ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ – Manava ShOdhisabEku Nicca Lyrics

Lyrics by Shri. Purandaradasa devaranama rendered by vidushi Vani Satish in raaga Shubha pantuvarali. Sent by Ms. Bhavana Damle. Thanks, Bhavana and a warm welcome back to the blog!!!

ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ
ದಿನದಿನ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ||
ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ
ದಿನದಿನ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ||

ತನುವ ಖಂಡಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಣೊ
ನಿನ್ನ ಮನವ ದಂಡಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣೊ
ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ಜಾಣೊ
ಮುಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲವೊ ಒಂದೇ ಗೇಣೊ || ೧||

ಆತನ ಭಕುತರಿಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ
ಅವ ಪಾತಕ ಪತಿತ ಸಂಗವ ಮಾಳ್ವನಲ್ಲ
ನೀತಿವಂತರು ಕೇಳಿರೆಲ್ಲ
ನಮಗಾತನೆ ಗತಿ ಈವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ||೨||

manava shOdhisabEku nicca
dinadina mADuva pApa puNyada vecca ||

tanuva khaMDisi omme mANo
ninna manava daMDisi paramAtmana kANo
konege ninnoLage nI jANo
mukti ninage bErillavo oMdE gENo ||1||

Atana bhakutarige kEDilla
ava pAtaka patita saMgava mALpanalla
nItivaMtaru kELiralla
namagAtane gati Iva puraMdara viThala ||2||

https://m.youtube.com/watch?v=7SXTRiKTgnc

Advertisements

4 responses to this post.

 1. manava shodisabeku nitya and not nichcha please.

  The first charana is missing. I am giving the same in english:

  dharma adharma vingadisi a
  dharmada naragaLa bEra kattarisi |
  nirmalaachaaradi charisi | para
  bomma mooruti paadakamalava bhajisi ||

  Reply

  • Posted by meeraghu on June 20, 2015 at 8:52 am

   Sir,
   I did ask Bhavana about Nichcha vs Nitya. It is ನಿಚ್ಚ. It means nitya. nitya and niccha – tatsama and tadbhava – Sanskrita and kannada .

   Reply

   • Posted by Suresh on June 26, 2015 at 10:29 am

    ahudahudu. Nicchha is the right word. Yellavannoo samskrithagolisabedi – deshiya sodagu maayavaaguttade adarinda.

 2. Posted by Suresh on June 26, 2015 at 10:29 am

  kshamisi, sogadu.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: