Archive for December 29th, 2020

Pushya Nakshatra and Thursday – December 31st 2020

IMG_2687

The common interpretation of Pushyaarka Yoga is the combination of Pushya Nakshatra and Thursday or Sunday.This common interpretation is when moon entering Pushya nakshatra on Thursday  or Sunday is PushyArka yoga .

December 31st 2020 is Pushya Nakshatra and Thursday. And also last day of 2020. 

Raghavendra Mutta says “On this Holy day one should Recite or Chant Guru Stotra ( Raghavendra Stotra)s, Singing songs will bring happiness and prosperity in your life.”

The significance of this day is also mentioned in Rayara Stotra – 27th Stanza.

Screen Shot 2015-04-21 at 6.27.06 PM

Screen Shot 2015-04-21 at 6.28.01 PM

Anyone who recites this holy Sri Raghavendra Stotram 108 times with intense devotion, on the occasion of solar/lunar eclipse or the combination of Sunday with the star Pushya, will be relieved of all evil influence, e.g., haunting etc. (27)

You can find more details about this great day below in the link:

To find lyrics on Rayaru, please visit this page:

The Raghavendra Stotra to be recited is posted here:

Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/

kangalidyatako kaveri rangana nodada Lyrics

This is my all time favorite song and surprised I have not posted the same. Especially when I listen to this song sung by none other than our Pt. Bhimsen Joshi Avaru.

ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ||ಪ||

ಜಗಂಗಳೊಳಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ
ರಂಗನ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ನೋಡದ || ಅ.ಪ||

ಎಂದಿಗಾದ ರೊಮ್ಮೆ ಜನರು
ಬಂದು ಭೂಮಿಯಲಿ ನಿಂದು
ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ
ಆನಂದದಿಂದಲಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ||1||

ಹರಿ ಪಾದೋದಕ ಸಮ ಕಾವೇರಿ
ವಿರಜಾ ನದಿಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ
ಪರಮ ವೈಕುಂಠ ರಂಗ ಮಂದಿರ
ಪರ ವಾಸುದೇವನ ನೋಡದ ||2||

ಹಾರ ಹೀರ ವೈಜಯಂತಿ
ತೋರ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವ ಧರಿಸಿ
ತೇರನೇರಿ ಬೀದಿಲಿ ಬರುವ
ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ ರಾಯನ ನೋಡದ ||3||

Kaṅgaḷidyātakō kāvēri raṅgana nōḍada

kastūri raṅgana nōḍada ||pa||

jagaṅgaḷoḷage maṅgaḷa mūruti

raṅgana śrīpādaṅgaḷa nōḍada || a.Pa||

endigāda rom’me janaru

bandu bhūmiyali nindu

candra puṣkaraṇi snānava māḍi

ānandadindali raṅgana nōḍada ||1||

hari pādōdaka sama kāvēri

virajā nadiya snānava māḍi

parama vaikuṇṭha raṅga mandira

para vāsudēvana nōḍada ||2||

hāra hīra vaijayanti

tōra muttina hārava dharisi

tēranēri bīdili baruva

śrīraṅgaviṭhala rāyana nōḍada ||3||

%d bloggers like this: