ಗಿರಿರಾಜಸುತಾ ತನಯ ಸದಯ – Girirajasuta Tanaya Sadaya Lyrics

Composer:Sri Tyagaraja
Contributor: Ms. Bhavana Damle
rAga:baMgAla (ಬಂಗಾಲ )

ಗಿರಿರಾಜಸುತಾ ತನಯ ಸದಯ ||ಪ.||

ಸುರನಾಥ ಮುಖಾರ್ಚಿತ ಪಾದಯುಗ
ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಇಭರಾಜಮುಖ ||ಅ.ಪ.||

ಗಣನಾಥ ಪರಾತ್ಪರ ಶಂಕರಾಗಮ
ವಾರಿನಿಧಿ ರಜನೀಕರ
ಫಣಿರಾಜ ಕಂಕಣ ವಿಘ್ನ
ನಿವಾರಣ ಶಾಂಭವ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜನುತ ||

girirAjasutA tanaya sadaya ||pa.||

suranAtha mukhArcita pAdayuga
paripAlaya mAM ibharAjamukha ||a.pa.||

gaNanAtha parAtpara SaMkarAgama
vArinidhi rajanIkara
phaNirAja kaMkaNa vighna
nivAraNa SAMbhava SrI tyAgarAjanuta ||

Audio link:

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Please send us Thygaraja Aradhani”Pancharadhina Girthnai”You Tube.

  Reply

 2. Posted by Bhavana on January 22, 2014 at 9:17 am

  Dear Shanthi,
  Watch this video for Tyagaraja Pancharatna Kritis Sung by five great artists.

  Reply

 3. Dear Meera,
  Thank you very much for sending Tyagaraja Panchartna Kritis by you Tube, Sorry I couldn’t see it, since I was very busy with some other work. I am very thankful to you.
  I have been chanting/counting Öm Sri Ragavendra Nama”in my house regularly. It gives me more peace and happiness.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: