Endu Kambeno Enna Salahuva Tande Udupiya Janana

I have been singing this song ever since I returned from Udupi. What an amazing experience, I have never felt such feeling ever. Seeing Lord Krishna in Udupi is truly a divine experience.

Lyrics in Kannada and English below:

ಎಂದು ಕಾಂಬೆನೊ ಎನ್ನ ಸಲಹುವ ತಂದೆ ಉಡುಪಿಯ ಜಾಣನಾ|
ಮಂದಹಾಸ ಪ್ರವಿಣನಾ ಇಂದಿರಾ ಭೂರಮಣನಾ||

ದೇವಕಿಯ ಜಠರದಲಿ ಬಂದನ ಆವ ಪಳ್ಳಿಲಿ ನಿಂದನಾ|
ಮಾವ ಕಂಸನ ಕೊಂದನಾ ಕಾವನಯ್ಯ ಮುಕುಂದನಾ||೧||

ಕಢಲ ದಡ ದೋಳೆಸೆವ ರಂಗನ ಕಡಗೋಲ್ನೆಣನ ಪಿಡಿದನಾ|
ಮೃಡ ಪುರಂದರ ರೊಡೆಯನಾ ಈರಡಿಗಳಲಿ ಶಿರ ವಿಡುವೆನಾ||೨||

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರಿ ಗೊಲಿದು ದ್ವೊರಕೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನಾ|
ಭವಾಣಕೆ ಪ್ಲವನಾದನಾ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣನಾ||೩||

Endu kāmbeno enna salahuva tande uḍupiya jāṇanā|

mandahāsa praviṇanā indirā bhūramaṇanā||

dēvakiya jaṭharadali bandana āva paḷḷili nindanā|

māva kansana kondanā kāvanayya mukundanā||1||

kaḍhala daḍa dōḷeseva raṅgana kaḍagōlneṇana piḍidanā|

mr̥ḍa purandara roḍeyanā īraḍigaḷali śira viḍuvenā||2||

pūrṇa prajñari golidu dvorake maṇṇinoḷa prakaṭisidanā|

bhavāṇake plava nādanā prasanna veṅkaṭa kr̥ṣṇanā||3||

4 responses to this post.

  1. Posted by Suma on June 23, 2022 at 5:44 pm

    Beautiful lyrics and you have set a nice catch tune!!! Enjoyed listening

    Reply

  2. Posted by shanthisethuraman on June 23, 2022 at 5:14 am

    Excellent song on Udupi Krishna, when we see God, we should catch the picture in our heart, it will never remove from it by singing to him.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: