanige priya bukkiya gaMdha alli chaMdrabhAgA snAna balu aMda ||2||

shrIhari viThThala pAMDuraMga jaya hari viThThala pAMDuraMga
viThThala viThThala pAMDuraMga namma puraMdara viThThala pAMDuraMga ||3||

ಪಂಢರಾಪುರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಠೋಬನೆಂಬ ಸಾಹುಕಾರ
ವಿಠೋಬನಿರುವದು ನದಿತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಢರಿಭಜನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ||ಪ.||

ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ನೀನೆ ಬಳಗ ನೀನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ
ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೧||

ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ತುಳಸಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ವ್ಯಾಪಾರ
ವಿಠೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಬುಕ್ಕಿಯ ಗಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಸ್ನಾನ ಬಲು ಅಂದ ||೨||

ಶ್ರೀಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ
ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ||೩||

Advertisements

7 responses to this post.

 1. Posted by akshatha vyasraj on December 14, 2013 at 1:14 am

  Hi Meera Good Morning , did u get the lyrics of Estu Sahasavantha
  neene balavantha on Prana Devaru pls.mail me.

  Reply

  • Posted by meeraghu on December 14, 2013 at 9:38 am

   Good Morning. No, was traveling last week, and will be traveling next week as well. As and when I get some time, I will search. IN the mean time you can subscribe for the blog so you can get an email as and when it is posted.

   Reply

 2. Posted by venkatanarasiah on December 14, 2013 at 4:39 am

  Yes I had been to Pandarapura with my wife,It is a great piligrim centre :
  One must have his darshan at least once in his lifetime : Vatsala, Narasiah

  Reply

 3. thanku very much for this song , in live concer 15 days back pandit gudi sing this song

  Reply

 4. Posted by UDAY on December 17, 2013 at 1:55 am

  Hi
  This song Pandarapuravemba dodda nagar is very well sung by Raichur Sheshagiri das . I have this song in mp3 format but I don’t know how to upload the same in this link. Please let me know how to upload. Also Yestu sahasavantha of Vidyabhushan.

  Please let me know.

  Reply

 5. Posted by Bhavana on December 19, 2013 at 11:08 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: