Archive for October 29th, 2022

Poojisuvene Tulasi Lyrics

Fifth song in the series is composed by Shree Gopala Krishna Vittala Dasaru.

ಪೂಜಿಸುವೆನೆ ತುಳಸಿ ನಿನ್ನ ಬೇಗ ಸಲಹೆ ನೀ || pa ||

ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕುಸುಮದಿಂದ ಪೂಜೆಗೈಯ್ಯವೆ || a.pa ||

ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವರನ ಸಹ

ನಾನಾ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯದಿ ನಾನು ಪೂಜಿಪೆ ||1||

ವೃಂದಾವನದಿ ಮೆರೆಯುವವಳೆ ಸುಂದರಾಂಗಿಯೆ

ನಂದಕಂದಗೆ ಮಾಲೆಯವಳೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಸೆ ||2||

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣವಿಠ್ಠಲನ ರೂಪ ತೋರೆ ನೀ

ಶ್ರೀಪತಿಯ ಪಾದ ತೋರಿ ಕಾಪಾಡೆ ದೇವಿ ||3||

Pūjisuvene tuḷasi ninna bēga salahe nī || pa || 

jāji mallige kusumadinda pūjegaiyyave || a.Pa || 

dhyāna āvāhaneyinda śrī varana saha 

nānā maṅgaḷa dravyadi nānu pūjipe ||1|| 

vr̥ndāvanadi mereyuvavaḷe sundarāṅgiye 

nandakandage māleyavaḷe indu karuṇise ||2|| 

gōpālakr̥ṣṇaviṭhṭhalana rūpa tōre nī 

śrīpatiya pāda tōri kāpāḍe dēvi ||3||

%d bloggers like this: