ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ಕಾಯೋ – kayo Sree Narasimha Lyrics

Khambha-Narashima

ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ಕಾಯೋ ||ಪ||

ಕಾಯೋ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ತ್ರಿಯಂಬಕಾದ್ಯಮರೇಶ

ಭಯ ಅಂಧ ತಿಮಿರ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||ಅ ಪ||

ಘೋರ ಅಕಾಲಮೃತ್ಯು ಮೀರಿಬರಲು ಕಂಡು

ಧೀರ ನೀ ಬಿಡಿಸದಿನ್ಯಾರೊ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೧||

ಭೀಷಣನೆ ಸುಭದ್ರ ದೋಷ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಮೃತ್ಯು

ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿಸ್ಥಿತವಿಭುವೆ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೨||

ಜ್ಞಾನರಹಿತನಾಗಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತರೆ

ನೀನೂ ಮರೆತದ್ಯಾಕೆ ಪೇಳೊ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೩||

ಪ್ರಬಲೋತ್ತಮನೆನಿಸಿ ಅಬಲರ ಕಾಯದಿರೆ

ಸಬಲರು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುವರೆ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೪||

ಪಾಲಮುನ್ನೀರಾಗರ ಪದುಮೆ ಮನೋಹರ

ಗೋಪಾಲವಿಠಲ ಜಗತ್ಪಾಲ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ||೫||

kaayO shrI naarasiMha kaayO ||pa||

kaayO shrI naarasiMha triyaMbakaadyamarEsha

bhaya aMdha timira maartaaMDa shrI naarasiMha ||a pa||

ghOra akaalamRutyu mIribaralu kaMDu
dhIra nI biDisadinyaaro shrI naarasiMha ||1||

bhIShaNane subhadra dOSha mRutyuge mRutyu
suShumnaanaaDisthitavibhuve shrI naarasiMha ||2||

j~jaanarahitanaagi naa ninna maretare
nInU maretadyaake pELo shrI naarasiMha ||3||

prabalOttamanenisi abalara kaayadire
sabalaru kaMDu meccuvare shrI naarasiMha ||4||

paalamunnIraagara padume manOhara
gOpaalaviThala jagatpaala shrI naarasiMha ||5||

Listen to the song here on youtube sung by my Mom.

Advertisements

8 responses to this post.

 1. Posted by savitri on May 5, 2014 at 7:00 am

  Sri Gopala dasaru madida e haadu keliralilla dhanyavadagalu

  Reply

 2. Posted by kavita on May 8, 2014 at 9:15 am

  Thanks for the detailed info.

  Reply

 3. Posted by Bhavana on May 12, 2014 at 3:08 am

  Meera,

  Today being Shri Narasimha Jayanti , let us listen Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama stotram here:

  Reply

 4. Posted by Bhavana on May 12, 2014 at 3:13 am

  One more Stotra for Sri Narasimha Jayanti –
  Lakshmi-Narasimha-Karavalamba-Stotram-by-Adi-Shankaracharya

  Reply

 5. Posted by Prathibha Acharya on June 9, 2014 at 12:21 am

  thanks

  Reply

 6. Posted by jayyu on August 21, 2014 at 11:53 am

  Dear Meera,
  saw the lyrics of KAYO SRI NAARASIMHA.Little correction is there.In the anu pallavi it is “TRAYAMBAKA’and not TRIYAMBAKA.Hope you don’t mind.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: