Archive for October 2nd, 2022

Aduta Baramma Nali Nalidaduta Baramma – Version 2 Lyrics

The seventh one very similar to the earlier one I posted. Lots of variations in the lyrics I saw. If you have a copy of the song in any of your books, share with me and I will update.

ಆಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ ಬಾರಮ್ಮ ॥ ಪ ॥
ಆಡುತ ವರಗಳ ನೀಡುತ ದಯದಿಂದ
ಪಾಡುತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಡು ಮನೆಗಿಂದು || ಅ.ಪ||

ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಡುತಲಿ ವಜ್ರದ ಗೆಜ್ಜೆಯು ಕಾಲ್ಗಳಲಿ |
ಸಜ್ಜನರ ಕೈ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುವ |
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್‌ ಧ್ವನಿ ಘಲ್‌ ಘಲ್ ಘಲ್‌ ಎಂದು ॥೧||

ಕಂಕಣ್‌ ಕೈಗಳಲ್ಲೀ ಹೊಳೆಯುವ ವಂಕಿಯು ತೋಳಲ್ಲೀ |
ಪಂಕಜ ಮುಖಿಯೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ |
ಕಂಕಣ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಎಂದು ||೨ ||

ಥಳ ಥಳ ಹೊಳೆಯುತಲಿ ಎಮ್ಮಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶದಲಿ |
ತರಿಕಿಟ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿತ ಎಂದು |
ತಾಳ ಗತ್ತಿನಿಂದ ಥೈ ಥೈ ಥೈ ಎಂದು || ೩ ||

ಜಗವ ಉದ್ಧರಿಸುತಲಿ ನೆಲೆಸಿಹ ಕೋಲ್ಹಪುರದಲ್ಲಿ |
ಜನರು ನೋಡಿ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಎಂದು |
ಜಗದಂಬೆ ತಾಯೆ ಝಣಕು ಝಣಕು ಎಂದು ||೪||

ಸನ್ನುತಿ ಪುರವಾಸಿ ನೆಲೆಸಿಹ ಭೀಮಾತೀರದಲಿ |
ಭಕುತರ ಕರದಿಂ ಸೇವೆಯಗೊಳ್ಳುತ |
ಹರಿ ವಿಠಲೇಶನ ಮೋಹದ ರಾಣಿ || ೫ ||

Āḍuta bāram’ma nali nalidāḍuta bāram’ma॥ pa॥

āḍuta varagaḷa nīḍuta dayadinda pāḍuta nam’ma lakṣmī naḍu manegindu || a.Pa||

hejjeya nīḍutali vajrada gejjeyu kālgaḷali |

sajjanara kai sēveyagoḷḷuva |

gejje kāl‌ dhvani ghal‌ ghal ghal‌ endu॥1||

kaṅkaṇ‌ kaigaḷallī hoḷeyuva vaṅkiyu tōḷallī |

paṅkaja mukhiyē sambhramadinda |

kaṅkaṇa kiṇi kiṇi kiṇi kiṇi kiṇi endu ||2 ||

thaḷa thaḷa hoḷeyutali em’mayya kōṭi prakāśadali |

tarikiṭa dhimi dhimi dhimita dhimita endu |

tāḷa gattininda thai thai thai endu || 3 ||

jagava ud’dharisutali nelesiha kōl’hapuradalli |

janaru nōḍi jaya jaya jaya jaya endu |

jagadambe tāye jhaṇaku jhaṇaku endu ||4||

sannuti puravāsi nelesiha bhīmātīradali |

bhakutara karadiṁ sēveyagoḷḷuta |

hari viṭhalēśana mōhada rāṇi || 5 ||

Indu Ninna Mareya Hokke Venkatesane Lyrics

The seventh one once again from our Shree Purandara Dasaru.

ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೆ

ಎಂದಿಗಾದರೆನ್ನ ಕಾಯೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ||pa||

ಶೇಷಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀಶ ದೋಷರಹಿತನೆ

ಏಸು ದಿನಕು ನಿನ್ನ ಪಾದ ದಾಸನು ನಾನೆ

ಕ್ಲೇಶಗೈಸದಿರು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೀನೆ ||1||

ಕಮಲನಯನ ಕಾಮಜನಕ ಕರುಣವಾರಿಧೇ

ರಮೆಯನಾಳ್ವ ಕಮಲನಾಭ ಹೇ ದಯಾನಿಧೇ

ಯಮನ ಪುರದಿ ಶಿಕ್ಷಿಸದಿರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥೇ ||2||

ಉರಗಶಯನ ಸುರರಿಗೊಡೆಯ ಸಿರಿಯ ರಮಣನೆ

ಶರಣಪಾಲ ಬಿರುದು ತೋರಿ ಪೊರೆವ ದೇವನೆ

ಕರುಣಿಸೆನಗೆ ಮುಕುತಿಯ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ||3||

Indu ninna mareya hokke veṅkaṭēśane

endigādarenna kāyo śrīnivāsane ||pa||

śēṣagiriya vāsa śrīśa dōṣarahitane

ēsu dinaku ninna pāda dāsanu nāne

klēśagaisadiru enna svāmiyu nīne ||1||

kamalanayana kāmajanaka karuṇavāridhē

rameyanāḷva kamalanābha hē dayānidhē

yamana puradi śikṣisadiru pārthasārathē ||2||

uragaśayana surarigoḍeya siriya ramaṇane

śaraṇapāla birudu tōri poreva dēvane

karuṇisenage mukutiya purandaraviṭhalane ||3||

%d bloggers like this: