Archive for January 30th, 2021

Gururaya Gururaya Lyrics and Audio

Ramapathi Dasa has written several compositions on Raghavendra Swamy. He was earlier known as Naregalla Ramadasa. He was the son of Shrida Vittala Dasa’s sister. He obtained his ankitha from Karjagi Theerthapada Vittala Dasa.

As I read and reread this song, I was overcome with emotions. I also composed my own tune for this since I didn’t see any audio or video on youtube.

ಗುರುರಾಯ ಗುರುರಾಯ                || ಪ ||
ದುರಿತ ಕಳೆಯೊ ದಯಾಸಾಂದ್ರ – ರಾಘವೇಂದ್ರ        || ಅ ||

ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗಮಿತ ವಿಧದಿ
ಮಮಶ್ರಮಗಳ ಕಳೆಯೊ ಹೇ ವಿಮಲಸುತೇಜ            || ೧ ||

ಆರ್ತಜನರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರ ಮಾಡುವಿ        || ೨ ||

ಪವನರ ವರಮತಪ್ರವರನೆನಿಸಿ
ಶ್ರೀವರನರ್ಚಿಸುತಿಹ ಯತಿಕುಲತಿಲಕ                || ೩ ||

ಸರ್ವತ್ರದಿ ಹರಿ ಇರುವುದ ನೋಡಿ
ಪೂರ್ವದೇವತೆಗಳ ಗರ್ವಹರನೆ ಮದ್ಗುರುರಾಯ        || ೪ ||

ನೀನೆ ಗತಿಯೊ ಹೇ ದೀನವತ್ಸಲನೆ
ಜ್ಞಾನವನು ಕೊಡು ನಾನೆಂಬುದ ಕಳೆ                || ೫ ||

ಪತಿತನು ನಾ ನಿಮ್ಮತಿಶಯ ಗುಣಗಳ
ತುತಿಸಬಲ್ಲೆನೆ ಯತಿಕುಲವರ್ಯ            || ೬ ||

ಮಾರುತಿವರದ ರಮಾಪತಿವಿಠ್ಠಲನ
ತಾರತಮ್ಯ ತಿಳಿಸ್ಯಾರಾಧನೆ ಕೊಡು                || ೭ ||

Post Details: My Brother Ramesh.

Picture Credit: SRS Mutta

 

%d bloggers like this: