Slokas for getting rid of Sade Sath Shani

Lord-Anjaneya

Mr. Raghavendra Kamath has provided the Slokas for getting rid of Sade sath shani. Thanks, Mr. Raghavendra.

ಮಾರುತಿ
1)ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

ಜವಂ-ವೇಗ

ವಾತಾತ್ಮಜಂ
ವಾತ-ವಾಯು
ಆತ್ಮಜ-ಮಗ

ಯೂಥ-ಸೈನ್ಯ

2)ಬುದ್ದಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತ
ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾಭವೇತ್
3)ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನಂ
ಕಪೀಶಂ ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ

ಅಕ್ಷ-ರಾವಣನ ಮಗ

4)ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಬಲಾಯ ಧೀಮಹೀ ತನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶನಿ
1)ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಭುದಾಯಚ
ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹುವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ
2)ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹೋ ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ ಶಿವಪ್ರಿಯ
ಮಂದಾಚಾರ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಂ ಹರತು ಮೇ ಶನಿಃ

ವಿಶಾಲಕ್ಷಃ-ಅಗವಾದ ಅಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವನು

ಶನಿ ಪೀಡಾಹರ ಸ್ತೋತ್ರ

2)ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ
ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ

ಅಂಜನ-ಕೆಂಡ

ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ- ಛಾಯಾ-ರವಿ ಪುತ್ರ

3)ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಛಾಯಾಪುತ್ರಾಯ ಧೇಮಹೀ ತನ್ನೋ ಮಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

4)ಓಂ ಪ್ರಾಂ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೌಂ ಸಃ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ವಿಧ್ಮಹೇ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಕಾಲಭೈರವ ಪ್ರಚೋಧಯಾತ್

1)ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್
ಯಜಾ-ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಉರ್ವಾರು-ಸೌತೆಕಾಯಿ
ಮಿವ-ಚಲಿಸು

2)ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯತೇ ನಮಃ
ಅಮೃತೇಶಾಯ-ಚಿರಂಜೀವಿಗಳ ಒಡೆಯ

3)ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಾಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ
ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ
ಕಾಲಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ತ್ರಿಕಲಾಗ್ನಿ ಕಾಲಾಯ-ತ್ರಿಕಾಲಗ್ನಿ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾಶಮಡುವವನೆ
ಕಾಲಗ್ನಿ-ಕಾಲವೆಂಬ ಅಗ್ನಿ(ಮರಣದ ಸಮಯ)
ರುದ್ರಾಯ-ನಾಶಮಡುವವನೆ

4)ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಶಿವಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

13 responses to this post.

 1. Posted by SavithaLakshmi on June 6, 2015 at 5:41 am

  Hello Meera Avare

  Loved your blog. Especially the arti songs of lakshmi. I have bookmarked, downloaded and learned it. Please keep posting more such stuff. Here’s a shani parihara stotra I was suggested and would like to share it with one and all. This is Shani kruta Narasimha stotra which is supposed to be effective during sade sath shani. Wishing it benefits one and all. Hare srinivasa! https://www.youtube.com/watch?v=6uUvoMPDo0c

  Reply

 2. Posted by rjaya sri on April 9, 2015 at 10:26 pm

  can anybody send runavimochana suladi lyrics.  it will be useful for me.

  Reply

 3. Posted by Sudhindra Murthy on March 17, 2015 at 5:45 am

  Could you please give this sloka in English or Sanskrit

  Reply

 4. Posted by srilakshmi on March 17, 2015 at 5:38 am

  mam where can i get those slokas in telugu

  Reply

 5. Posted by shyamala on March 16, 2015 at 8:26 am

  Thank you Sir,

  Reply

  • Posted by H. Sethu Rao on March 17, 2015 at 7:19 am

   Madam, Fine regarding Sadesathi Shani peeda parihara. there is another mantra by pippalada saint. I don’t know how to tag PDF format in this. So I hv sent this mantra to U r E.Mail. Regards.

   Reply

 6. Posted by krismaly on March 15, 2015 at 12:28 pm

  Thanks for your effort in circulating. But before circulating you must see the read yourself and check spelling especially in kannada. You can use Google email to compose kannada language in a right way (99%)   Thanks for all you do.   Raaghvendrara aasheervada nimagirali    

  Reply

  • Posted by meeraghu on March 15, 2015 at 2:12 pm

   Appreciate your comments. I rely on many visitors to provide lyrics and help grow this blog. really tough to keep up with the requests. I will make a note from now on for everyone to make sure they listen to the lyrics and comment when they find any mistakes.

   Reply

 7. Posted by niceton on March 14, 2015 at 12:27 pm

  Dear Sir

  Can we have the sloka in Sanskrit or Devanagaraksharam please ?

  Regards

  S.A. NARAYANAN
  9840089132
  CHENNAI

  Reply

 8. Posted by Mr. N. A. Acharya on March 14, 2015 at 11:06 am

  Dear sir/ maam
  Thanks for the spubkishing the hani stotra for reducing the ill effects of SADE – SATI. However i cannot read kannada and therefore request you if you can
  Translate the same in sanskrit / english i would be grateful! Looking forward to hear from you.

  Regards

  N.A.Acharya
  Mumbai

  >

  Reply

 9. Thank you meera for the slokas : Is it Shani mahatma’s photo? I am sure the
  slokas ward of SADE SATHI effects;;;

  H.M. Venkatanarasiah, MA.,LL.B.,MIETE.,FISE.
  M.N. Vatsala,Narasiah,
  BA.,B.Ed., RB. Visharad, Praveen., Sahitya Ratna,
  No-34,K.V. Residency,No-9-A-Cross,Opp Taluck Office,
  Flat-No-101 First Floor,Yelahanka New-Town,
  Bangalore-560 064 ::L/L-080 2846 0414 : Cell-9449523483 & 8792834091

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: