Bandanu Raghavendra Lyrics and Audio

ಬಂದಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂದಿಲ್ಲಿಗೆ                  || ಪ ||
ಕಂದನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಜನನಿಯು ಬರುವಂತೆ        || ಅ ||

ಗಜವೇರಿ ಬಂದಾ ಜಗದಿ ತಾ ನಿಂದಾ
ಅಜಪಿತ ರಾಮನ ಪದಾಬ್ಜ ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ          || ೧ ||

ಹರಿಯ ಕುಣಿಸುತ ಬಂದ ನರಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಬಂದಾ
ಶರಣಾ ಗತರನು ಕರವ ಪಿಡಿವೆನೆಂದು                  || ೨ ||

ಪ್ರಲ್ಹಾದ ವ್ಯಾಸಮುನೀಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ನಿಲಿಸುತ ಮನವ ಮಧ್ವೇಶ ವಿಠ್ಠಲನಲ್ಲಿ            || ೩ ||

Bandanu raghavendra indillige || pa ||

Kandana more keli jananiyu baruvante || a ||

Gajaveri banda jagadi ta ninda
Ajapita ramana padabja smarisutali || 1 ||

Hariya kunisuta banda – narahari priya banda
Sarana gataranu karava pidivenendu || 2 ||

Pralhada vyasamunindra raghavendra
Nilisutha manava madhvesha vittalanalli || 3 ||

I recorded the audio today. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: