Tugona Banni Rayara Lyrics

An amazing lyrics on Rayaru to be sung after your Bhajane.

Will share the audio soon.

Lyrics in Kannada and English.

Composer : Shree Shymasundara Dasaru

ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ರಾಯರ | ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||ಪ||

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ | ಭಕುತಿಯಿಂದ ಹರಿಯ ಕೂಗಿ |

ಪಿತಗೆ ಮುಕುತಿ ಪಥವ ತೋರಿದ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||1||

ಚಂದ್ರಿಕಾರ್ಯ ಭೂಮಿಯೊಳು | ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ ಮೆರೆಯುತಿರುವಾ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ಧಾರರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||2||

ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲ ತೊರೆದು | ಯೋಗಿವರ್ಯರಾಗಿ ಮೆರೆದ |

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತೀಂದ್ರರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||3||

ಮಂತ್ರಪುರದಿ ನಿಂತು ಭಜಿಪರ | ಅಂತರಂಗವನ್ನೆ ತಿಳಿದು |

ಸಂತಸದಿ ಪೂರ್ಣಗೋಳಿಪ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||4||

ನಾಮಸ್ಮರಣಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ | ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನ್ನೆ ಕೊಡುವ |

ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||5||

Tūgōṇa banni rāyara | tūgōṇa banni ||pa||

prathama prahlādanāgi | bhakutiyinda hariya kūgi |

pitage mukuti pathava tōrida | rāyara tūgōṇa banni ||1||

candrikārya bhūmiyoḷu | pūrṇacandranante mereyutiruvā |

ānandatīrtha matōd’dhārara | rāyara tūgōṇa banni ||2||

bhōga bhāgyavella toredu | yōgivaryarāgi mereda |

rāghavēndra yatīndrara | rāyara tūgōṇa banni ||3||

mantrapuradi nintu bhajipara | antaraṅgavanne tiḷidu |

santasadi pūrṇagōḷipa | rāyara tūgōṇa banni ||4||

nāmasmaraṇi mātradinda | kāmitārthavanne koḍuva |

śyāma sundara harige priyara | rāyara tūgōṇa banni ||5||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: