Shree Satyanarayana Katha Lyrics

This coming Wednesday is Guru Purnima. I used to perform Shree Satyanarayana Pooje every month at my home with the limited time I had in the morning. Now being close to the temple, we plan on visiting and performing the pooje at the temple. 

While I did the pooje at home, I used to recite this Lyrics which has the entire story of the Satyanarayana katha or story. It is in Kannada, I have translated it in English and will soon upload the tune. 

When I use Google Translate some words are easy and some don’t translate so easily. In that case, I type it in Kannada using “Kannada Handwrite” and translate. Takes quite a time to translate but worth it for followers who don’t know Kannada. 

This slideshow requires JavaScript.

 

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾ ಜಯ ಜಯ (ಶ್ರೀ)

ಶ್ರೀ ಲಕುಮೀರಾಮಣಾ ಜಯ ಜಯ

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಾ || pa||

ಜಗಹಿತಕಾರಕ ನಾರದ ಜಗದೊಳು ಜನ

ಬಹು ಬಳಲೋದ ಕಂಡು ನಾರಾಯಣಾ

ಜನ ಬಹು ಬಳಲೋದ ಕಂಡು |

ಜಗದೋಧಾರಕ ಸತ್ಯ ದೇವ ನಿನ್ನ

ವ್ರತದಿಂ ಜಗವನುದ್ಧರಿಸಿದೆಯೋ ದಯಾಘನಾ || 1 ||

ಕ್ಷುಧೆಯಿಂ ಪೀಡಿತ ಕಾಶಿ ಭೂಸುರನಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಗೆ

ವೃತಗಳನಿತ್ತಿ ನಾರಾಯಣಾ ಬಗೆ ಬಗೆ ವೃತಗಳನಿತ್ತಿ 

ಬಡವನೆಂದು ಕಾಷ್ಟ ಕ್ರೇತನ ನೋಡದೆ ಎಡೆಬಿಡದಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ದಯಾಘನಾ || 2||

ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠನೃಪ ಉಲ್ಕಾ ಮುಖನು ನಿನ್ನ

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತಿರಲು ದೇವ ನಿನ್ನ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತಿರಲು | ನಿತ್ಯದಿ

ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ನೀ ಚಿತ್ತದಿ

ಪಾಲಿಸುವೀ ದಯಾಘನಾ || 3||

ಧನಮದದಿ ಸಾಧು ನಿನ್ನ ವ್ರತ ಮರೆಯಲು

ಘನ ತಾಪದಿ ಬಳಲಿದನು | ದೇವ ನಿನ್ನ 

ಘನ ತಾಪದಿ ಬಳಲಿದನು | ದೀನನಾಗಿ ಯತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ

ನಮಿಸಲು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಧನವ ಕಾಯ್ದಿ ದಯಾಘನಾ || 4 ||

ಪತಿ ಬಂದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಕಾಲಾವತಿಯು 

ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸದೇ ಬರಲು ದೇವಾ

ನಿನ್ನ () ಪತಿಗತವಾದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ದುಃಖಿತಳಾಗಿ 

ಸತಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿ ದಯಾಘನಾ || 5 ||

ಗೋಪಾಲರು ತಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸದೇ ಭೂಪತಿ 

ತುಂಗಾ ಧ್ವಜ ಬರಲು ದೇವ ನಿನ್ನ () ಅಪಾರ

ದುಃಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಲು 

ಭೂಪಾಲ ಸುಖಿಸಿದನು ದಯಾಘನಾ || 6 ||

ಜಗದೋಧಾರನಾ ಜಾನಕೀ ರಾಮಣಾ ವಿನಯದಿ

ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ರಾಮ ನಿನ್ನ () ಜನನ 

ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿರಿಸೆನ್ನ ದಯಾಘನಾ || 7 ||

Shree Satyanarayanaa jaya jaya (Shree)
Shree lakumiramanaa jaya jaya
Shree Satyanarayanaa ||pa||

jagahitakaraka narada jagadolu jana
bahu bhalalodha kandu narayanaa

jana bahu bhalalodha kandu |

jagadhodharaka satya deva ninna

vratadim jagavanudharisideyo dayaghanaa || 1 ||

Kṣudheyiṁ pīḍita kāśi bhūsuranige bagge bage

Vruthagalanithi narayana bade bage vruthagalanithi

Baḍavanendu kāṣṭa krētana nōḍade eḍebiḍadale kayde dayaghanaa  || 2 ||

bhakthashreshtanrupa ulka mukhanu ninna 

bhakthiyinda poojisuthiralu deva ninna

bhakthiyinda poojisuthiralu | Nityadi

sakala sowbhagyavaNittu Nī cittadi 

Pālisuvī dayaghanaa || 3 || 

Dhanamadadi sadhu ninna vrata mareyalu

Ghana tāpadi baḷalidanu | deva ninna

Ghana tāpadi baḷalidanu  | dinanagi yatiyagi ninna

namisalu kshamisi dhanava kaydi dayaghanaa || 4 ||

pati bhanda varthe keli kalavathiyu 

ninna prasada sevisade baralu deva 

ninna (2) patigathavada varthe keli dukhitalagi 

sati hogalagi kaydi dayaghanaa || 5 ||

gopalaru Tanda prasada sevisade bhopathi

tunga dwaja baralu deva ninna (2) apara

dukiyagi prasada sevisalu 

bhoopala sukhisidanu dayaghanaa || 6 ||

jagadhodhara naa janaki ramaṆā Vinayadi

bedikombe rama ninna (3) janana 

maranadimda bidisi ninna charanadallirisenna  dayaghanaa || 7 ||

2 responses to this post.

  1. Posted by POOJA SHANKAR on July 11, 2022 at 7:55 am

    Thank you for sharing this condensed short story. I was looking for this for a long time. 🙏

    Pooha Shankar

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: