Indu Ninna Mareya Hokke Venkatesane Lyrics

The seventh one once again from our Shree Purandara Dasaru.

ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯ ಹೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೆ

ಎಂದಿಗಾದರೆನ್ನ ಕಾಯೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ||pa||

ಶೇಷಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀಶ ದೋಷರಹಿತನೆ

ಏಸು ದಿನಕು ನಿನ್ನ ಪಾದ ದಾಸನು ನಾನೆ

ಕ್ಲೇಶಗೈಸದಿರು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೀನೆ ||1||

ಕಮಲನಯನ ಕಾಮಜನಕ ಕರುಣವಾರಿಧೇ

ರಮೆಯನಾಳ್ವ ಕಮಲನಾಭ ಹೇ ದಯಾನಿಧೇ

ಯಮನ ಪುರದಿ ಶಿಕ್ಷಿಸದಿರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥೇ ||2||

ಉರಗಶಯನ ಸುರರಿಗೊಡೆಯ ಸಿರಿಯ ರಮಣನೆ

ಶರಣಪಾಲ ಬಿರುದು ತೋರಿ ಪೊರೆವ ದೇವನೆ

ಕರುಣಿಸೆನಗೆ ಮುಕುತಿಯ ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ||3||

Indu ninna mareya hokke veṅkaṭēśane

endigādarenna kāyo śrīnivāsane ||pa||

śēṣagiriya vāsa śrīśa dōṣarahitane

ēsu dinaku ninna pāda dāsanu nāne

klēśagaisadiru enna svāmiyu nīne ||1||

kamalanayana kāmajanaka karuṇavāridhē

rameyanāḷva kamalanābha hē dayānidhē

yamana puradi śikṣisadiru pārthasārathē ||2||

uragaśayana surarigoḍeya siriya ramaṇane

śaraṇapāla birudu tōri poreva dēvane

karuṇisenage mukutiya purandaraviṭhalane ||3||

One response to this post.

  1. Posted by Visalakshi Janardhanan on October 2, 2022 at 5:46 am

    Wonderful

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: