ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare Lyrics

raaga: jaMjUTi
Composer: Sri Purandara Dasaru
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ
ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುವು | ರಂಗ ||ಪ.||
ಸುಲಭದ ಭಕುತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ
ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||ಅ.ಪ.||

ಸ್ನಾನವನರಿಯೆ ಮೌನವನರಿಯೆ
ಧ್ಯಾನವನರಿಯೆನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ
ಜಾನಕಿವಲ್ಲಭ ದಶರಥನಂದನ
ಗಾನವಿಲೋಲನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೧||

ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೆ
ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ
ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೨||

ಜಪವೊಂದರಿಯೆ ತಪವೊಂದರಿಯೆ
ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲೆಂದೆನಬೇಡಾ
ಅಪಾರಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ಉಪಾಯದಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೩||

kaliyugadoLu harinaamava nenedare
kulakOTigaLu uddharisuvuvu | raMga ||pa.||
sulabhada bhakutige sulabhaneMdenisuva
jalaruhanaabhana nene manave ||a.pa.||

snaanavanariye maunavanariye
dhyaanavanariyeneMdu enabEDaa
jaanakivallabha dasharathanaMdana
gaanavilOlana nene manave ||1||

arcisalariye meccisalariye
tucChanu naaneMdu enabEDaa
achyutaanaMta gOviMda mukuMdana
icCheyiMdali nene manave ||2||

japavoMdariye tapavoMdariye
upadEshavilleMdenabEDaa
apaaramahima shrI puraMdara viThalana
upaayadiMdali nene manave ||3||

https://mio.to/artist/99-Kannada_Devotional/3765-Sheela_MS/#/artist/99-Kannada_Devotional/3765-Sheela_MS/

7 responses to this post.

 1. Namaste madam,

  Pt.Venkatesh Kumar has also rendered his voice for this Dasara pada.

  Link is : https://www.youtube.com/watch?v=vcJXJMt8VQc

  Thanks & regards,

  Sunil Kelkar

  Reply

 2. Posted by Shanthi sethuraman on January 5, 2014 at 4:46 am

  Thank you Meera, You can send e,mails in the existing emails, till I re-subscribe for new e.mail. address. The google had forced me to create another e.mail id. You keep sending your emails in existing e.mail. Thanks for your reply regarding Silver Tulasi

  Shanthi.

  Reply

 3. Posted by Shanthi sethuraman on January 4, 2014 at 3:41 am

  Thank you Meera for the song of MS.Subalakshmi, this song sung by her when she was young lady. By the way Where we can get Silver Tulasi plant, what will be cost? please let me know. Please send your all e.mails to my new e.mail.id.shanthiram777@gmail.com.,since I have been receiving lot of e.mails in the current e.mail.id. “Happy New Year 2014

  S.Shanthi

  Reply

  • Posted by meeraghu on January 4, 2014 at 9:11 am

   Shanthi,
   You will have to unsubscribe and re-subscribe using the new email. I don’t personally send emails. It is the RSS feed which sends email.
   You should be able to get the silver plant in any Silver Jewellery Store. Cost depends on the size and also rate of silver that day.

   Reply

 4. Thank you Meera for such beautiful sanctifying music !
  Happy 2014!
  We shall wait for our own NAVAVARSHAM which has great spiritual meaning as it connects us to our great Rishis & great Munis who studied and designated ‘special SHUBHA Muhurthams’!
  This change of year is also of value & worth as for us coming from Bharat every moment is sacred!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: