Sodha Puradalli Nintha Suyathivara Lyrics

vadirajaru
A new song of Guru Jagannatha Dasaru which is rarely available shared by Mr. Canchi Ravi.  This is on the lines of ‘Tunga teeradi ninta suyativaran yaare peLammayya’ on Rayaru.
ಸೊದಾ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿವರನ್ ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |        (ಪ.)
 
ಭೂಧರ ಹಯಮುಖ ಪಾದವ ಭಜಿಸುವ 
ವಾದಿಗಜಕೆ ಮೃಗರಾಜ ಕಾಣಮ್ಮ      (ಅ. ಪ.)
 
ಅಂಚೆವಾಹನ ಪ್ರಪಂಚದಿ ಪೊಳೆವ ವಿ
ರಿಂಚಿಗೆ ಸಮನೇನೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |
ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮವ ಕುಂಚಿಸಿ ಭಕ್ತರ
ಚಂಚಲ ಬಿಡಿಸುವನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |
ಮಿಂಚುರಾಶಿಗೆ ಸಮ ಪಂಚವೃಂದಾವನ
ಲಾಂಚಿತನಾಗಿಹನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |
ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ತಿಳಿ ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕ
ಮುಂಚಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ವಿರಿಂಚಿ ಕಾಣಮ್ಮ  ||                         (೧)
 
ಮಂದಹಾಸ ಮುಖ ಕುಂದ ಕಟ್ಮಲರದ
ದಿಂದ ಶೊಭಿಪನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |
ವಂದಿಪ ಜನರಘ ವೃಂದ ಕಳೆದು ಆ
ನಂದವ ನೀಡುವನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |
ಬೃಂದಾರಕ ಪ್ರತಿ ಸುಂದರ ಯತಿವರ
ರಿಂದ ಪೂಜಿತನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |
ಇಂದು ಮುಖಿಯ ಈತ ಗಂಧವಾಹನನಾಗಿ
ಮಂದಜಾಸನ ಪದ ವೈದುವ ನಮ್ಮ  ||                          (೨)
 
ಖ್ಯಾತಮಹಿಮ ಮಾಯಿವ್ರಾತ ವಿ
ಘಾತನ ಮಾಡಿಹನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |
ಆತುರಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತರಂತೆ 
ನೀತಪಾಲಿಸುವನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |
ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಥ ವಿಠಲನ
ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆದಿಹನ್ಯಾರೆ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ |
ವೀತಭಯ ಪುರುಹೂತ ಪ್ರಮುಖ ನುತ
ಭೂತನಾಥನ ಪಿತ ಮಾತರಿಶ್ವ ನಮ್ಮ ||                         (೩)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: