Archive for September 21st, 2022

Vasudeva Suthanige Namo Namo

Another amazing composition by Harapanahalli Bheemavva from the book I have.

Picture Credit: SKV, NC Temple

ವಸುದೇವ ಸುತನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
ನಮ್ಮ ವಸುಧೆ ಪಾಲಕನಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ || pa ||

ಮಚ್ಚಾವತಾರಗೆ ಮೊದಲೆ ಮಂಗಳವೆಂದು
ಸಾಕ್ಷಾತ ಕೂರ್ಮಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
ಸುತ್ತಿ ಸುರುಳಿ ಭೂಮಿ ಒಯ್ದ್ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ
ಪ್ರಾಣ್ಹತ್ಯ ಮಾಡಿದ ವರಾಹ ನಮೋ ನಮೋ || 1 ||

ಕೂಸು ಕರೆಯೆ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದ್ಹಿರಣ್ಯ-
ಕಶ್ಯಪನ ಕೊಂದ್ಹರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
ಆಕಾಶವ್ಹಿಡಿಯದೆ ಬೆಳದು ಬಲಿಯ ಭಾಗ್ಯ
ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾತಗೆ ನಮೋ ನಮೋ   || 2||

ಪೊತ್ತು ಕೊಡಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕಡಿದ 
ಸಮರ್ಥ ಭಾರ್ಗವ ನಮೋ ನಮೋ
ಹತ್ತು ಶಿರಗಳ ಕೊಂದು ಸೀತಾಸಮೇತನಾದ
ಪೃಥಿವಿ ಪಾಲಕ ರಾಮ ನಮೋ ನಮೋ   || 3 ||

ಬೆರಳಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಎತ್ತ್ಯಾಕಳಕಾಯ್ದ
ಕೊಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋ ನಮೋ
ತರಳರೂಪದಿ ತ್ರಿಪುರದ ದುರುಳರನೆಲ್ಲ
ಮರುಳು ಮಾಡಿದ ಬೌದ್ಧ ನಮೋ ನಮೋ   || 4 ||

ಮುದ್ದು ತೇಜಿಯನೇರಿ ಕಲಿಗಳ ಕಡಿದಂಥ
ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಸುಲಭದಿಂದೊಲಿದು 
ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವೊ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಮೋ ನಮೋ   || 5 ||

Vasudēva sutanige namō namō

nam’ma vasudhe pālakanige namō namō || pa ||

maccāvatārage modale maṅgaḷavendu

sākṣāta kūrmage namō namō

sutti suruḷi bhūmi oyd’hiraṇyākṣana

prāṇhatya māḍida varāha namō namō || 1 ||

kūsu kareye kambadinda band’hiraṇya-

kaśyapana kond’harige namō namō

ākāśavhiḍiyade beḷadu baliya

bhāgya ākramisidātage namō namō   || 2||

pottu koḍali kṣatriyara kaḍida 

samartha bhārgava namō namō

hattu śiragaḷa kondu sītāsamētanāda

pr̥thivi pālaka rāma namō namō   || 3 ||

beraḷali gōvardhana ettyākaḷakāyda

koḷalanūduva kr̥ṣṇa namō namō

taraḷarūpadi tripurada duruḷaranella

maruḷu māḍida baud’dha namō namō   || 4 ||

muddu tējiyanēri kaligaḷa kaḍidantha

kalkyāvatārage namō namō

śud’dha vaiṣṇavarige sulabhadindolidu 

mukti koḍuvo bhīmēśa kr̥ṣṇage namō namō   || 5 ||

%d bloggers like this: