ಬೇವು – ಬೆಲ್ಲ -Neem Flowers and Jaggery

Happy Ugadi – ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

An email I received from Ms. Bhavana Damle shows how ಬೇವು – ಬೆಲ್ಲ -Neem flowers and Jaggery are used during the Ugadi festival.

Bevu - Bella

ಮರೀಚಿ ಹಿಂಗ ಲವಣ ಅಜಮೋದಿಕ ಶರ್ಕರ |
ತಿಂತ್ರಿಣೀ ಮೇಲನಂ ಕೃತ್ವಾ ಭಕ್ಷಯೇತ್ ರೋಗನಾಶನಂ ||
marIchi hiMga lavaNa ajamOdika sharkara |
tiMtriNI mElanaM kRutvA bhakShayEt rOganAshanaM ||

marIchi= black pepper = ಕರಿ ಮೆಣಸು
hiMga = Asafoetida = ಇಂಗು
lavaNa = Salt = ಉಪ್ಪು
ajamOdika = ajwain seeds = ಓಮ ಕಾಳು
sharkara = sugar = ಸಕ್ಕರೆ
tiMtriNI = Tamarind = ಹುಣಸೆ

Bhavana Says:

Dear Meera,
We prepare bevu – bella on Ugadi mixing above items with tender neem leaves. But we add jaggery instead of sugar.We crush them together and eat on this auspicious day. This is very tasty also.

Advertisements

22 responses to this post.

 1. Thank you, ” HAPPY YUGADI ” 31st March 2014

  Reply

 2. Thank you for your reciepe, HAPPY YAGA”DI TO ALL

  Reply

 3. Posted by CHandrika gururao on March 29, 2014 at 7:27 am

  Hello Meeraji HAPPY YUGADI we wish u and ur blog celebrates 100 YUGADIS

  Reply

 4. Happy Ugadi Meera. By the way, it’s neem flowers and not neem leaves that are used to prepare Bevu – Bella. Perhaps it differs from region to region.

  Reply

 5. Posted by rishi vasanth on March 30, 2014 at 3:07 am

  nice, poetic, may be some ayurvedic recipe

  Reply

 6. Posted by akshatha vyasraj on March 30, 2014 at 5:57 am

  Happy Ugadi to U & Ur Family

  Reply

 7. Posted by Kala on March 30, 2014 at 11:48 pm

  Happy ugadi. Let god Krishna bless you all with all prosperity.

  Reply

 8. Posted by Prajwal on March 31, 2014 at 3:04 am

  ನಿಮಗೂ ಜಯನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು

  Reply

 9. Posted by Shobha on March 31, 2014 at 4:58 pm

  Hello meeraji
  Happy yugadi to you and your family

  Shobha

  Reply

 10. Posted by savitridesai on April 1, 2014 at 2:15 am

  Jaya nama samvasara ugadi habbada shubhashayagalu

  Reply

 11. Posted by bhatgis on April 2, 2014 at 4:22 pm

  Happy Ugadi to all visitors / fans of Kalpavriksha Kamadhenu blog and meeraghu 🙂
  May this samvatsara bring prosperity, happiness and peace to one and all.

  Visit when time permits 🙂

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: