Srinivasa Enna Bittu Ninagalade Lyrics

The sixth one once again from our Shree Purandara Dasaru.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನಗಲದೆ || ಪ ||

ಮನವೆಂಬೊ ಮಂಟಪ

ತನುವೆಂಬೊ ಹಾಸು ಮಂಚ

ಜ್ಞಾನವೆಂಬೊ ದಿವ್ಯ ದೀಪದ ಬೆಳಗಿಲಿ

ಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯ ನೀ ಬೇಗ ಬಾರೋ || 1 ||

ಪಂಚದೈವರು ಯಾವಾಗಲು ಎನ್ನ

ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ನೋಡುತಾರೆ

ಕೊಂಚಗಾರರು ಆರು ಮಂದಿ ಅವರ-

ಹಿಂಚುಮುಂಚಿಲ್ಲದೆ ಎಳೆಯುತಾರೆ || 2 ||

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮದಿ ಬಳಲಿದೆ

ಇನ್ನಾದರು ಎನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿಯೊ

ಘನ್ನಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ

ಮನ್ನಿಸಿ ಎನ್ನನು ಕಾಯಬೇಕೋ || 3 ||

Śrīnivāsa enna biṭṭu nīnagalade || pa ||

manavembo maṇṭapa

tanuvembo hāsu man̄ca

jñānavembo divya dīpada beḷagili

sanakādi vandya nī bēga bārō || 1 ||

pan̄cadaivaru yāvāgalu enna

hon̄cu hāki nōḍutāre

kon̄cagāraru āru mandi avara-

hin̄cumun̄cillade eḷeyutāre || 2 ||

munna māḍida duṣkarmadi baḷalide

innādaru enna kai piḍiyo

ghannamahima śrī purandara viṭhala

mannisi ennanu kāyabēkō || 3 ||

2 responses to this post.

  1. Posted by shanthisethuraman on October 1, 2022 at 7:04 am

    The song Śrīnivāsa enna biṭṭu nīnagalade || pa sung by Purandra Dassar so nice, get blessed by the darshan of Lord Srinivasa Perumal. Govinda Govinda.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: