ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ – Innastu Bekenna Hrudayakke Raama Lyrics

I was sent this lyrics by Mr. Rajaman in our whatsapp satsangha group. I listened to this song maybe 100’s of times and each and every time it filled my eyes with tears. A very touching song on our Lord Rama composed by  Sri Gajanana Sharma.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||
ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ನೀನಿಷ್ಟದಂತೆನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಒಳಿತಿನೆಡೆ ಮುನ್ನೆಡೆವ ಮಾನವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನಿನ್ನೆಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸು ರಾಮ|
ನಾಳೆಗಳು ಪುಣ್ಯಗಳ ಹದಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ|
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸಿವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸುವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣು ಕಳೆದರು ನಿನ್ನ ಕನಸು ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ಹರಣಕೆ ನಿನ್ನ ಚಾರಣ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಕೌಸಲ್ಯೆಯಾಗುವೆನು ಮಾಡಿಲಲಿರು ರಾಮ|
ವೈದೇಹಿಯಾಗುವೆನು ಒಡನಾಡು ರಾಮ|
ಪಾದುಕೆಯ ತಲೆಯಲಿಇಡು ಭಾರತನಾಗುವೆ ರಾಮ|
ಸಹವಾಸ ಕೊಡು ನಾನು ಸೌಮಿತ್ರಿ ರಾಮ|
ಸುಗ್ರೀವನಾಗುವೆನು ಸ್ನೇಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಹನುಮನಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಶಬರಿಯಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮರಣಕೊಡು ನಾ ಜಟಾಯೂವು ರಾಮ|
ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನಿಡು ನಾ ಅಹಲ್ಯೆಯು ರಾಮ|
ನಾ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣುಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನೊಳಿಹ ರಾವಣಗೆ ಸಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣೀರ ಕರೆಯುವೆನು ನನ್ನತನ ಕಲೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕರಗುವೆನು ನಿರ್ಮೋಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಋತ ನೀನೆ ಋತು ನೀನೆ ಶೃತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಮತಿ ನೀನೆ ಗತಿ ನೀನೆ ದ್ಯುತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಆರಂಭ ಅಸ್ತಿತ್ತ್ವ ಅಂತ್ಯ ನೀ ರಾಮ|
ಪೂರ್ಣ ನೀ ಪ್ರಕಟ ನೀ ಆನಂದ ರಾಮ|
ಹರ ನೀನೆ ಹರಿ ನೀನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ|
ನಗುರಾಮ ನಗರಾಮ ಜಗರಾಮ ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

English Translation Coming Soon…..

Listen to the song kids singing here in youtube, will bring tears of bhakthi. God bless the kids and their parents.

44 responses to this post.

 1. Posted by Anjani on April 15, 2020 at 9:46 pm

  Yes.It is beautiful. I am looking for the english translation. I am a tamilanadu and know little kannada.Manage to speak. It would be wonderful if you can do that.
  God bless you.
  Regards
  Anjani

  Reply

  • Posted by meeraghu on April 17, 2020 at 11:10 am

   See comments below, many have translated it for people who don’t know Kannada.

   Reply

   • Posted by Vijay on April 19, 2020 at 10:51 pm

    Hello,

    That was very good. However, there are lots of spelling mistakes probably because the translation to Kannada was done by Google translator. can that be rectified please?

    Regards

 2. Posted by Vaidehi J on April 3, 2020 at 1:45 am

  Feel really blessed to hear this. Have been hearing daily. Since i dont understand the language, was searching for it daily. Atlast got today with translation.
  Thank you so much.

  Reply

 3. Posted by Sneha c on April 2, 2020 at 8:37 am

  Namaskara…. Can you please post the translation if it’s ready. This song is so powerful and the divine voice of the little children make it even more emotional. I would love every non-kannadiga to understand the words. Unfortunately my vocabulary is not so great to attempt the translation. Thanks and regards

  Reply

 4. Posted by Kishore Suryavanshi on April 1, 2020 at 10:22 am

  Thanks a 1000 ton

  Reply

 5. Posted by Venkat on March 31, 2020 at 10:03 am

  Mind blowing song . God bless the kids. Thank you very much for sharing the lyrics in English with translation , helping everyone to enjoy and understand the lyrics.

  Reply

 6. Posted by Sowmya Sampath Kumar on March 31, 2020 at 8:48 am

  Can you give us the meaning of the bhajan in English please?? We will understand it better if we know the meaning and can enjoy. Thank you.

  Reply

 7. Posted by S Kumar on March 31, 2020 at 3:26 am

  Waiting for the translation …meaning in English. Thank you for the audio

  Reply

 8. Posted by kalamalinisundararajan on March 30, 2020 at 7:41 pm

  Awesome singing by the children. god bless them

  Reply

 9. I have translated the song into english based on my understanding for the benefit of all.
  1.
  Innastu Bekenna Hrudayakke Rama
  My heart pines for more, O’ Rama
  Ninnashtu Nemmadiyu Yellihudo Rama
  Where else is so tranquil as with you, O’ Rama
  Innastu Bekenna Hrudayakke Rama
  My heart pines for more, O’ Rama
  Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama
  Where else is so tranquil as with you, O’ Rama
  Rama Rama Rama Rama
  Rama Rama Rama Rama
  2.
  Innashtu Bekenna Hrudayakke Rama
  My heart needs more, O’ Rama
  Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama
  Where else is so tranquil as with you, O’ Rama
  Rama Rama Rama Rama…Aa..
  Rama Rama Rama Rama
  3.
  Ninnishthadanthenna Ittiruve Rama
  You have kept me as You wish, O’ Rama
  Nannishtadhantella Kottiruve Rama
  You have given me everything that I wish for, O’ Rama
  Kashtagala Kodabeda Enalaare Raama
  I will not tell you “Don’t give me problems”, O’ Rama
  Kashta Sahisuva Sahane Kodu Nanage Rama
  Give me fortitude to endure problems, O’ Rama
  Kashta Sahisuva Sahane Innashtu Raama
  Give me much more fortitude to endure problems, O’ Rama
  Kashta Sahisuva Sahane Ninnashtu Raama
  Give me fortitude as much as you, O’ Rama
  Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama
  Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama
  Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama (King of Raghu Dynasty)
  4.
  Innastu Bekenna Hrudayakke Rama
  My heart pines for more, O’ Rama
  Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama
  Where else is so tranquil as with you, O’ Rama
  Rama Rama Rama Rama..
  Rama Rama Rama Rama
  5.
  Olitinede Munnedeve Manava Kodu Rama
  Give me the mind which marches forward on the good path, O’ Rama
  Selethakke Sigadanthe Sthirathe Kodu Rama
  Give me the stability to withstand the pull of desires, O’ Rama
  Ninnegala Paapagala Sonneyaagisu Rama
  Nullify the past sins of mine, O’ Rama
  Naalegala Punyagala Haadiyaagali Rama
  Let my future be a path for earning merit (punya), O’ Rama
  Nanna Balige Ninna Hasiva Kodu Rama
  Give me ‘hunger for you’, O’ Rama
  Nanna Tholige Ninna Kasuva Kodu Rama
  Give my arm your strength, O’ Rama
  Kannu Kaledaru Ninna Kanasu Kodu Rama
  Even if I lose my eyesight, give me dreams of you, O’ Rama
  Nanna Haranake Ninna Charana Kodu Rama
  Give me your Lotus Feet to absorb myself in, O’ Rama
  Innastu Bekenna Hrudayakke Rama
  My heart pines for more, O’ Rama
  Ninnashtu Nimadiyu Yellihudo Rama
  Where else is so tranquil as with you, O’ Rama
  Rama Rama Rama Rama..
  Rama Rama Rama Rama
  6.
  Kousalyeyaaguvenu Madilaliru Rama
  I’ll become Kowsalya, stay in my lap, O’ Rama
  Vaidehiyaaguvenu Odanaadu Rama
  I’ll become Vaidehi (Sita), be my partner, O’ Rama
  Paadukeya Thaleyalidu Bharatanaaguve Raama
  Keep your Holy Sandals on my head, I’ll become Bharata, O’ Rama
  Sahavasa Kodu Naanu Soumithri Raama
  Be my companion, I’ll be Soumithri (Lakshmana), O’ Rama
  Sugreevanaaguvenu Sneha Kodu Raama
  I’ll become Sugreeva, be my friend, O’ Rama
  Hanumanaaguve Ninna Seve Kodu Raama
  I’ll become Hanuman, let me be of service to you, O’ Rama
  Hanumanaaguve Ninna Seve Kodu Raama
  I’ll become Hanuman, let me be of service to you, O’ Rama
  Shabariyaaguve Ninna Bhaava Kodu Rama
  I’ll become Shabari, let me feel you, O’ Rama
  Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama
  Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama (King of Raghu Dynasty)
  7.
  Innashtu Bekenna Hrudayakke Rama
  My heart pines for more, O’ Rama
  Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama
  Where else is so tranquil as with you, O’ Rama
  Rama Rama Rama Rama..
  Rama Rama Rama Rama
  8.
  Madilalli Marana Kodu Naa Jataayuvu Raama
  Let me die in your lap, I’ll be Jatayu, O’ Rama
  Mudiyalli Adiyanidu Naa Ahalyeyu Raama
  Keep your feet on my head, I’ll be Ahalya, O’ Rama
  Naa Vibhishana Sharanu Bhava Kodu Rama
  I’ll be Vibhishana, give me feelings of Surrender, O’ Rama
  Nannoliha Ravanage Saava Kodu Raama
  Kill the Ravana within me, O’ Rama
  Kanneeru Kareyuvenu Nannathana Kale Raama
  I’ll shed tears, rid me of selfishness, O’ Rama
  Ninnolage Karaguvenu Nirmoha Kodu Raama
  I’ll melt away in You, give me detachment, O’ Rama
  Ninnolage Karaguvenu Nirmoha Kodu Raama
  I’ll melt away in You, give me detachment, O’ Rama
  Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama
  Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama (King of Raghu Dynasty)
  Innastu Bekenna Hrudayakke Rama
  My heart pines for more, O’ Rama
  Ninnishtu Nimadiyu Yellihudo Rama
  Where else is so tranquil as with you, O’ Rama
  Rama Rama Rama Rama..
  Rama Rama Rama Rama
  9.
  Ratha Neene Ruthu Neene Shruthi Neene Raama
  You are the Chariot, you are the seasons, you are the tune, O’ Rama
  Mathi Neene Gathi Neene Dhyuthi Neene Raama
  You are the intellect, you are the refuge, you are the light, O’ Rama
  Aarambha Asthithva Anthya Nee Raama
  You are the beginning, the existence and the End, O’ Rama
  Poorna Nee Prakata Nee Aananda Raama
  You are complete, you are overt, you are Eternal Bliss, O’ Rama
  Hara Neene Hari Neene Brahma Nee Raama
  You are Hara (Shiva), You are Hari (Vishnu), You are Brahma, O’ Rama
  Hara Neene Hari Neene Brahma Nee Raama
  You are Hara (Shiva), You are Hari (Vishnu), You are Brahma, O’ Rama
  Guri Neene Guru Neene Arivu Nee Raama
  You are the Goal, You are the Guru (Guide), You are the awareness, O’ Rama
  Guri Neene Guru Neene Arivu Nee Raama
  You are the Goal, You are the Guru (Guide), You are the awareness, O’ Rama
  Raghurama Raghurama Raghurama Raghurama Rama
  Raghu Rama Raghu Rama Raghu Rama Rama (King of Raghu Dynasty)
  Nagu Rama Naga Rama Jaga Rama Rama
  Smile, O’ Rama, You are the world, O’ Rama
  10.
  Innastu Bekenna Hrudayakke Rama
  My heart pines for more, O’ Rama
  Ninnashtu Nimadiyu Yellihudo Rama
  Where else is so tranquil as with you, O’ Rama
  Rama Rama Rama Rama..
  Rama Rama Rama Rama

  Reply

 10. Posted by Madhu Ram on March 30, 2020 at 1:19 pm

  Such an excellent and divine rendition by the kids. May god bless them with a bright future in music. Wishing them lots of love and luck.

  Reply

 11. Posted by Madhu Ram on March 30, 2020 at 1:14 pm

  Please give English translation to the song Innashtu bekkena hrudayakke rama thank you

  Reply

 12. Posted by Annapurna on December 11, 2019 at 10:06 am

  Beautifully sung by the kids. All the very best to them 😊👌

  Reply

 13. Posted by Manasa on March 3, 2019 at 9:03 am

  You can also listen to this song at:https://youtu.be/kV7UZ71OOM4

  Reply

 14. I heard this song so many times. I would like to have the meaning in english or sanskrit or malayalam for better understanding of the song.
  May God Bless the two children with good health and all happiness in life. Also, a hearty congratulations to their parents for encouraging their children to sing such wonderful songs.

  Reply

 15. Posted by Kumudha on July 23, 2018 at 11:31 am

  I heard this too many times… So pleasant feeling indeed the wordings used to express takes us deep to Lord Rama… Amazing

  Reply

 16. Posted by ugmadhu on January 12, 2018 at 4:53 pm

  @ Ms Ramya

  Regarding the contact details and address of the Kengeri branch of Sri Guruguha Sangeetha Maha Vidyalaya, there are two branches.

  The branch where my daughters are learning is across the Dr.Vishnuvardhan Road.

  Since I cannot put the contact details of Vidwan Smt Vasuprada Nagendra here, can you please send a mail to my my mail ID or a message to my contact number.

  In the reply message or mail, I can send the contact details of the Music Guru..

  My contact details are:

  Phone number +91 99452 19287

  mail ID: ug.madhu.rao@gmail.com

  Reply

 17. Posted by ravishankar on November 23, 2017 at 8:17 am

  Super

  Reply

 18. Posted by Nagu on October 28, 2017 at 1:44 pm

  Super agi haadidira makla good… keep it up

  Reply

 19. Posted by Nagu on October 28, 2017 at 1:44 pm

  Super agi haadidira makla good… keep it up

  Reply

 20. The lyrics for the song (as sung by my daughters Mahathi & Pranati) in English language script:

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (First Charanam)
  ninnishtadhanthenna ittiruve rAma
  nannishtadhanthella kottiruve rAma
  kashtagaLa kodabEda enalare rAma
  kashta sahisuva sahane kodu nanage rAma
  kashta sahisuva sahane innashtu rAma
  kashta sahisuva sahane ninnashtu rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (Second Charanam)
  oLithinade munnadeva manava kodu rAma
  seLathakke sigadhanthe sthirathe kodu rAma
  ninnegaLa pApagaLa sonneyAgisu rAma
  nAlegaLu punyagaLa hAdhiyAgali rAma
  nanna bALige ninna hasiva kodu rAma
  nanna thoLige ninna kasuva kodu rAma
  kaNNu kaLedaru ninna kanasu kodu rAma
  nanna haraNake ninna charaNa kodu rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (Third Charanam)
  kousalyeyAguvenu madilaliru rAma
  VydhEhiyAguvenu odanAdu rAma
  pAdhukeya thaleyalidu bharathanAguve rAma
  sahavAsa kodu nAnu soumitri rAma
  sugrIvanAguvenu snEha kodu rAma
  hanuma nAguve ninna sEva kodu rAma
  hanuma nAguve ninna sEva kodu rAma
  shabariyAguve ninna bhAva kodu rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (Fourth Charanam)
  madilalli maraNa kodu nA jatayuvu rAma
  mudiyalli adiyanidu na ahalyeyu rAma
  nA vibhishaNa sharanubhAva kodu rAma
  nannoLiha ravaNage sAva kodu rAma
  kaNNIru kareyuvenu nannathana kaLe rAma
  ninnoLage karaguvenu nirmOha kodu rAma
  ninnoLage karaguvenu nirmOha kodu rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  (Fifth Charanam)
  Rutha nIne Ruthu nIne sRuthi nIne rAma
  mathi nIne gathi nIne dhyuthi nIne rAma
  Arambha asthithva anthya nI rAma
  pUrna nI prakata nI ananda rAma
  hara nIne hari nIne brahma nI rAma
  hara nIne hari nIne brahma nI rAma
  guri nIne guru nIne arivu nI rAma
  guri nIne guru nIne arivu nI rAma
  raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma
  nagu rAma naga rAma jagarAma rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
  ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
  rAma rAma rAma rAma

  rAma rAma rAma rAma
  rAma rAma rAma rAma
  rAma rAma rAma rAma

  Reply

  • Posted by Subramanian on July 25, 2017 at 3:21 pm

   So awesome….can you also write the meaning for the lyrics along with the english translation?. We will be able to understand the depth of this song even more after learning the meaning.

   Reply

   • Sorry for my delayed reply message to your message for English Translation.

    Just now I saw your message and I will send the meaning of that entire song by the end of this week as I need to work on it to extract exact meaning without compromising the gist of each line of the song.

 21. I know Kannada although I am a Tamilian from Chennai and I was moved when I heard the lyrics.. But, I can’t read kannada! Could you please use English script so that I can read the lyrics.

  Reply

  • The lyrics for the song (as sung by my daughters Mahathi & Pranati) in English language script:

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (First Charanam)
   ninnishtadhanthenna ittiruve rAma
   nannishtadhanthella kottiruve rAma
   kashtagaLa kodabEda enalare rAma
   kashta sahisuva sahane kodu nanage rAma
   kashta sahisuva sahane innashtu rAma
   kashta sahisuva sahane ninnashtu rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (Second Charanam)
   oLithinade munnadeva manava kodu rAma
   seLathakke sigadhanthe sthirathe kodu rAma
   ninnegaLa pApagaLa sonneyAgisu rAma
   nAlegaLu punyagaLa hAdhiyAgali rAma
   nanna bALige ninna hasiva kodu rAma
   nanna thoLige ninna kasuva kodu rAma
   kaNNu kaLedaru ninna kanasu kodu rAma
   nanna haraNake ninna charaNa kodu rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (Third Charanam)
   kousalyeyAguvenu madilaliru rAma
   VydhEhiyAguvenu odanAdu rAma
   pAdhukeya thaleyalidu bharathanAguve rAma
   sahavAsa kodu nAnu soumitri rAma
   sugrIvanAguvenu snEha kodu rAma
   hanuma nAguve ninna sEva kodu rAma
   hanuma nAguve ninna sEva kodu rAma
   shabariyAguve ninna bhAva kodu rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (Fourth Charanam)
   madilalli maraNa kodu nA jatayuvu rAma
   mudiyalli adiyanidu na ahalyeyu rAma
   nA vibhishaNa sharanubhAva kodu rAma
   nannoLiha ravaNage sAva kodu rAma
   kaNNIru kareyuvenu nannathana kaLe rAma
   ninnoLage karaguvenu nirmOha kodu rAma
   ninnoLage karaguvenu nirmOha kodu rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   (Fifth Charanam)
   Rutha nIne Ruthu nIne sRuthi nIne rAma
   mathi nIne gathi nIne dhyuthi nIne rAma
   Arambha asthithva anthya nI rAma
   pUrna nI prakata nI ananda rAma
   hara nIne hari nIne brahma nI rAma
   hara nIne hari nIne brahma nI rAma
   guri nIne guru nIne arivu nI rAma
   guri nIne guru nIne arivu nI rAma
   raghu rAma raghu rAma raghu rAma raghu rAma
   nagu rAma naga rAma jagarAma rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   innashtu bEkenna hrudhayakke rAma
   ninnashtu nemmadhiyu ellihudhu rAma
   rAma rAma rAma rAma

   rAma rAma rAma rAma
   rAma rAma rAma rAma
   rAma rAma rAma rAma

   Reply

   • Posted by meeraghu on July 20, 2017 at 7:37 pm

    What an amazing daughters you have, their voice is mesmerizing. Thanks for sharing the lyrics. I will post it on my main page.

   • Thank you very much for your wishes and blessings to my daughters Mahathi and Pranati !!

    Both are learning music from Smt. Vasupradha Nagendra at Sri Guruguha Sangeetha Mahavidyalaya in Kengeri, Bangalore.

   • Posted by meeraghu on August 18, 2017 at 8:19 am

    Awesome, they will be great singers.

   • Posted by Ramya on November 9, 2017 at 7:43 am

    Hi Madhu,

    I stay near to kengeri and would like to and want to learn music. It would be of great help if you can provide me a landmark or complete address for Sri Guruguha Sangeetha Mahavidyalaya in Kengeri, Bangalore.

    Thanks and Regards,
    Ramya

 22. Posted by Mrs Geethanath on June 22, 2017 at 7:41 am

  Madam rumba dhanyavadagalu.very very heart touching keerthana

  Reply

 23. Posted by Pramodini, Bangalore on June 8, 2017 at 3:03 am

  Namaste, ramadevara hosa haadige tumba dhanyavadagalu. Haage evattu(8th june’17-jyeshta shukla chaturdashi) mulabagilu sri SriPadarajara Aradhane. Dasa pitamaha yendu kareyuva Sri Sripadaraja gurugalege namana.

  The following stotra in honor of Sripadaraja was composed by Vyasaraya:

  Tham vande narasimha theertha nilayam Sri vyAsarAja poojitham
  DhAyantham manasa nrusimha charaNam SrIpAdarAjaram gurum.
  Pada Vakya Pramatabhyam Vikreedana Visharadam
  LakshmiNarayana Muneem Vande Vidya Gurunmama.

  From Pramodini, Bangalore.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: