Archive for March, 2015

April 2015 – Important Dates

Important dates in April 2015 are as such:

April Important Dates

 • Hanuma Jayanthi – Poornima – April 4th – Saturday
 • Ekadashi Upavasa – 15th April – Wednesday

 • Akshaya Trithiya  – 21st April – Tuesday
 • Ekadashi Upavasa – 29th April – Wednesday

 • Pushyarka Yoga – 26th April – Sunday Recite Sree Raghavendra Swamy Stotra – Details coming soon.

As always, please check your local calendar for exact dates.

 

Rama Navami Celebration At Mantralaya

Rama-Navami

Amazing pictures posted by raghavendramutt.org for Shree Rama Navami. Please take a look.

Ugadi Celebrations in Mantralaya

dsc_6252

Please see the Ugadi celebrations in Mantralaya.

HAPPY UGADI, MAY THIS MANMATHA NAMA SAMVATSARA BRING ALL JOY HAPPINESS AND MAY ALL YOUR DREAMS COME TRUE!!!

 

Shani Peedaa Parihaara Stotra

Shri. Sethu Rao has sent a PDF for reciting Shani Peeda Parihara Stotra. Those who are having Sade Sath Shani Katta are usually advised to recite this stotra. The stotra is in Kannada. Thanks so much Sir.

The stotra should be recited after you take shower in the morning.

Attached is the PDF. Shani Peedaa Parihaara Stotra

Mr. P.S.Thammanna has provided the stotra in Kannada, Telugu Tamil and DevanAgari. This is amazing contribution.

Attached below is the link for the PDF. Thanks so much Mr. P.S.Thammanna.

Seven and half years shani dOShaM

Screen Shot 2015-03-22 at 11.09.52 AM

P.S: We all know how tough it is when we have Shani Katta. And all of us have gone through those difficult times. Hopefully, this stotra will help relieve some of the bad dosha for one and all.

Sri Manmathanama Samvatsara Calendar- Raghavendra mutt.org

Screen Shot 2015-03-17 at 7.37.45 AM

Please find attached links for Sri Manmathanama Samvatsara calendar from Raghavendra mutt.org in Sanskrit, Kananda and Tamil. Thanks to Mr. Anand for sharing the links.

P.S: Ugadi New Year is on Saturday March 21st. Detailed post coming soon…..

ದಯ ತೋರೋ ದೇವಾ ಗುರು ರಾಜನೇ – Daya Toro Deva Guru Rajane Lyrics

RaghavendraSwamy

Ms.Shweta shared this lyrics on March 1st. Was going through all the comments and posting them on the main page and also the lyrics section. I have posted the lyrics in English as well. Please refer to the Youtube link for the tune and get the correct pronunciation.

ದಯ ತೋರೋ ದೇವಾ ಗುರು ರಾಜನೇ
ಭಯವಾದುದೆನಗೆ ಭವಸಾಗರದಿ॥

Daya toro deva guru rajane

Bhayavadudenage bhavasagaradi||

(ದಯ ತೋರೋ )

(daya toro)

ಮೊಹಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ
ದೇಹ ಕೊರಗಿತಯ್ಯ್ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ರಾಯ॥

mohajhaladalli mandhabhuddiyagi

deha koragithaiya raghavendra raya||

(ದಯ ತೋರೋ )

(daya toro)

ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಕಾಗಿ ಅನ್ಯ ದಾಸನಾಗಿ
ಬನ್ನಬಡುಕಿಹೆನು ಚನ್ನ ವ್ಯಸ ರಾಯ॥

anna vastrakagi annya dasanaagi

bannabadukihenu channa vyasa raya||

(ದಯ ತೋರೋ )

(daya toro)

ಹಟವೇಕೇ ಜೀಯ ದಿಟ್ಟ ಯೋಗಿ ಕಾಯ
ವಿಠಲೇಶ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಯ॥

hattaveke jeya ditta yogi kaya

vittalesha priya prahlada raya||

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=HGfiGBwRlj0

Slokas for getting rid of Sade Sath Shani

Lord-Anjaneya

Mr. Raghavendra Kamath has provided the Slokas for getting rid of Sade sath shani. Thanks, Mr. Raghavendra.

ಮಾರುತಿ
1)ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

ಜವಂ-ವೇಗ

ವಾತಾತ್ಮಜಂ
ವಾತ-ವಾಯು
ಆತ್ಮಜ-ಮಗ

ಯೂಥ-ಸೈನ್ಯ

2)ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ
ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾಭವೇತ್
3)ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನಂ
ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ

ಅಕ್ಷ-ರಾವಣನ ಮಗ

4)ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಬಲಾಯ ಧೀಮಹೀ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ
1)ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹುವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ
2)ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹೋ ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ ಶಿವಪ್ರಿಯ
ಮಂದಾಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ಶನಿಃ

ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ-ಅಗವಾದ ಅಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವನು

ಶನಿ ಪೀಡಾಹರ ಸ್ತೋತ್ರ

2)ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ
ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ

ಅಂಜನ-ಕೆಂಡ

ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ- ಛಾಯಾ-ರವಿ ಪುತ್ರ

3)ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ಧೇಮಹೀ ತನ್ನೋ ಮಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

4)ಓಂ ಪ್ರಾಂ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ವಿಧ್ಮಹೇ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಕಾಲಭೈರವ ಪ್ರಚೋಧಯಾತ್

1)ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್
ಯಜಾ-ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಉರ್ವಾರು-ಸೌತೆಕಾಯಿ
ಮಿವ-ಚಲಿಸು

2)ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯತೇ ನಮಃ
ಅಮೃತೇಶಾಯ-ಚಿರಂಜೀವಿಗಳ ಒಡೆಯ

3)ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಾಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ
ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ
ಕಾಲಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ-ತ್ರಿಕಾಲಗ್ನಿ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾಶಮಡುವವನೆ
ಕಾಲಗ್ನಿ-ಕಾಲವೆಂಬ ಅಗ್ನಿ(ಮರಣದ ಸಮಯ)
ರುದ್ರಾಯ-ನಾಶಮಡುವವನೆ

4)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ ರಾಮ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ – Ododi Banniro Rama Shubha Kalyana Lyrics

IMG_1115

An amazing song on Lord Rama and Goddess Seetha. Lyrics provided by Ms. Shwetha.G.M. Thanks, Shwetha.

ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ ರಾಮ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ
ರಾಮ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ॥ಪ॥

ಜನಕನ ಮಗಳ೦ತೆ ಹೆಸರು ಜಾನಕಿಯ೦ತೆ
ಜಗದೊಲಾಕೆಯ ಸಮರಿಲ್ಲವ೦ತೆ
ಶಿವ ಕೊಟ್ಟಾ ಧನುವ೦ತೆ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟಿಹರ೦ತೆ
ಧನು ಮುರಿದ ವೀರನ್ನಾಕೆ ವರಿಸುವಳ೦ತೆ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭುಮಿ ಪಾಲಕರೆಲ್ಲಾ
ಧನುವ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೈ ಬೆರಳ ಕಚ್ಚುವರ೦ತೆ
ದಶರಥನ ಸುತನ೦ತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹೆಸರ೦ತೆ
ಜಗದೊಳಗಾತನ ಸಮರಿಲ್ಲವ೦ತೆ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ಕೌಶಿಕ ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೇ ಮಾಡುತ್ತಾ
ಶಿಲೇಯಾದ ಅಲ್ಯೆಯ ಸಲಹಿದನ೦ತೆ
ಸರಯು ನದಿಯ ದಾಟಿ ಮಿಥಿಲ ಪುರವ ಸೇರಿ
ನೆರೆದ ರಾಜೊರಳೆಲ್ಲಾ ರವಿಯ೦ತೆ ಹೊಳೆದನ೦ತೆ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ಇಟ್ಟ ಧನುವನಾತ ಥಟ್ಟನೆ ಮುರಿಯುತ್ತ
ದಿಟ್ಟ ರಾಜೊರಳ್ಳೆಲ್ಲಾ ಘಟ್ಟಿಯೆನಿಸಿದನ೦ತೆ
ಸುರರು ಸ೦ತಸ ತಳೆಯೆ ಅಸುರರ ಎದೆ ಬಿರಿಯೆ
ಆ ಶಿವ ಧನುವ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಮುರಿದನ೦ತೆ ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ದೇವ ದು೦ದುಭಿ ಮೊರೆಯೆ ಜಯ ವಾದ್ಯ ಭೊರ್ಗರೆಯೆ
ಜನಕ ರಾಜನು ಸ೦ತಸವ ತಾಳಿದನ೦ತೆ
ಜಾಜಿ ಸ೦ಪಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಿನ್
ಹಾರವ ಹಿಡಿದು ವೈಯಾರಿ ನಿ೦ತಿಹಳ೦ತೆ ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ಶ್ರ೦ಗಾರವಾಗಿಹ ರ೦ಗ ಮ೦ಟಪ ಇಳಿದು
ಮುಗಿಲ ಮಿ೦ಚಿನ೦ತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಬ೦ದಳ೦ತೆ
ಲಾಜ ದಕ್ಷತೆ ವಿಪ್ರರಾಶೀರ್ವಚನಾದಿ
ರಾಮರ ಕೊರಳೊಳು ಹಾರ ಹಾಕುವಳ೦ತೆ ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ಸೀತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ರಾಮರ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಬನ್ನಿ
ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಉಬ್ಬಿ ಕುಣಿಯುವ ಬನ್ನಿ
ಶ್ರೀ ರಾಮರ ಪದವ ಹೇಳುವ ಬನ್ನಿ ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

English Version:

Ododi Banniro Rama Shubha Kalyana
Rama Shubha Kalyana Nodona Banniro ||P||

Janakana magalante hesaru Janakiyante
Jagadolagakeya Samarillavante
Shiva Kotta Dhanuvante Panavagittiharante
Dhanu murida veerannake olisuvalante ||Ododi banniro||

Desha deshadaliruva bhumi palakarella
Dhanuva nodutta kai berala kacchuvarante
Dasharathana sutanante Sri Rama Hesarante
Jagadolagatana Samarillavante ||Ododi banniro||

Koushika yaga rakshane madutta
Shileyadahalyeya salahidanante
Sarayu nadiya daati Mithilapurava seri
Nereda Rajorallella Raviyante holedanante ||Ododi banniro||

Itta dhanuvanata thattane muriyutha
Ditta rajorollella ghatti yenisidanante
Suraru santasa taleye asurara ede biriye
Aa shiva dhanava aa kshanave muridanante ||Ododi banniro||

Deva dundubhi moreye jaya jaya bhorgereye
Janaka rajanu santasava taalidanante
Jaji Sampige Paarijatha mallige moggina
Harava hididu vaiyyari nintihalante ||Ododi banniro||

Shrungaravagiha Ranga Mantapa ilidu
Mugila Minchinante Holeyutta bandalante
Laja Dakshate Viprarasheervachanadi
Ramara koralolu haara hakuvalante ||Ododi banniro||

Seete Sri Lakshmi Sri Rama Narayana
Sri Seeta Ramara lagnakke hoguva banni
Habba maduva banni ubbi kuniyuva banni
Sri Ramara padava heluva banni ||Ododi banniro||

Audio Link:http://www.hungama.com/music/song-ododi-banniro/2175654
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=0-EhpXqrXUk

March 2015 – Important Dates

Important dates in March 2015 are as such:

March Important Dates

 • Ekadashi Upavasa – 1st March Sunday

 • Shri Vadiraja Aaradhane – 8-Mar Sunday

 • Shri Vyasaraya Aaradhane – 10-Mar Tuesday
 • Ekadashi Upavasa – 16th March Monday

 • Ugadi – Manmatha Nama Samvatsara – 21st March Saturday
 • Shri Rama Navami – 28th March Saturday

 • Ekadashi Upavasa – 31st March Tuesday

As always, please check your local calendar for exact dates.

Please find calendars for New Year 2015-2016 links below:

The Uttaradi Matha Panchanga 2015-2016 for Manmatha Nama Samvatsara in Languages such as Sanskrit, Kannada, Marathi and Telugu is posted below:

1. http://www.uttaradimath.org/panchangas/pdf/Uttaradi-Math-Manmatha-Nama-Samvatsara-Surya-Siddhanta-San-Panchangam-2015-16.pdf

2. http://www.uttaradimath.org/panchangas/pdf/KAN%20Calendar%202015-16.pdf

3. http://www.uttaradimath.org/panchangas/pdf/Marathi%20Calendar%202015-16.pdf

4. http://www.uttaradimath.org/panchangas/pdf/Telugu%20Calendar%202015-16.pdf

P.S: If you are aware of panchanga from any other mutt posted online, please post the link. I will include here.

%d bloggers like this: