Poojisuvene Tulasi Lyrics

Fifth song in the series is composed by Shree Gopala Krishna Vittala Dasaru.

ಪೂಜಿಸುವೆನೆ ತುಳಸಿ ನಿನ್ನ ಬೇಗ ಸಲಹೆ ನೀ || pa ||

ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕುಸುಮದಿಂದ ಪೂಜೆಗೈಯ್ಯವೆ || a.pa ||

ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವರನ ಸಹ

ನಾನಾ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯದಿ ನಾನು ಪೂಜಿಪೆ ||1||

ವೃಂದಾವನದಿ ಮೆರೆಯುವವಳೆ ಸುಂದರಾಂಗಿಯೆ

ನಂದಕಂದಗೆ ಮಾಲೆಯವಳೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಸೆ ||2||

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣವಿಠ್ಠಲನ ರೂಪ ತೋರೆ ನೀ

ಶ್ರೀಪತಿಯ ಪಾದ ತೋರಿ ಕಾಪಾಡೆ ದೇವಿ ||3||

Pūjisuvene tuḷasi ninna bēga salahe nī || pa || 

jāji mallige kusumadinda pūjegaiyyave || a.Pa || 

dhyāna āvāhaneyinda śrī varana saha 

nānā maṅgaḷa dravyadi nānu pūjipe ||1|| 

vr̥ndāvanadi mereyuvavaḷe sundarāṅgiye 

nandakandage māleyavaḷe indu karuṇise ||2|| 

gōpālakr̥ṣṇaviṭhṭhalana rūpa tōre nī 

śrīpatiya pāda tōri kāpāḍe dēvi ||3||

4 responses to this post.

  1. U tube video please

    Reply

  2. Posted by shanthisethuraman on October 29, 2022 at 4:51 am

    Excellent Pūjisuvene tuḷasi ninna bēga salahe nī || pa || Feeling blessed by listening to the same.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: