Archive for January 29th, 2023

Madhvaraya Guru Madhvaraya Lyrics and Audio

P.S: Madhwa Navami Jan 29th 2023 USA & Jan 30 India

Today we are attending the celebrations at our SKV, NC temple. I will share a video tomorrow with all details.

Composer : Sri Purandara Dasaru

ಮಧ್ವರಾಯಾ-ಗುರು-ಮಧ್ವರಾಯಾ
ಮಧ್ವರಾಯಾ-ಗುರು-ಮಧ್ವರಾಯಾ || pa ||

ರಾಮಾವತಾರದೊಳೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ |
ಆ ಮಹಾ ಹನುಮನಾದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ ||
ವಾಮಮುಷ್ಟಿಲಿ ರಾವಣನ ಗೆಲಿದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ ||
ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಸುರರಿಗಿತ್ತೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ || 1 ||

ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದೊಳೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ |
ದುಷ್ಟಕುಲಕೆ ಭೀಮನಾದ ಮಧ್ವರಾಯಾ ||
ಕುಟ್ಟಿದೆ ಕೌರವರನೆಲ್ಲ ಮಧ್ವರಾಯಾ – ಶ್ರೀ –
ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆದೆಯೊ ಮಧ್ವರಾಯಾ || 2 ||

ಧರೆಯೊಳು ಯತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ |
ಗುರುವ್ಯಾಸರ ಹಿತವ ಪಡೆದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ ||
ದುರುಳವಾಯಿಮತವ ಮುರಿದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ |
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನಾದ ಮಧ್ವರಾಯಾ || 3||

Madhvarāyā-guru-madhvarāyā

madhvarāyā-guru-madhvarāyā || pa ||

rāmāvatāradoḷom’me madhvarāyā |

ā mahā hanumanāde madhvarāyā ||

vāmamuṣṭili rāvaṇana gelide madhvarāyā ||

kāmitārtha surarigitte madhvarāyā || 1 ||

kr̥ṣṇāvatāradoḷom’me madhvarāyā |

duṣṭakulake bhīmanāda madhvarāyā ||

kuṭṭide kauravaranella madhvarāyā – śrī –

kr̥ṣṇana prītiya paḍedeyo madhvarāyā || 2 ||

dhareyoḷu yatiyāgi janiside madhvarāyā |

guruvyāsara hitava paḍede madhvarāyā ||

duruḷavāyimatava muride madhvarāyā |

purandara viṭhalana dāsanāda madhvarāyā || 3||

Plain English

Madhvaraya-guru-madhvaraya

madhvaraya-guru-madhvaraya || pa ||

ramavataradolom’me madhvaraya |

a maha hanumanade madhvaraya ||

vamamustili ravanana gelide madhvaraya ||

kamitartha surarigitte madhvaraya || 1 ||

krsnavataradolom’me madhvaraya |

dustakulake bhimanada madhvaraya ||

kuttide kauravaranella madhvaraya – sri –

krsnana pritiya padedeyo madhvaraya || 2 ||

dhareyolu yatiyagi janiside madhvaraya |

guruvyasara hitava padede madhvaraya ||

durulavayimatava muride madhvaraya |

purandara vithalana dasanada madhvaraya || 3||

%d bloggers like this: