Muddu Mahalakṣhmige Muttinarati Belagi Lyrics and Audio

Aarati song for our Goddess Mahalakshmi. From the same book I have. Trying to learn and post as many as possible during this Shravana Masa Friday’s.

ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮುತ್ತಿನಾರತಿ ಬೆಳಗಿ || ಪ ||

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಳವು ಹಾಡಿ ।। ಅ ಪ ।।

ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಜಿ ಮುಡಿಸಿ |
ಸಂಪತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಕಲ ಉಪಚಾರವ ಮಾಡಿ
ಐಶ್ವರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು l । ೧ ।।

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದು

ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದರ್ಪದಿಂ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ |

ಶ್ರೀಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶೃಂಗಾರವನು ಮಾಡಿ |

ಶ್ರೀ ರಮಣ ಸಹಿತ ವರಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ।। ೨ ।।

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ
ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ।।
ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಮೊರೆವ ।। ೩ ।।

ಜಯಮಂಗಳ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಾ |
ಮತ್ಸಕೂರ್ಮ ವರಾಹನಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನನಿಗೆ
ಭಾರ್ಗವಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿರೂಪಿಗೆ
ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶರಿಗೆ ।। ೪ ।।

Muddu mahālakṣmige muttinārati beḷagi || pa ||

śrī vijayalakṣmige jaya maṅgaḷavu hāḍi ।। a pa।।

santānalakṣmige sampige hūvina hāra |

saubhāgyalakṣmige saṇṇa jāji muḍisi |

sampattu lakṣmige sakala upacārava māḍi

aiśvaryalakṣmiya āśīrvāda paḍedu l। 1।।

bhāgyada lakṣmi bāram’ma endu karedu

dhān’yalakṣmiya darpadiṁ kuḷḷirisi |

śrīdhanalakṣmiya śr̥ṅgāravanu māḍi |

śrī ramaṇa sahita varagaḷannu bēḍi।। 2।।

aṣṭalakṣmiya pūje bhaktiyinda māḍidare

kaṣṭagaḷu parihāra iṣṭārtha sid’dhi।।

kapila nāmaka paramātma karuṇadindali moreva।। 3।।

jayamaṅgaḷa nitya śubhamaṅgaḷā |

matsakūrma varāhanige narasinha vāmananige

bhārgavā śrī rāmakr̥ṣṇā bud’dha kalkirūpige

āratiya beḷagi bēga lakṣmi veṅkaṭēśarige।। 4।।

2 responses to this post.

 1. Posted by shanthisethuraman on August 4, 2022 at 10:09 am

  Excellent song, feel like to sing.

  Reply

  • Posted by meeraghu on August 4, 2022 at 10:45 am

   Please do Shanthi. I am also not a singer, but post videos so it can benefit even those who haven’t learnt music like me.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: