ಬಾರೊ ಮನೆಗೆ ಗೋವಿಂದ Baro Manege Govinda Lyrics

IMG_0888

Mr. Lakshman contributed the song in English, and I used Baraha to convert in Kannada. Amazing lyrics, Thanks Lakshman.
bAro manege gOvinda. rAgA: madhyamAvati. aTa tALA. Shripadaraya.

P: bAro manege gOvinda ninnanghri kamalava tOrO enage mukunda
nalidADu manadali mArapita Ananda nandana kanda
A: cArutara sharIra karuNA vArinidhi bhavaghOra nAshana
vArijAsana vandya nIraja sArasadguNa hE ramApatE
C1: nODO dayadindenna karapaduma shiradali nIDO bhaktaprasanna nalidADo manadali
bEDikombeno ninna Ananda ghanna mADadiru anumAnava koNDADuvenu tava pAda mahimegaLanu
jODisuve karagaLanu caraNake kUDiso tava dAsajanaroLu
2:hEsi viShayagaLalli toLalyADi nA balu klEsha paDuvudu balli ghanayuvatiyara sukha
lEsu embudanu kolli Ase biDisilli Esu janumada dOSadindali
Isuvenu idaroLage indige mOsavAyitu AdudAgali shrIsha nI kaipiDidu rakSisu
3: nIne gatiyenagindu uddhariso bEgane dInajanarige bandhu nA ninna sEvaka
shrInivaasa endendu kAruNyasindhu prANapati hrudayAbjamaNTapa
sthAnadoLagabhi vyApta cinmaya dhyAna gOcaranAgi kaNNige kANisuve shrIrangaviThala

 

ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು
ರಾಗ: ಮಧ್ಯಮಾವತಿ (ಸಾರಂಗ)
ತಾಳ: ಆಟ (ದೀಪಚಂದಿ)

ಬಾರೊ ಮನೆಗೆ ಗೋವಿಂದ – ನಿನ್ನಂಘ್ರಿಕಮಲವ |
ತೋರೊ ಎನಗೆ ಮುಕುಂದ ನಲಿದಾಡು ಮನದಲಿ ||
ಮಾರಪಿತ ಆನಂದ ನಂದನ – ಕಂದ ||ಪ||

ಚಾರುತರ ಶರೀರ ಕರುಣಾ – |
ವಾರಿನಿಧಿ ಭವಘೋರನಾಶನ ||
ವಾರಿಜಾಸನವಂದ್ಯ ನಿರಜ |
ಸಾರಸದ್ಗುಣ ಹೇ ರಮಾಪತೇ ||ಅ ಪ||

ನೋಡೋ ದಯದಿಂದೆನ್ನ – ಕರಪದುಮ ಶಿರದಲಿ |
ನೀಡೋ ಭಕ್ತಪ್ರಸನ್ನ ನಲಿದಾಡೊ ಮನದಲಿ |
ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ಘನ್ನ |
ಮಾಡದಿರು ಅನುಮಾನವ – ಕೊಂ – ||

ಡಾಡುವೆನು ತವ ಪಾದಮಹಿಮೆಗಳನು |
ಜೋಡಿಸುವೆ ಕರಗಳನು ಚರಣಕೆ||
ಕೂಡಿಸೊ ತವ ದಾಸಜನರೊಳು ||೧||

ಹೇಸಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ – ತೊಳಲ್ಯಾಡಿ ನಾ ಬಲು |
ಕ್ಲೇಶ ಪಡುವುದು ಬಲ್ಲಿ ಘನಯುವತಿಯರ ಸುಖ ||
ಲೇಸು ಎಂಬುದನು ಕೊಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲಿ |
ಏಸು ಜನುಮದ ದೋಷದಿಂದಲಿ |
ಈಸುವೆನು ಇದರೊಳಗೆ ಇಂದಿಗೆ ||
ಮೋಸವಾಯಿತು ಆದುದಾಗಲಿ |
ಶ್ರೀಶ ನೀ ಕೈಪಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸು ||೨||

ನೀನೆ ಗತಿಯೆನಗಿಂದು – ಉದ್ಧರಿಸೊ ಬೇಗನೆ |
ದೀನಜನರಿಗೆ ಬಂಧು – ನಾ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂದೆಂದು – ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧು |
ಪ್ರಾಣಪತಿ ಹೃದಯಾಬ್ಜಮಂಟಪ ||
ಸ್ಥಾನದೊಳಗಭಿವ್ಯಾಪ್ತ ಚಿನ್ಮಯ |
ಧ್ಯಾನಗೋಚರನಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ||
ಕಾಣಿಸುವೆ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ ||೩||

 

4 responses to this post.

 1. Very nice song but a few minor changes. Charana 1 :line 2 : maDadiru anumanavaNU..

  Reply

 2. Posted by prashanth on October 7, 2014 at 7:44 pm

  Fantastic song. Do you have swaras for this song? I can’t find that anywhere.

  Reply

 3. Posted by Anjana on April 12, 2014 at 2:31 pm

  Hi

  Songs are vey nice.sandige huli madabeku.Tumba divasagide.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: